Business

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဘ႑ာေရး အကူအညီေပးရန္အတြက္ IFC က ႐ိုးမဘဏ္အား ေဒၚလာငါးသန္း ထုတ္ေခ်းမည္

Written by: 
အငယ္ေထြး၊ နီလာ၊ ထက္သ်ဳိင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရး အကူအညီ တိုးျမွင့္ေပးရန္အတြက္ IFC (International Finance Coorporation)ႏွင့္ ရိုးမဘဏ္တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို  စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2ခန္းမတြင္Global Investment Forumႏွင့္အၿပိဳင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ PTTEP ၏ လုပ္ငန္းမ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံအား မေကြးတိုင္း သရက္ခ႐ိုင္အတြင္း MOGE 3 ရွိ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ PTTEP က လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြတူးေဖာ္မႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံအား မေကြးတိုင္းသရက္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ MOGE 3 လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ထပ္မံျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ PTTEPI လီမိတက္မွ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမွ ကိုယ္စားလွယ္အရာရွိ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္က စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထူးကုမၸဏီအုပ္စုပိုင္ First National Insurance ကုမၸဏီႏွင့္ ျမ၀တီပိုင္ ေအာင္သစၥာဦးကုမၸဏီတို႔အား ေဒၚလာျဖင့္ အာမခံလုပ္ငန္း ထပ္မံလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ

Written by: 
သက္ထား၊ ေအးျမတ္မြန္

ေဒၚလာျဖင့္ အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထဲမွ ထူးကုမၸဏီအုပ္စုပုိင္ First National Insurance ကုမၸဏီႏွင့္ ျမဝတီပုိင္ ေအာင္သစၥာဦးကုမၸဏီတုိ႔၏ မ,တည္ေငြမ်ားကုိ ေငြျဖဴဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္၍ ထပ္မံလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ေငြျဖဴဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးၿပီးသည့္ IKBZ ႏွင့္ Grand Guardian ကုမၸဏီတုိ႔သည္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေဒၚလာျဖင့္ အာမခံထားျခင္းကုိ စတင္လုပ္ကုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳရာတြင္ ေဒၚလာျဖင့္သာ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလိုက္ပါက ျပည္တြင္း၌ ေဒၚလာ အထူးျပဳသံုးစြဲလာမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ က်ပ္ေငြႏွင့္ပါ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္

Written by: 
ၿဖိဳးေဝ
ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳရာတြင္ ေငြေခ်းငွားျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္  ေဒၚလာျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳပါက ျပည္တြင္း၌ ျမန္မာက်ပ္ေငြသံုးစြဲမႈ ေလ်ာ့က်လာၿပီး ေဒၚလာကိုသာ အထူးျပဳသံုးစြဲလာမည္စိုးရိမ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေဒၚလာအျပင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ပါ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠဌ ေဒါက္တာဆက္ေအာင္ က ေျပာၾကားသည္။
 

ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးေစ်းကြက္တြင္ လူေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းေစ်းကြက္က အႀကီးမားဆံုးျဖစ္ေနၿပီး ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ တန္ေၾကးရွိ

Written by: 
ႏြဲ႕ယဥ္ေအး

ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးေဈးကြက္တြင္ လူေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းေဈးကြက္က အႀကီးမားဆံုးျဖစ္ေနၿပီး တန္ေၾကးအားျဖင့္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ တန္ေၾကးရွိသည္ဟု ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးကုမၸဏီ New Crossroads Asia (NCRA) မွ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ႏွစ္စဥ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တတ္ႏိုင္သည့္ေဈးႏႈန္းရွိ အိမ္ခန္းေပါင္း ႏွစ္သိန္းလိုအပ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ျဖည့္ဆည္းမႈမွာ အိမ္ခန္းေပါင္း ၂ဝဝဝဝ ခန္႔သာရွိေနသျဖင့္ ၁ဝ ဆေက်ာ္ လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

