စီးပြားေရး သတင္းမ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒအရ အခြန္ႏႈန္းထား ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ္လည္း ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒအရ အခြန္ႏႈန္းထားကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေသာ္လည္း ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ရတနာခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အ႐ိုင္းတံုး ဆိုပါက ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စုစုေပါင္း ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ ရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ေလးႏွစ္အတြင္း အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္း ၁၇ ခုႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္း ၂၀၉ ခုရွိေနၿပီး အဖြဲ႕အစည္း အားလံုး၏ လည္ပတ္ေငြ က်ပ္ ၅၆ ဘီလ်ံရွိေနဟုဆို

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ေလးႏွစ္အတြင္း အေသးစားေခ်းေငြ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္း ၁၇ ခုႏွင့္ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕အစည္း ၂၀၉ ခုတို႔အား ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး အဆိုပါ လုပ္ငန္း ၂၂၆ ခု၏ စုစုေပါင္း လည္ပတ္ေငြမွာ က်ပ္ ၅၆ ဘီလ်ံ ရွိေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာၾကားသည္။
 

ေငြစကၠဴအသစ္ ႐ိုက္ထုတ္ျခင္းက အေျဖမဟုတ္ႏိုင္ပါ

အစိုးရသစ္ကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္ပါက GDP အစရွိသည့္ Economic Indication အခ်ဳိ႕တက္လာသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြလာျခင္းကို ေျဖရွင္ မေပးႏုိင္သည့္အတြက္ အေျခခံလူတန္းစားတို႔၏ စား၀တ္ေနေရး ပိုၿပီးက်ပ္တည္းလာေၾကာင္း၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ဆက္တိုက္ျပေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပ ေၾကြးၿမီမ်ားကို အတိတ္ကာလကဲ့သို႕ပင္ ထပ္မံယူေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ေငြစကၠဴသစ္မ်ားလည္း ႐ိုက္ထုတ္ေနရေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ား အေနျဖင့္ မိုင္ ၁၀၀ ေအာက္ႏွင့္ မိုင္ ၁၀၀ အထက္ အေ၀းေျပးအျမန္လမ္းမႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ အထူးခရီးသြားအာမခံ ထားရွိႏိုင္

ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ား အေနျဖင့္ မိုင္ ၁၀၀ ေအာက္ႏွင့္ မိုင္ ၁၀၀ အထက္ အေ၀းေျပးအျမန္လမ္းမႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ အထူးခရီးသြားအာမခံ ထားရွိႏိုင္ၿပီး ခရီးအကြာအေ၀းအလိုက္ ထားရွိသည့္ယူနစ္ႏွင့္ ထိခိုက္မႈေပၚ မူတည္၍ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

ၿမိဳင္ေဟ၀န္ ဆင္စခန္းႏွင့္ ဖိုးက်ား ဆင္စခန္းအျပင္ ဆင္စခန္း ခုနစ္ခုကို သဘာ၀အေျခခံ ခရီးသြားေနရာအျဖစ္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္မည္

ၿမိဳင္ေဟ၀န္ဆင္စခန္းႏွင့္ ဖိုးက်ားဆင္စခန္းအျပင္ ဆင္စခန္း ခုနစ္ခုကို သဘာ၀အေျခခံ ခရီးသြားေနရာအျဖစ္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈ မ်ားျပားလာရာ သဘာ၀အေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အထူးစိတ္၀င္တစား လာေရာက္လည္ပတ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ သဘာ၀အေျခခံ ခရီးသြားလာေရး စခန္းမ်ားအျဖစ္ ဆင္စခန္းခုနစ္ခုကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႔ ဖြင့္လွစ္သြားရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထား

နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္လ်က္ရွိရာ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တရား၀င္နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏွစ္စဥ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ တုိးတက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ (ယခင္ဘ႑ာႏွစ္) ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေလးႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ဆနီးပါး ျမင့္တက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အစုိးရဌာနမ်ား ျပည္တြင္းေငြေပးေခ်ရာတြင္ က်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဗဟုိဘဏ္ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစုိးရဌာနမ်ား ျပည္တြင္းေငြေပးေခ်မႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က ေမ ၂၈ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလ်ံ သုံးစြဲရန္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထုိး

