Business

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈျပဳရာ၌ ေရာင္းသူ၀ယ္သူမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကုန္အရည္အေသြးစိစစ္ၿပီးမွ တင္သြင္းေရာင္း၀ယ္ခြင့္ျပဳရန္ လိုအပ္

Written by: 
နီလာ၊ ဆန္းထူးေအာင္၊ ျပည့္စံုေအာင္

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈျပဳရာ၌ ေရာင္းသူ၀ယ္သူမဟုတ္သည့္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တင္ပို႔/တင္သြင္းမည့္ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးကို စိစစ္ၿပီးမွ တင္သြင္းေရာင္း၀ယ္ခြင့္ျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အထူးကုန္သြယ္မႈကင္းလြတ္ခြင့္ (GSP) ႏွင့္ အခြန္အခအထူးခံစားခြင့္ (LDC Tariff) မ်ားေပးအပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ကေနဒါကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

Written by: 
ခ်မ္းေျမ့သူ

ကေနဒါအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အထူးကုန္သြယ္မႈကင္းလြတ္ခြင့္ (GSP) ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ အခြန္အခ အထူးခံစားခြင့္ (LDC Tariff) ကုိ ေပးအပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ဩဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ကေနဒါႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဟိုတယ္အခန္းတစ္ခန္းအတြက္ ပ်မ္းမွ်တစ္ရက္ တည္းခိုစရိတ္မွာ ေဒၚလာ ၁၆၀ ရွိေနၿပီး အခန္းျပည့္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ အထိရွိဟု သိရ

Written by: 
ႏြဲ႕ယဥ္ေအး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဟိုတယ္အခန္းတစ္ခန္းအတြက္ ပ်မ္းမွ်တစ္ရက္ တည္းခိုစရိတ္မွာ ေဒၚလာ ၁၆ဝ ခန္႔ရွိၿပီး အခန္းျပည့္မႈႏႈန္းမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈ဝ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးကုမၸဏီ New Crossroads Asia (NCRA) မွ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိ ဟိုတယ္ငါးလံုး၊ ၾကယ္ေလးပြင့္အဆင့္ရွိ ဟုိတယ္ ၁၈ လံုးရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဟိုတယ္ေပါင္း ၂ဝ၄ လံုးႏွင့္ အခန္းေပါင္း ၉ဝဝဝ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဟက္တာ ၂၀၀၀ အတြင္း ပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ရရွိမည့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိတိက်က် ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထား

Written by: 
နီလာ

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဒုတိယအဆင့္ ဟက္တာ ၂၀၀၀ အတြင္း ပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္စားေသာက္ရာ ေနရာမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရပါက ယင္းတို႔ရရွိမည့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး၊ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိတိက်က် ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ခ႐ိုနီနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြး

Written by: 
မာန္သူရွိန္

ျမစ္ဆံုအပါအဝင္ ဧရာဝတီ၊ သံလြင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို လူမသိသူမသိ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အတူ ခ႐ိုနီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထိုမွတစ္ဖန္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ကိုလည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္ရသည့္ ခ႐ိုနီကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ကုမၸဏီ ၂၃ ခုတည္းက နည္းလမ္းစံုျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့ျပန္သည္။

ထုိမွ်ႏွင့္ မၿပီးေသးဘဲ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္ကိုလည္း ထပ္မံရရွိခဲ့ၾကသည္။

Ooredoo က ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ္ လူဦးေရကိုးသန္း အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ မိုဘိုင္းကြန္ရက္ ျဖန္႔ၾကက္္ထားၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၂ ဒသမ ၃ သန္းအထိ အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္မည္

Ooredoo ကုမၸဏီက စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ဩဂုတ္ ၁၅ ရက္မွစ၍  ဩဂုတ္ ၃၁ ရက္အထိ ႏွစ္ပတ္အတြင္း လူဦးေရကုိးသန္း အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ မိုဘုိင္းကြန္ရက္ကို ျဖန္႔ၾကက္ထားၿပီးလာမည့္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ တစ္လျပည့္သည့္ေန႔တြင္ လူဦးေရ ၁၂ ဒသမ ၃ သန္း အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ မိုဘုိင္းကြန္ရက္မ်ား ျဖန္႔ၾကက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Ooredoo ျမန္မာကုမၸဏီမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္ တင္သြင္း၊ သိုေလွာင္၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း ခြင့္ျပဳမည္ဟုေၾကညာၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း Asia World အပါအ၀င္ ကုမၸဏီရွစ္ခုအား လုပ္ငန္းလိုင္စင္ထုတ္ေပး

Asia World Co,ltd အပါအဝင္ ကုမၸဏီရွစ္ခုအား ျပည္တြင္း၌ ေရနံဓာတ္ေငြ႔ရည္တင္သြင္း၊ သိုေလွာင္၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။    

အရက္ပါ၀င္မႈ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ပိုပါက ယစ္မ်ဳိးခြန္ေကာက္ရမည့္အရက္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း သတ္မွတ္ရာခိုင္ႏႈန္းမျပည့္ေသာ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ဳိးစံုကို ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေန

Written by: 
အိသဥၨာေက်ာ္၊ ထြယ္ဆန္ေအာင္

အရက္ပါဝင္မႈ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ပိုပါက ၁၉၁၇ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ယစ္မ်ဳိးဥပေဒအရ ယစ္မ်ဳိးခြန္ (Excise Taxation) ေကာက္ရမည့္အရက္ (သို႔မဟုတ္) အရက္ခ်ဳိဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ယင္းျပဌာန္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး အရက္ပါဝင္မႈ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမျပည့္ေသာ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္၊ ဝိုင္၊ အရက္ခ်ဳိ စသည့္အေဖ်ာ္ယမကာမ်ဳိးစံုကို ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ‘အရက္ယမကာသံုးစြဲမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲႏုိင္ေရး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ’ တြင္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္စီး ခရီးသည္မ်ား သီးသန္႔အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Myanmar MJETS ဖြင့္လွစ္ၿပီး တစ္လအတြင္း ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္ ၁၄ စင္း ဆင္းသက္ခဲ့

Written by: 
ရႊန္းလဲ့ဝင္း

ႏိုင္ငံတကာမွ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္စီး ခရီးသည္မ်ား သီးသန္႔အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Myanmar MJETS Business Aviation centre ဖြင့္လွစ္ၿပီး တစ္လအတြင္း ကိုယ္ပိုင္ေလေယာဥ္ ၁၄ စင္း ဆင္းသက္အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္ ၁၄ စင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလူနာကို ျပည္ပသို႔ ေခၚေဆာင္ေပးသည့္ လူနာတင္ေလယာဥ္ ဆင္းသက္ျခင္း ႏွစ္ႀကိမ္ရွိၿပီး၊ က်န္ေလယာဥ္ ၁၂ စင္း၏ ဆင္းသက္မႈမွာ စီးပြားေရးအရ လာေရာက္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနထုိင္ေရးႏွင့္ ႐ုံးခန္းငွားခ ျမင့္တက္ျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ အဓိကအဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ သံုးသပ္

Written by: 
နီလာ၊ ဆန္းထူးေအာင္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေနထိုင္ေရးႏွင့္ ႐ံုးခန္းငွားချမင့္တက္ျခင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား မ်ား အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိျခင္းက ျပည္ပမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအတြက္ အဓိကအဟန္႔အတားျဖစ္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔မွ သံုးသပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Pages

Subscribe to RSS - Business