ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ၂၀၁၃

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအၾကား သိသာထင္ရွားေသာ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ယခုႏွစ္၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား က႑တြင္ Weekly Eleven News ဂ်ာနယ္မွ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပမႈမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒႏွင့္ သေဘာထားမွာ Weekly Eleven News ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၏ အာေဘာ္ႏွင့္ သေဘာထားသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ယခုေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ထင္ရွားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ား က်န္ရစ္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ က်န္ရစ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါက ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေသာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၏ တာ၀န္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Person of the Year
၁။ သမၼတႏွင့္ သူ၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ထင္ရွားမႈအခ်ဳိ႕
၁။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
၂။ သူရဦးေရႊမန္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ အားၿပိဳင္မႈ ပိုမုိျပင္းထန္လာသည့္ အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္
၃။ ၅၉ (စ) သမၼတအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ သမၼတအျဖစ္ ေရပန္းစားသူမ်ား
၄။ မဆံုးေသးေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ မေအာင္ျမင္ေသးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
၅။ ဖမ္းလိုက္လႊတ္လိုက္ႏွင့္ အသံုးခ်ခံျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား လႊတ္ေပးမႈမ်ား
၆။ MPC ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့အခြန္ဘ႑ာေငြ မ်ားစြာဆုံး႐ႈံးခဲ့ရေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကားပါမစ္
၇။ မိတၳီလာ၊ လား႐ိႈး၊ ထန္းတပင္ႏွင့္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္
၈။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ သမိုင္း၀င္ အိမ္ျဖဴေတာ္ခရီးစဥ္
၉။ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ဗိုလ္ရဲထြဋ္ ကြယ္လြန္ျခင္း
၁၀။ ႏွစ္ ၅၀ ကာလအတြင္း ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း

စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ ထင္ရွားမႈအခ်ဳိ႕
၁။ ေနာင္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ဆက္လက္ေျဖရွင္းရမယ့္ အေကာင့္ငါးခု၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံႏွင့္ ၂၀၁၃
၂။ လက္က်န္ ျပည္သူပိုင္ေျမ အကုန္ပတ္သိမ္းခြင့္ရၿပီး အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားသာ ထပ္ကာထပ္ကာ ခ်မ္းသာသြားသည့္ ၂၀၁၃
၃။ ျပည္သူႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး တိုးျမႇင့္ခဲ့သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခႏွင့္ ၂၀၁၃
၄။ ေနစရိတ္ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀၊ စားစရိတ္ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ ထပ္မံျမင့္တက္မႈ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၃
၅။ ေမွာင္ခိုဖမ္းဆီးမႈ၊ တရား၀င္ ႏုိင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေငြ ပိုရမႈႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ Mobile Team
၆။ ျမန္မာေငြတန္ဖုိးထုိးဆင္း၊ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖုိး ဆက္တုိက္ျမင့္တက္မႈမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၃
၇။ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူကို အက်ဳိးမျပဳေသာ အရက္၊ ဘီယာ၊ စီးကရက္စက္႐ံုမ်ား လံုး၀ခြင့္မျပဳေတာ့သည့္ MIC အသစ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳမႈ ပံုစံသစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃
၈။ ႏုိင္ငံတကာ ေရႊေစ်းက်ဆင္းျခင္းႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းေရႊေစ်း စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းခဲ့ျခင္း
၉။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက႑ အေျပာင္းအလဲ (သို႔မဟုတ္) Telenor ႏွင့္ Ooredoo
၁၀။ ႏုိင္ငံတကာ၏ စီးပြားေရး လမ္းဖြင့္ေပးမႈကို အမိအရ အသုံးခ်ႏုိင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း

မီဒီယာနယ္ပယ္မွ ထင္ရွားမႈအခ်ဳိ႕
၁။ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ကာလရွည္ ႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ ေရႊကေလာင္ဆုကို ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္အား ေပးအပ္ျခင္း
၂။ သူရိယအလင္းၿပီးေတာ့ သူရိယေန၀န္း

က်န္းမာေရးနယ္ပယ္မွ ထင္ရွားမႈအခ်ဳိ႕
၁။ ပြင့္လင္းမႈမရွိ၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ဆက္ႏႊယ္မႈ သတင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆရာ၀န္အသင္း ႐ုံးေျမေနရာ
၂။ တရားမ၀င္ တ႐ုတ္တုိင္းရင္းေဆးခန္း ဂယက္ႏွင့္ ၂၀၁၃

