Business

လက္ရွိေတြ႕ရွိထားသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ တြင္းသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းျဖစ္ႏုိင္ေျခ အႀကိဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ယူႏုိင္မည္ ခန္႔မွန္း

Written by: 
အငယ္ေထြး၊ နီလာ

လက္ရွိေတြ႕ရွိထားသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တြင္းသစ္မ်ားကို စီမံကိန္းျဖစ္ႏုိင္ေျခ အႀကိဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ၿပီးစီးသြားၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂ဝ၁၈ ေလာက္တြင္ စတင္ထုတ္ယူႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း Parami Energy Group of Companies မွရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

သစ္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္မ်ား တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးဖမ္းမိေနၿပီး သုံးႏွစ္အတြင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၀၀၀ ခန္႔ရွိ

Written by: 
ေအာင္ရဲကို

နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားတြင္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ား တားဆီးရာတြင္ သစ္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္မ်ား အမ်ားဆုံးဖမ္းမိေနေၾကာင္း တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ (Mobile Team) မွ သိရသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၄ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ခုိးထုတ္ရန္စီစဥ္ထားသည့္ သစ္မ်ဳိးစုံႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိမႈတန္ဖုိးမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း  ၅၇ဝ၁ ဒသမ ဝဝ၈ အထိ ရွိလာေနေၾကာင္း Mobile Team ကြပ္ကဲေရးမွဴး႐ုံးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မင္းဘူးတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၂၂၀ ထြက္ရွိမည့္ ဆိုလာလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ ထိုင္း Green Earth Power ကုမၸဏီႏွင့္ MOEP တရား၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုး

Written by: 
ႏြဲ႕ယဥ္ေအး

မေကြးတိုင္းအတြင္းရွိ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနေရာင္ျခည္သံုး ဆိုလာလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Green Earth Power ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန MOEP တို႔ တရားဝင္သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

မင္းဘူးၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ အဆိုပါ ဆိုလာဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသည္ ဓာတ္အားမဂၢါဝပ္ ၂၂ဝ ထြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ပမာဏအားျဖင့္ ႀကီးမားသည့္စက္႐ံုႀကီး ျဖစ္သည္။

စက္႐ံုတည္ေဆာက္ရန္ တရားဝင္သေဘာတူညီခ်က္ကို ေနျပည္ေတာ္ Grand Amara Hotel တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ဘက္မွ အဝယ္နည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္ ဆန္ၾကမ္းအဝင္မ်ားၿပီး တစ္အိတ္ေရာင္းေဈး က်ပ္၂ဝဝဝ အထိ ျပဳတ္က်

Written by: 
ခ်မ္းေျမ့သူ
တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဆန္အေရာင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

တ႐ုတ္ဘက္မွ အဝယ္နည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္ ဆန္ၾကမ္း အဝင္မ်ားေနၿပီး တစ္အိတ္ေရာင္းေဈးမွာ အမ်ဳိးအစားအလိုက္ က်ပ္ ၁၅ဝဝ မွ က်ပ္ ၂ဝဝဝ အထိ ျပဳတ္က်ေနေၾကာင္း ဆန္ ေရာင္းဝယ္ေရးဆုိင္မ်ားမွ သိရသည္။

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဂ်ပန္က ေဒၚလာ ခုနစ္သိန္းခန္႔ အကုန္အက်ခံ၍ သုေတသန သံုးခုအား ၂ဝ၁၅ မတ္လကုန္ အၿပီးလုပ္ေဆာင္မည္

Written by: 
ၿဖိဳးေဝ

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေအာင္ျမင္ စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ေဒၚလာ ခုနစ္သိန္းခန္႔အကုန္အက်ခံ၍ သုေတသန သံုးခုလုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပထမ သံုးလပတ္အတြင္း အၿပီးလုပ္ေဆာင္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္အထူးစီးပြား ေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အထူးလုပ္ ငန္းအဖြဲ႕၏ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ ရက္ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေျမယာ လက္ဝါးႀကီး အုပ္သိမ္းယူမႈကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ ေျမယာဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ေျမယာလုပ္ကုိင္ခြင့္ႏွင့္ ငွားရမ္းမႈအရြယ္အစားမ်ား သတ္မွတ္မည္

