Business

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းဧရိယာတစ္၀ိုက္ရွိ လယ္ေျမမ်ားအား တ႐ုတ္ႏွင့္ တ႐ုတ္အႏြယ္၀င္ တိုင္းရင္းသားအမည္ခံမ်ား ဆင္း၀ယ္ေနၿပီး လက္ရွိေစ်းႏႈန္းသည္ ယခင္ေစ်းႏႈန္းထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သိရ

Written by: 
နီလာ၊ ၾကည္ႏုိင္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းဧရိယာတစ္ဝိုက္ရွိ လယ္ေျမမ်ားအား တ႐ုတ္ႏွင့္ တ႐ုတ္အႏြယ္ဝင္ တိုင္းရင္းသားအမည္ခံမ်ား အမ်ားစုဆင္းဝယ္ေနၿပီး လယ္ေျမေဈးမ်ားမွာ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၅ဝဝ၊ ၆ဝဝ မွအျမင့္ဆံုး သိန္းေထာင္ဂဏန္းအထိ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဈးႏႈန္းသည္ ယခင္ ေဈးႏႈန္းထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။
 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္မ်ား ကမၻာ့စီးပြားေရးတြင္ ပါ၀င္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ အေမရိကန္ ကူညီေပး

Written by: 
ႏြဲ႕ယဥ္ေအး
အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ကမၻာ့စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။
 

ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ က်ပ္ ၄၅၇၃ ဘီလ်ံအထိရွိလာၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဟုိတယ္/ခရီးသြား က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္

Written by: 
မင္းသီဟေဇာ္

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္ ၄၅၇၃ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိရွိလာၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑တုိ႔တြင္ အမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑၊ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ နည္းပါးေနေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏စ ာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ျပည္တြင္းရင္း ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အဆုိပါကာလအထိ က်ပ္ ၄၅၇၃၇၂၇ ဒသမ ၂၂ သန္း (၄၅၇၃ ဘီလ်ံေက်ာ္) ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္လလယ္အထိ ပဲမ်ဳိးစုံျပည္ပတင္ပုိ႔မႈ ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ နီးပါးရရွိခဲ့ၿပီး မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတင္ပုိ႔မႈမွ ၀င္ေငြအမ်ားဆုံးရရွိ

Written by: 
မင္းသီဟေဇာ္

၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ဩဂုတ္ ၁၅ ရက္အထိ ပဲမ်ဳိးစုံတန္ခ်ိန္ငါးသိန္းေက်ာ္ျပည္ပ တင္ပုိ႔ထားၿပီး ေဒၚလာသန္း ၄ဝဝ နီးပါးရရွိ ခဲ့ကာ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတင္ပုိ႔မႈမွ ဝင္ေငြအမ်ားဆုံးရရွိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ မွ ဩဂုတ္ ၁၅ ရက္အတြင္း ပဲမ်ဳိးစုံတန္ခ်ိန္ ၅၂ဝ၇၄၈ ကုိ ျပည္ပတင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၃၉၉ ဒသမ ၅၄ဝ သန္းရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီက အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းအတြက္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းရန္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလီမိတက္ (Myanmar Investments International Ltd) ၏ လက္ေအာက္ရွိ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလီမိတက္ (Myanmar Investments Ltd) က ရန္ကုန္၊ ပဲခူးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားအပါအဝင္ ေက်းရြာမ်ား၌ပါ အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အဓိကေငြေခ်းေပးေနသည့္ နာမည္ႀကီးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာေငြေၾကးကုမၸဏီလီမိတက္ (Myanmar Finance Company Ltd, MFC) ႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းျခင္းစာခ်ဳပ္တစ္ခုကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။
 

ျပည္ပသုိ႔ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္၊ သတၱဳတြင္းထြက္တင္ပုိ႔မႈ ေဒၚလာသန္း ၂၈၀ ေက်ာ္ ရရွိထားၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ တင္ပုိ႔မႈထက္ ေဒၚလာသန္း ၅၀ နီးပါး ပုိမုိရရွိ

Written by: 
မင္းသီဟေဇာ္

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသုိ႔ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ အပါအ၀င္ သတၱဳတြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္ပုိ႔မႈမွ ေဒၚလာသန္း ၂၈၀ ေက်ာ္ ရရွိထားၿပီး ေက်ာက္စိမ္းတင္ပုိ႔မႈမွ ၀င္ေငြအမ်ားဆုံး ရရွိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဟိုတယ္အခန္းေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာအတြင္းရွိ ဟိုတယ္မ်ားၿပီးစီးပါက အခန္းေပါင္း ၁၈၀၀ တိုးလာမည္

Written by: 
ႏြဲ႔ယဥ္ေအး

လက္ရွိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဟိုတယ္အခန္းေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ဧည့္ေဂဟာအတြင္းရွိ ဟိုတယ္မ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးလွ်င္ အခန္းေပါင္း ၁၈၀၀ တိုးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုဟိုတယ္မ်ား အလံုးစံုေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးမည့္အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ဟိုတယ္အခန္း စုစုေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

MIC က ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ရာႏႈန္းျပည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳသည့္လုပ္ငန္းပုိမ်ားလာ

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရာႏႈန္းျပည့္ခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား ပုိမ်ားလာေၾကာင္း ေကာ္မရွင္မွထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအရ သိရသည္။
    
ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၄၉/၂၀၁၄ ကုိထုတ္ျပန္ကာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
    

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္မ်ားပါ၀င္သည့္ စက္မႈကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ား ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈ ျမင့္တက္

Written by: 
မင္းသီဟေဇာ္

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသုိ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္မ်ားပါ၀င္သည့္ စက္မႈကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ား တင္ပုိ႔မႈ ျမင့္တက္ေနၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတင္ပုိ႔မႈထက္ ေဒၚလာသန္း ၂၂၀ ေက်ာ္ ပုိမုိရရွိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္အထိ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္၊ လက္၀တ္ရတနာ၊ အျခားစက္မႈ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ စက္မႈကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ား ျပည္ပတင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁၈၀၉ ဒသမ ၈၈၅ သန္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္သင့္ရာေပး၍ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းထက္ အစိုးရအေနျဖင့္ Housing Policy ကို ခိုင္ခိုင္မာမာေရးဆြဲရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ေ၀ဖန္သုံးသပ္

Written by: 
အငယ္ေထြး၊ နီလာဦး

ေစ်းကစားမႈမ်ားေၾကာင့္ အတိုင္းထက္လြန္ ျမင့္တက္လာေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေနထိုင္မႈျပႆနာအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လက္သင့္ရာေပး၍ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းထက္ အစိုးရအေနျဖင့္ Housing Policy ကို ခိုင္ခိုင္မာမာေရးဆြဲၿပီး ေျဖရွင္းရန္လိုေနေၾကာင္း လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။    

Pages

Subscribe to RSS - Business