ထင္ရွားသည့္ အျဖစ္အပ်က္အခ်ဳိ႕
၁။ ျပည္တြင္း ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဗုံးလန္႔မႈျဖစ္စဥ္မ်ား
၂။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း မီးေလာင္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ လူေသဆံုးခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား
၃။ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား မုဒိမ္းက်င့္ခံရမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား
၄။ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၃
၅။ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူတို႔၏ ေျပာစကားႏွင့္ ျပည္သူတို႔အသံ
၆။ ခရီးသြားႏွစ္သန္းႏွင့္ တိုးတက္လာသည့္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း
၇။ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ေလယာဥ္ေျပးလမ္းေခ်ာ္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား

အားကစားနယ္ပယ္မွ ထင္ရွားမႈအခ်ဳိ႕
၁။ ၿပိဳင္ပြဲသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရႊတံဆိပ္အမ်ားဆုံး ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည့္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ
၂။ အာရွေျခစစ္ပြဲ ေအာင္ျမင္ၿပီး ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပရိသတ္ကေပးသည့္ ခ်န္ပီယံဆု ရရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ေဘာလုံးအသင္း
၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆီးဂိမ္းစ္ေအာင္ပြဲကို ေရႊတံဆိပ္ (၂၀)ခုျဖင့္ ေဖာ္က်ဴးခဲ့သည့္ေလွေလွာ္
၄။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ကမၻာ့ဖလား

ပညာေရးနယ္ပယ္မွ ထင္ရွားမႈအခ်ဳိ႕
၁။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ရပ္နားခဲ့သည့္သင္တန္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မႈ အေဆာင္မ်ားထားရွိမႈတို႔ႏွင့္အတူ ျပန္လည္အသက္၀င္လာခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္
၂။ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ ေက်ာ္ၾကာ ေပ်ာက္ကြယ္ရာမွ ျပန္လည္အသက္၀င္လာသည့္ လူရည္ခြၽန္ ေရြးခ်ယ္မႈ အစီအစဥ္မ်ား

လူမႈေရးနယ္ပယ္မွ ထင္ရွားမႈအခ်ဳိ႕
၁။ သီတဂူဆရာေတာ္၊ ဦးေအာင္ကို၀င္းႏွင့္ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ားအတြက္ လူမႈေရး အကူအညီ
၂။ က်ပ္ ၁၅၀၀ ဖုန္းကတ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္အတြင္း အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အသံမ်ား

စာေပအႏုပညာနယ္ပယ္မွ ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ ထင္ရွားမႈမ်ား
၁။ ပရိသတ္အားေပးမႈ မ်ားျပားခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲလင္း
၂။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထင္ရွားလာသူ ဆယ္ေက်ာ္သက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေရႊမႈန္ရတီ
၃။ ပရိသတ္ေတြၾကား ေရပန္းအစားဆံုး သီခ်င္းေတြနဲ႔ အဆိုေတာ္ အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္
၄။ ထူးျခားဆန္းသစ္သည့္ ရက္ပ္ဆိုဟန္မ်ားျဖင့္ လူငယ္အဆိုေတာ္ လႊမ္းပိုင္
၅။ လူငယ္ပရိသတ္ အားေပးမႈ အမ်ားအျပား ရရွိခဲ့သည့္ လူငယ္အဆိုေတာ္ ရဲရင့္ေအာင္
၆။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသူ သ႐ုပ္ေဆာင္အဆိုေတာ္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္
၇။ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြမ်ားစြာ၊ မဂၤလာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ အဆိုေတာ္ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း
၈။ ႏိုင္ငံျခား ပန္းခ်ီအႏုပညာရွင္တို႔၏ ပန္းခ်ီျပပြဲမ်ား
၉။ ဂ်ာနယ္ကာတြန္း အျဖစ္မွသည္ သတင္းစာ ကာတြန္းမ်ားဆီသို႔
၁၀။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံးႏွင့္ ေရာင္းအားအေကာင္းဆုံး မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း) ၏ စမ္းေခ်ာင္း-အင္းစိန္-ဟားဗတ္စာအုပ္
၁၁။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခြင့္ႏွင့္ PEN Myanmar အဖြဲ႔
၁၂။ လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည့္ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဂယက္
၁၃။ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ လူ႕အခြင့္အေရး လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္
၁၄။ ယခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံတကာ ပန္းခ်ီျပပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာပန္းခ်ီဆရာ အမ်ားအျပား ပါ၀င္ျပသရန္ ဖိတ္ၾကားခံရၿပီး ျပည္ပပြဲမ်ား၌ သြားေရာက္ျပသခဲ့
၁၅။ ၀ါရင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းပညာရွင္အခ်ဳိ႕ ေၾကြလြင့္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၃