Business

အခြန္အမ်ားဆုံး ေပးေဆာင္သင့္သူမ်ား သီးသန္႔အခြန္ေဆာင္ရမည့္ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ုံး ဖြင့္လွစ္၊ သယံဇာတ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေလေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ အဆုိပါ႐ုံးတြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္

Written by: 
မင္းသီဟေဇာ္

အခြန္အမ်ားဆုံး ေပးေဆာင္ရမည့္သူမ်ား သီးသန္႔အခြန္ေဆာင္ရမည့္ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ုံးကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး သယံဇာတ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေလေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ အဆုိပါ႐ုံးတြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

GE ကုမၸဏီမွငွားရမ္းမည့္ ဘိုရင္းေလယာဥ္ ၁၀ စင္းအတြက္ ေလယာဥ္တည္ေဆာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးမည္

Written by: 
ရႊန္းလဲ့၀င္း

ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းသည္ GE ကုမၸဏီမွ ငွားရမ္းမည့္ ဘိုးရင္းေလယာဥ္ ၁၀ စင္းအတြက္ ဘိုးရင္းေလယာဥ္ ကုမၸဏီႏွင့္ ေလယာဥ္တည္ေဆာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား လာမည့္ေမလတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွ သတင္းရရွိသည္။

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ တည္ေဆာက္ဆဲ ဟုိတယ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံအမ်ားစု ယခုႏွစ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ႏုိင္မည္

Written by: 
ေအာင္ရဲကုိ

တည္ေဆာက္ဆဲ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ဟုိတယ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံအမ်ားစု ယခုႏွစ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီတည္ေဆာက္ဆဲ ဟုိတယ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ားမွာ ရန္ကုန္တြင္သာ အမ်ားစုုတည္ရွိေနေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပုိင္းအတြင္း ဖြင့္လွစ္ႏုိင္မည္ဟု ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ကေမၻာဇဘဏ္က ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႀကိဳတင္ခြန္အျဖစ္ ယမန္ႏွစ္ စည္းၾကပ္ႏွစ္ထက္ က်ပ္ငါးဘီလ်ံပို၍ က်ပ္ ၂၂ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ အခြန္ေပးေဆာင္ထား

Written by: 
ၿဖိဳးေ၀

ကေမၻာဇလုပ္ငန္းစုမ်ား လက္ေအာက္ရွိ ကေမၻာဇဘဏ္ လီမိတက္က ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႀကိဳတင္ခြန္အျဖစ္ ယမန္ႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ က်ပ္ငါးဘီလ်ံ ပိုမိုေပးေဆာင္ထားၿပီး စုစုေပါင္း က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၂ ဘီလ်ံအထိ ေပးေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂-၂၀၁၃ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြခြန္အျမင့္ဆံုး ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ ကေမၻာဇဘဏ္အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ရရွိႏုိင္သည့္ ၀င္ေငြခြန္ ပမာဏအေပၚ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္၍ ႀကိဳတင္ခြန္အျဖစ္ ေပးေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း၌ အထြက္ႏႈန္းနည္းသည့္အျပင္ အိႏၵိယ၀ယ္လက္မ်ား ဆက္တိုက္၀ယ္ယူမႈေၾကာင့္ ပဲေစ်းျမင့္တက္

Written by: 
နီလာ

ျပည္ပပို႔ပဲမ်ား အထြက္ႏႈန္းနည္းသည့္အျပင္ အိႏၵိယ၀ယ္လက္မ်ားမွ ဆက္တိုက္၀ယ္ယူမႈေၾကာင့္ ပဲေစ်းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး သႀကၤန္ပိတ္ရက္ အတြင္း၌ပင္ ပဲအေရာင္းအ၀ယ္ အခ်ဳိ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ား အသင္းမွ ရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီက ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္ေဆာက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ထံမွ ေဒၚလာသန္း ၂၀ ေခ်းယူသံုးစြဲထားၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက အေက်ဆပ္ရမည္ကို စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းေဖာက္၍ ယခုအထိ အေက်ျပန္မဆပ္ေသး

Written by: 
မာန္သူရွိန္

ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီ၏ ကုမၸဏီခြဲ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရွ႕ေဆာင္ေလဆိပ္၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ တည္ေဆာက္ရန္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြထဲမွ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ (က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၉ သိန္းေက်ာ္၊ တစ္ေဒၚလာ ၉၇၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္) ကို ေခ်းယူသံုးစြဲထားၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ကို ယခုအထိ ျပန္မဆပ္ေသးေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ စံုစမ္းသိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ကို ေအးရွားေ၀ါလ္ ကုမၸဏီ၏ ကုမၸဏီခြဲမွ တည္ေဆာက္ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ EXIM Bank မွ ၄ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးျဖင့္ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း (က) စီမံကိန္းဧရိယာ ေျမညႇိျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ၿပီးစီးေနၿပီး အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား မၾကာမီ တည္ေဆာက္မည္

Written by: 
နီလာ

သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း (က) တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး  လက္ရွိတြင္ စီမံကိန္းဧရိယာ ေျမညႇိျခင္းလုပ္ငန္းမွာ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

အိမ္ရွင္၊ အိမ္ငွား ဥပေဒပါ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ အိမ္ငွားခမတန္တဆ တိုးေတာင္းသည့္ဒဏ္ အိမ္ငွားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရ

Written by: 
ႏြဲ႕ယဥ္ေအး၊ သန္းထိုက္ေအာင္

အိမ္ရွင္၊ အိမ္ငွားဥပေဒပါ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ အိမ္ငွားခမတန္တဆ တိုးေတာင္းသည့္ဒဏ္ကို အိမ္ငွားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး အဆိုပါဥပေဒမွာ ေခတ္မမီေတာ့သျဖင့္ ျပင္ဆင္စရာမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ငွားရမ္း ေနထိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ သံုးႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ စင္ကာပူတို႔မွ ျမႇဳပ္ႏံွမႈ ေဒၚလာခုနစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိ

Written by: 
ခ်မ္းေျမ့သူ

အစုိးရသစ္လက္ထက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ သံုးႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ႏွစ္ခုေပါင္း  ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံေငြ စုစုေပါင္းမွာ ေဒၚလာခုနစ္ဘီလ်ံေက်ာ္အထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ျပည္တြင္းေလဆိပ္ေျခာက္ခုႏွင့္ စီမံကိန္းသစ္ ေလဆိပ္ခုနစ္ခုအား ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သြားမည္

Written by: 
ရႊန္းလဲ့၀င္း

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ျပည္တြင္းေလဆိပ္ေျခာက္ခုႏွင့္ ျပည္တြင္းေလဆိပ္ စီမံကိန္းသစ္ ေလဆိပ္ခုနစ္ခုအား ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အသံုးျပဳရန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၈၇၇၅ ဒသမ ၈၀၉ အား ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္အေနျဖင့္ ရရွိထားသည္။

Pages

Subscribe to RSS - Business