Business

EITI အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာပါက ျပည္သူဒုကၡျဖစ္ေစမည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းကဲ့သို႔ သဘာ၀သယံဇာတထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား ထပ္မံရွိလာေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သမၼတ၏ စီးပြားေရးအၾကံေပး ေျပာၾကား

Written by: 
ၿဖိဳးေဝ

လက္ရွိအစိုးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ­­­­­EITI (တြင္းထြက္သယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ) အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာပါက လက္ရွိတြင္ ျပည္သူမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းကဲ့သို႔ သဘာဝသယံဇာတထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား ရွိလာေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရးအၾကံေပး ေဒါက္တာေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ဦးေအးေန၀င္းတို႔၏ ေဒၚလာမ်ားအျပင္ အျခား မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈ ငါးမႈအား ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕က လက္တေလာစံုစမ္းေန

Written by: 
သတင္းအယ္ဒီတာအဖြဲ႕
အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ဝယ္ယူျမွဳပ္ႏွံမည့္ ဦးေအးေနဝင္းတို႔၏ ေဒၚလာမ်ား ေငြျဖဴ ဟုတ္ မဟုတ္ဆိုသည့္ စံုစမ္းမႈမ်ားအျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈႏွင့္ အျခားအမႈေပါင္း ငါးမႈအား ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မွ ဒုတိယတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ေက်ာ္ဝင္းသိန္းက ဩဂုတ္ ၂၁ ရက္ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္း႐ံုး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
 

အိမ္ျခံ ေျမေစ်းကြက္သည္ မူးယစ္ေဆး၊ ဘိ္န္းျဖဴ၊ ေက်ာက္မ်က္၊ သစ္ႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ စသည့္ တရားမ၀င္ေရာင္းရေငြမ်ား ေငြျဖဴအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ အဓိက၀င္ေရာက္သည့္ ေနရာျဖစ္ေန

Written by: 
ၿဖိဳးေဝ၊ ေဇာ္ေဝ
အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေဈးကြက္မွာ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ သစ္စသည့္တုိ႔ကုိ တရားမဝင္ေရာင္းခ်ရေငြမ်ား ေငြျဖဴအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ အဓိကဝင္ေရာက္မႈရွိေနၿပီး အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရတာဝန္ရွိသူမ်ား စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ရန္လိုေၾကာင္း သိရသည္။
 

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စနစ္တက်လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏုိင္မီ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လအထိ ကူးေျပာင္းဆဲကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္

Written by: 
မင္းသီဟေဇာ္
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေဈးကြက္ (စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း) စနစ္တက်လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳႏုိင္မီ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၁ ရက္မွ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ကုိ ကူးေျပာင္းဆဲကာလအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ သတ္မွတ္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။
 

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႐ုရွားႏိုင္ငံသုိ႔ ေပါင္းဆန္တင္ပုိ႔ရမႈမ်ားေနၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ငါးသိန္းေက်ာ္တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁၉၆ သန္းရရွိထား

Written by: 
ခ်မ္းေျမ့သူ

ယခုဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္သည့္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႐ုရွားႏိုင္ငံသုိ႔ ေပါင္းဆန္တင္ပို႔ရမႈမ်ားေနၿပီး ဩဂုတ္ ၁၅ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ငါးသိန္းေက်ာ္တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁၉၆ သန္း ရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။          

အေမရိကန္ေစ်းကြက္သို႔ ျမန္မာ့သစ္အေခ်ာထည္မ်ား တင္ပို႔ႏုိင္ရန္ အေမရိကန္က ယခင္ျပ႒ာန္းထားေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈအား ပယ္ဖ်က္၍ တစ္ႏွစ္လိုင္စင္ခြင့္ျပဳေပး

Written by: 
အငယ္ေထြး၊ နီလာ

ျမန္မာျပည္မွအေမရိကန္သို႔ သစ္တင္ပို႔မႈအား ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ပိတ္ပင္တားဆီး ထားခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္မွစ၍ ျမန္မာ့သစ္မ်ား အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ႏုိင္ရန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား တစ္ႏွစ္လုိင္စင္ ခ်မွတ္၍ တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဘီယာပမာဏ ဟတ္တာလီတာ သံုးသိန္းထြက္ရွိမည့္ ဘီယာစက္႐ုံအား ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း Diamond Mayson Industries ကုမၸဏီလီမိတက္က ၂၀၁၆ တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္မည္

Written by: 
ဆန္းထူးေအာင္

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဘီယာပမာဏ ဟတ္တာလီတာ သံုးသိန္းထြက္ရွိမည့္ ဘီယာစက္႐ုံအား ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း Diamond Mayson Industries ကုမၸဏီလီမိတက္က ၂၀၁၆ တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဘီယာစက္႐ုံတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္သူမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲမွ သိရသည္။

အဆုိပါ ဘီယာစက္႐ုံအား ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္အင္းေက်းရြာအုပ္စု ျပည္တြင္းျပည္ပ စက္မႈဇုန္အမွတ္ (၁/၂)တြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွယ္ယာႀကိဳက္ေရာင္းႀကိဳက္၀ယ္ေစ်းကြက္ လႈပ္ခတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္သာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသင့္ဟု ပညာရွင္မ်ား အၾကံေပး

Written by: 
ႏြဲ႕ယဥ္ေအး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ၌ ေပၚေပါက္ေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္ထက္ ရွယ္ယာႀကိဳက္ေရာင္းႀကိဳက္ဝယ္ေစ်းကြက္ Over the Counter(OTC) ေစ်းကြက္က ပိုမိုလႈပ္ခတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကသာ ပိုမိုစိတ္ခ်ရေစမည္ဟု ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္လ်က္ရွိသည္။

ကယားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား ထပ္မံဖြင့္လွစ္သြားမည္

Written by: 
အငယ္ေထြး၊ နီလာ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လ်က္ရွိရာ မၾကာမီကာလအတြင္း ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ မယ္စဲႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား ထပ္မံဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ရွယ္ယာမ်ား ထပ္မံေရာင္းခ်ဦးမည္ မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိ၀ယ္ယူထားၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်လိုသူမ်ားအတြက္ ၄၅ ရက္အတြင္း အေရာင္းေကာင္တာဖြင့္မည္

Written by: 
ၿဖိဳးေဝ

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ထပ္မံေရာင္းခ်ဦးမည္ မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိဝယ္ယူထားၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်လိုသူမ်ားအတြက္ အေရာင္းေကာင္တာအား ၄၅ ရက္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ဟု Myanmar Thilawa SEZ Holding Public Ltd (MTSH) ဥကၠဌဦးဝင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

Pages

Subscribe to RSS - Business