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ စသည့္က႑မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ ေဒၚလာရွစ္ဘီလ်ံသုံးစြဲရန္ တ႐ုတ္-ျမန္မာအစိုးရၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးထားေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ဳိးသက္က ေျပာၾကားသည္။

China Sichuan - Myanmar Business Matching Conference ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမ ၂၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလရွန္ဂရီလာ ဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆိုပါပြဲတြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒က ယင္းသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သီလ၀ါစက္မႈဇုန္၌ မဂၢါ၀ပ္ ၄၀၀ ထြက္ရွိမည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ ဧဒင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီႏွစ္ခု နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထိုး

အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းေသာ ၄၀၀ မဂၢါ၀ပ္ရွိ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကို သီလ၀ါစက္မႈဇုန္၌ တည္ေဆာက္ရန္ ဧဒင္ကုမၸဏီႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီႏွစ္ခုတို႔ ေမ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hilton ဟုိတယ္တြင္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (MoU) လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အစုိးရဘတ္ဂ်က္ထဲမွ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၀၀၀ ႏွင့္ လယ္မဲ့ယာမဲ့မ်ားအတြက္ ေျမယာေဖာ္ထုတ္ရန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၀၀၀ လ်ာထားဟု ဆို

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ထဲမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၀၀၀ ႏွင့္ လယ္မဲ့ယာမဲ့မ်ားအတြက္ ေျမယာေဖာ္ထုတ္ရန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၀၀၀ အသံုးျပဳသြားရန္ လ်ာထားထားေၾကာင္း ေမ ၂၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာဆက္တိုက္ ျမင့္တက္လာၿပီး တစ္ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ပ္ ၁၁၄၀ ၀န္းက်င္အထိ ရွိ

ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာဆက္တိုက္ ျမင့္တက္လာၿပီး တစ္ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ပ္ ၁၁၄၀ ၀န္းက်င္အထိ ရွိလာေၾကာင္း ျပင္ပေစ်းကြက္ အသိုင္းအ၀ိုင္းထံမွ သိရသည္။

ေဒၚလာတန္ဖိုးသည္ ေမလေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ အတက္ဘက္သို႔ ဦးတည္လာခဲ့ၿပီး ေမ ၂၁ တြင္ တစ္ေဒၚလာတန္ဖိုး ၁၁၂၅ က်ပ္၀န္းက်င္ ေမ ၂၆ တြင္ တစ္ေဒၚလာတန္ဖိုး ၁၁၃၃ က်ပ္၀န္းက်င္တြင္ ရွိခဲ့ၿပီး ေမ ၂၇ တြင္ တစ္ေဒၚလာတန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၁၁၄၀ ၀န္းက်င္အထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ စတင္ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ဦးဆံုးအေနျဖင့္ Under Writer လိုင္စင္မ်ားကို ဇြန္လအတြင္း ခ်ေပးသြားမည္ဟုဆို

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ စတင္ႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ပထမဦးဆံုးအဆင့္တြင္ Under Writer  လုိင္စင္မ်ားကို လာမည့္ ဇြန္လ အတြင္း ခ်ေပးႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေမ ၂၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ   ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေဆာက္အအံုတြင္ က်င္းပေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္  ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာၾကားသည္။
 

၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားေၾကြးၿမီပမာဏ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၁၂၉ ဘီလ်ံရွိေနၿပီး ယင္းအနက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေခ်းသည့္ပမာဏ ၄ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ ရွိေန

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားေၾကြးၿမီးပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၁၂၉ ဘီလ်ံရွိေနၿပီး ယင္းအနက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေခ်းယူထားသည့္ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ၂ ဘီလ်ံရွိေနေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ေမ၂၆ ရက္က က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကိုျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။
 

အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၇၂၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ ရွိလာၿပီး ႏွစ္ပတ္ဆက္တုိက္ အျမင့္ေစ်း၌ ရပ္တည္