သယံဇာတမွ ရရွိသည့္ ၀င္ေငြမ်ားကို စစ္ေဆးမည့္ ႏိုင္ငံတကာစာရင္းစစ္အဖြဲ႕လိုက္နာရန္ စည္းမ်ဥ္း ေရးဆြဲေန

EITI အဖြဲ႕ဝင္ေလာင္းႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအတြင္းဝန္႐ံုးသို႔ တင္သြင္းရမည့္ အစီရင္ခံစာအတြက္ လြတ္လပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာစာရင္းစစ္အဖြဲ႕ကို တင္ဒါေခၚယူမည္ျဖစ္ရာ ယင္းအဖြဲ႕မွ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲေနေၾကာင္း ျမန္မာ  EITI ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မွ သိရသည္။
 
လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလဆန္းပိုင္းတြင္ တင္ဒါေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ စည္းမ်ဥ္းကမ္းမ်ားကို ျမန္မာ EITI ေဖာ္ေဆာင္ေရး႐ံုးမွ အၾကမ္းဖ်င္းေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာသံုးဘီလ်ံေက်ာ္ ရရွိထားၿပီး ငါးလအတြင္း ဘ႑ာႏွစ္တစ္ခုလံုး လ်ာထားခ်က္၏ ထက္၀က္ခန္႔ရရွိ

Written by: 
နီလာ၊ ျပည့္စံုေအာင္

၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ ဩဂုတ္လကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ  ၃၂၅ ဘီလ်ံအထိ ရရွိထားေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းပမာဏသည္ ငါးလအတြင္း ယခုဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးအတြက္ လ်ာထားခ်က္၏ ထက္ဝက္ခန္႔ကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Inya Lake Hotel ၌က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပမွ သြင္းကုန္အုပ္စုသုံးခု တင္သြင္းမႈ ေဒၚလာခုနစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိလာၿပီး သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈ ယမန္ႏွစ္ထက္ ျမင့္တက္ေန

ျပည္ပမွ သြင္းကုန္အုပ္စုသုံးခု တင္သြင္းမႈ ေဒၚလာခုနစ္ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွွိလာၿပီး သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈမွာ ယမန္ႏွစ္ထက္ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္အထိ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ သြင္းကုန္အုပ္စုသုံးခု ျပည္တြင္းတင္သြင္းမႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၇၀၈၁ ဒသမ ၀၉၄ သန္း (ခုနစ္ဘီလ်ံေက်ာ္) ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ အလားတူကာလ တင္သြင္းမႈပမာဏမွာ ၄၇၆၉ ဒသမ ၃၉၇ သန္း ရွိခဲ့သျဖင့္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူ တင္သြင္းမႈထက္ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ စုစုေပါင္း၏ ၈၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကုိ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမွ ရရွိခဲ့

Written by: 
မင္းသီဟေဇာ္

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ႏုိင္ငံေလးႏိုင္ငံႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ စုစုေပါင္း၏ ၈၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကုိ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမွ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မူဆယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ ကန္ပုိက္တီး စသည့္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းေလးခု ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပင္သစ္၊ နယ္သာလန္ စသည့္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ပ်ံသန္းမႈ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္မည္

Written by: 
ရႊန္းလဲ့ဝင္း

ျပင္သစ္ႏွင့္ နယ္သာလန္ စသည့္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ပ်ံသန္းမႈမ်ား လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“ျပင္သစ္နဲ႔ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ ေလေၾကာင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြကို ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီးပါၿပီ။ လာမယ့္ ၂ဝ၁၅ ေလာက္ကစၿပီး တိုက္႐ိုက္ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ ပ်ံသန္းမႈေတြ စတင္ႏိုင္မွာပါ။ အခုႏွစ္ထဲမွာေတာ့ အဲဒီႏိုင္ငံေတြက ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ ပ်ံသန္းဖို႔ မရွိေသးပါဘူး” ဟု ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

Pages

Subscribe to RSS - Business