Written by: 
ေဇာ္ေဝ၊ ဆန္းထူးေအာင္

ေျမယာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္သိမ္းယူမႈကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ ေျမယာမူဝါဒတြင္ ေျမယာမ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ငွားရမ္းမႈ အရြယ္အစားမ်ား သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္က အင္း လ်ားလိတ္ဟုိတယ္၌ျပဳလုပ္သည့္ ေျမယာ အသုံးခ်မႈ မူဝါဒမႈၾကမ္းအား အၾကံျပဳေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္ ခြဲေဝခ်ထားမႈ စိစစ္ေရးေကာ္မတီအၾကံေပး ဦးေအးေမာင္ စိန္က ေျပာၾကားသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ခရီးသြား ၂ ဒသမ ၁ သန္း ဝင္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ေနသျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းပမာဏ သံုးသန္း ျပည့္မီႏိုင္မည္

Written by: 
ႏြဲ႕ယဥ္ေအး
ေရွးေဟာင္းပုဂံဘုရားမ်ားသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ခရီးသြားမ်ားကိုေတြ႕ရစဥ္

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ ျမန္ မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ပခရီးသြား ဝင္ေရာက္မႈမွာ ၂ ဒသမ ၁ သန္းအထိရွိသြားၿပီျဖစ္သျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ခရီး သြားအေရအတြက္ ျပည့္မီႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္ က ေနျပည္ေတာ္ Hilton ဟိုတယ္ဖြင့္ပြဲအခမ္း အနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တုန္းကလည္း ခရီးသည္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါ တယ္။ အခုလည္း က်န္တဲ့သံုးလက ခရီးသြား အလာ အမ်ားဆံုးရာသီျဖစ္တဲ့အတြက္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွာ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈက သံုးသန္း ျပည့္မီႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘီလူးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ Neo Energy ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္း၍ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အၿပီးေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထား

Written by: 
သင္းၿဖိဳး၊ စန္းသီရိ

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)အထက္ ဘီလူးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ Neo Energy ကုမၸဏီတို႔ပူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လာမည့္ ၂ဝ၁၆ တြင္ အျပီးေဆာင္ရြက္သြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွ ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခႏွင့္ ေမာ္တင္စြန္းသို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ ႐ႈခင္းၾကည့္ခရီးစဥ္ စတင္ပ်ံသန္း

Written by: 
ရႊန္းလဲ့ဝင္း

ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွ ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခမ်ားႏွင့္ ပုသိမ္ေမာ္တင္စြန္းဘုရားသို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ ႐ႈခင္းၾကည့္ခရီးစဥ္အား ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ စတင္ပ်ံသန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ တစ္ခုတည္းေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းသည္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ကို အေျချပဳ၍ Beech Craft ေလယာဥ္ႏွင့္ Grand Caravan ေလယာဥ္အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သို႔ ပံုမွန္ခရီးစဥ္ႏွင့္ ႐ႈခင္းၾကည့္ခရီးစဥ္အား ပ်ံသန္းျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား အခြန္ေရွာင္မႈ မရွိေစေရး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ ႀကိဳးပမ္းေန

Written by: 
ၿဖိဳးေ၀

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ အခြန္အျပည့္အ၀ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈ မရွိေစေရး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အခြန္ေကာက္ခံမႈ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႔ဥကၠ႒ သူရဦးေသာင္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၆ ႏုိင္ငံခန္႔ ရွိေနၿပီး တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ ေဟာင္ေကာင္၊ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားမွ လုပ္ငန္းက႑အမ်ားဆံုးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္ထားသည္။

Pages

Subscribe to RSS - Business