ျပည္တြင္းအေခါက္ေရႊေစ်း တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၇၂၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိၿပီး ႏွစ္ပတ္ဆက္တုိက္ အျမင့္ေစ်း၌ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ေရႊေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းအေခါက္ေရႊေစ်းမွာ ေမလပထမပတ္ အတြင္းမွစ၍ တက္ရိပ္ျပလာခဲ့ၿပီး ေမ ၁၁ ရက္တြင္ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၇၀၀၀၀၀ ေက်ာ္သုိ႔ ျမင့္တက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေနာက္ ေစ်းဆက္လက္ျမင့္တက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၇၁၉၀၀၀ အထိ ေစ်းျမင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္း က႑အတြင္း စုေဆာင္းအပ္ေငြပမာဏ က်ပ္ ၂၂ ထရီလ်ံရွိၿပီး ျပန္လည္ထုတ္ေခ်းေငြပမာဏ က်ပ္ ၁၃ ထရီလ်ံသာရွိေၾကာင္း သိရ

ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္း က႑အတြင္း စုေဆာင္းအပ္ေငြပမာဏ က်ပ္ ၂၂ ထရီလ်ံရွိၿပီး ျပန္လည္ထုတ္ေခ်းေငြပမာဏ က်ပ္ ၁၃ ထရီလ်ံသာ ရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္စက္မႈလုပ္ငန္းအသင္းခ်ဳပ္ UMFCCI ၏ တရား၀င္သုေတသနကုမၸဏီ New Crossroads Asia (NCRA) မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျပည္တြင္းဘဏ္မွာ ၂၇ ဘဏ္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာဘဏ္ေပါင္း ကိုးဘဏ္ရွိသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၃ ဘဏ္၊ လိုင္စင္ရ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ကိုးဘဏ္၊ သက္တမ္းရင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ ေလးဘဏ္၊ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ ငါးဘဏ္၊ စည္ပင္ဘဏ္ သံုးဘဏ္ႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းေပါင္း ၁၂ ခု ရွိသည္။

ႏုိင္ငံျခားသုံးေငြလဲလွယ္ခြင့္ လုိင္စင္ရဘဏ္မ်ားႏွင့္ လုိင္စင္ရေငြလဲေကာင္တာမ်ားတြင္ ေဒၚလာအ၀ယ္သာရွိၿပီး အေရာင္းရပ္ထားသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလုိအပ္သူမ်ား တရားမ၀င္ေစ်းကြက္မွ ၀ယ္ယူေနရ

ဗဟုိဘဏ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံျခားသုံးေငြလဲလွယ္ခြင့္ လုိင္စင္ရဘဏ္မ်ားႏွင့္ လုိင္စင္ရေငြလဲေကာင္တာမ်ားတြင္ ေဒၚလာအ၀ယ္သာရွိၿပီး လုိအပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ တရားမ၀င္ေစ်းကြက္မွ ၀ယ္ယူေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ဘ႑ာႏွစ္စတြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္

ဘ႑ာႏွစ္စတြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ယခု ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီလကုန္္အထိ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  ျပည္ပႏုိင္ငံေပါင္း ၁၁ ႏိုင္ငံက ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳ လုပ္ထားသည့္အနက္ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၄၁၀ ဒသ မ ၈၅၀ သန္း(ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္) ျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(၅၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲတြင္ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ႏႈန္းထားေၾကာင့္ ေရာင္းခ်လိုသူ နည္းပါးႏုိင္ဖြယ္ရွိဟု ဆို

ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္မည့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ႏႈန္းထားေၾကာင့္ ေရာင္းခ်လိုသူ နည္းပါးႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

အေမရိကန္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ UPS ကုမၸဏီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္မည္

အေမရိကန္ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ UPS ကုမၸဏီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု UPS (ေတာင္အာရွေဒသ)ဥကၠ႒ Mr.Jim O'Gara က ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ စတင္၀န္ေဆာင္မႈေပးလာခဲ့သည့္ ေလေၾကာင္းႏွင့္ ေရေၾကာင္းကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ အျမန္ေခ်ာပို႔၀န္ေဆာင္မႈ (Express Delivery) ႏွင့္ Contract Logistics ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑မွာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ကန္႔သတ္တားဆီးေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္သို႔ဆြဲထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနဟု ဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑မွာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ကန္႔သတ္တားဆီးေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္သို႔ဆြဲထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း UMFCCI ၏ တရား၀င္ သုေတသနကုမၸဏီ New Cross-roads Asia (NCRA) က ၄င္းတို႔၏ ၂၀၁၅ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း၌ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းကစားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားၿပိဳလဲအၿပီးတြင္ ကန္႔သတ္တားဆီးသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗဟုိဘဏ္က ၀င္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္မည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်း က်ပ္ ၁၁၄၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ေန

သတ္မွတ္ႏႈန္းထက္ ေဒၚလာေစ်းတင္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္မွ ၀င္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္ အေရးယူသြားမည္ဟု သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ေမ ၂၀ ရက္ ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ တန္ဖိုးသည္ ၁၁၄၀ က်ပ္၀န္းက်င္အထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ျပင္ပေစ်းကြက္ အသိုင္းအ၀ိုင္းထံမွ သိရသည္။

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းနယ္ေျမရွိ ေျမ ၆၁ ဧကေက်ာ္ေပၚတြင္ BOT စနစ္ျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ခံတားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ Diamond Star ကုမၸဏီအား ခြင့္ျပဳ

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းနယ္ေျမရွိ ေျမ ၆၁ ဧကေက်ာ္ေပၚတြင္ BOT စနစ္ျဖင့္ ဘက္စံုသံုး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ Diamond Star ကုမၸဏီအား ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

ျပည္ပသုိ႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းေက်ာ္တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ သန္း ၄၀ ရရွိထားၿပီး နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္သို႔ တစ္ရက္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀ ခန္႔ တင္ပို႔ေန

ျပည္ပသို႔ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းေက်ာ္ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာသန္း ၄၀ ရရွိထားၿပီး နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ဘက္သုိ႔ တစ္ရက္လွ်င္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀ ခန္႔ တင္ပို႔ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေမ ၈ ရက္အထိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၁၂၃၀၀ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ သန္း ၄၀ ရရွိထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူ တင္ပို႔မႈမွမူ တန္ခ်ိန္ ၇၈၉၇၀ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၂၉ သန္းရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ေငြစုေဆာင္းသူအျဖစ္ ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးအခန္းက႑ အားနည္းေနေသးသျဖင့္ လူဦးေရ၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ေငြစုေဆာင္းသူအျဖစ္ ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသးေၾကာင္း ဂ်ာမန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တာ၀န္ခံအရာရွိ Mr.Bernd Kuzmits က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ဘက္မွ ၀ယ္လိုအားေကာင္းေနၿပီး ေငြလဲေစ်း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ဆန္ၾကမ္းႏွင့္ ဆန္ေခ်ာေစ်း ထပ္တက္

တ႐ုတ္ဘက္မွ ၀ယ္လိုအားေကာင္းေနၿပီး ေငြလဲေစ်း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ဆန္ၾကမ္းႏွင့္ ဆန္ေခ်ာေစ်း ထပ္ထက္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆန္ေစ်းက အေခ်ာဆိုရင္ တစ္အိတ္ကုိ အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ၁၀၀၀ ကေန ၃၀၀၀ ေလာက္အထိ တက္တယ္။ ဆန္ၾကမ္းဆိုရင္ တစ္အိတ္ကုိ ၅၀၀၊ ၁၀၀၀ ေလာက္တက္တယ္။ ဆန္ၾကမ္းကေတာ့ Export ရွိလို႔တက္တယ္ ေျပာတာပဲ။ ဆန္ေခ်ာေစ်းကလည္း လိုက္တက္ေနတယ္။ ဒီႏွစ္က ဆန္ေစ်းတက္တာ စိပ္တယ္။ တစ္ရက္နဲ႔ တစ္ရက္ေတာင္ ေစ်းကသိပ္မတူဘူး” ဟု သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊအိုးဆန္ဆိုင္မွ ေဒၚစႏၵာေရႊက ေျပာၾကားသည္။

Pages