စီးပြားေရး သတင္းမ်ား

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ စီမံကိန္းသံုးခုအတြက္ JICA ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၁၀ ေပးအပ္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုး.

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ စီမံကိန္းသံုးခုအတြက္ JICA မွ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၁၀ ေပးအပ္ရန္ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မ်ားကို ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 

လာမည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑မ်ားမွ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးမႈ ႏွစ္စဥ္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တိုးတက္မႈအျမင့္ဆံုးျဖစ္လာႏိုင္

လာမည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑မ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေဖန္တီးေပးမႈမွာ ႏွစ္စဥ္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တိုးတက္မႈအျမင့္ဆံုးျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအဖြဲ႕ႀကီး၏စစ္တမ္းတြင္ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ သိရသည္။

လာမည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑မွ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးမႈမွာ ႏွစ္စဥ္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိလာႏိုင္ၿပီး ယခင္က အလုပ္အကိုင္သုညနီးပါးမွ သုည ဒသမ ၂ သန္းအထိ တိုးလာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အာဆီယံ-ေတာင္ကိုရီးယား ခ၇ီးသြားလုပ္ငန္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာ့ခရီးစဥ္မ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈပိုမ်ားလာဟုဆို

ျမန္မာ့ခရီးစဥ္မ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္လာၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕၌ ဇြန္ ၁၅ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိက်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံ-ေတာင္ကိုရီးယား ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာ့ခရီးစဥ္မ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယားခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားျပားလာခဲ့ေၾကာင္း ဟိုတယ္/ခရီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

SMIDB ဘဏ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ရရွိေသာ ေခ်းေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၉၀ ကို အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအား ထုတ္ေခ်း

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (SMIDB) အေနျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲ (၄) မွတစ္ဆင့္ ရရွိခဲ့ေသာေခ်းေငြ က်ပ္ ၉၀ ဘီလ်ံကို အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအား ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ သိရသည္။

အဆိုပါေခ်းေငြမ်ားကို စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေခ်းေငြမ်ားကို ဦးစားေပး ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိကာ ယင္းသို႔ေခ်းရာတြင္ စက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားအား အတိုးႏႈန္းကို ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဗံုးဆန္က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ပံုမွန္လည္ပတ္လ်က္ရွိဟုဆို

မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၌ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ပံုမွန္အတိုင္း လည္ပတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုး၀င္းေမာင္က ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၂၇ ရက္ညပုိင္းတြင္ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္အတြင္းသုိ႔ ဗံုးဆန္သံုးလံုးက်ေရာက္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ခက္ခဲသြားျခင္း ၾကန္႔ၾကာသြားျခင္းမရွိဘဲ ပံုမွန္အတိုင္း ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၁၈၂ က်ပ္ ၀န္းက်င္ရွိ

ဇြန္ ၂၆ ရက္ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၁၈၂ က်ပ္၀န္းက်င္တြင္ရွိေနေၾကာင္း ျပင္ပေစ်းကြက္အသိုင္းအ၀ိုင္းထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ခရီးသြားေအာ္ပေရတာအသင္း၏ စစ္တမ္းအရ လည္ပတ္ရန္ အေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားထဲ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံထိပ္ဆံုးမွရပ္တည္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ခရီးသြားေအာ္ပေရတာအသင္း၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ လည္ပတ္ရန္အေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထိပ္ဆံုးကရပ္တည္ေနေၾကာင္း Myanmar Tourism Federation မွသိရသည္။

ထိုသို႔ေကာက္ယူရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္လည္ပတ္ရန္ အေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ပါ၀င္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိပ္ဆံုးမွရပ္တည္ေနေၾကာင္း အဆိုပါ Federation မွသိရသည္။

ဆင္းခြန္ဂိတ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ကုန္သည္မ်ား စိတ္၀င္စားလာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာေတာင္နယ္စပ္ဂိတ္ႏွင့္ နယ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဆင္းခြန္ဂိတ္အား အဆင့္တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ကုန္သည္မ်ား ၿမိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စိတ္၀င္တစား လာေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ပရာကြၽတ္ခီရီခံခ႐ိုင္ ဒန္းသိန္ခြန္းရြာရွိ ဆင္းခြန္ဂိတ္အား ထိုင္းႏိုင္ငံ အစိုးရမွ ေမ ၂၃ ရက္တြင္ အထူးယာယီ နယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

(၅၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင္ ယူ႐ို ၁၃ သန္းခန္႔တန္ေၾကးရွိ ေက်ာက္စိမ္းတြဲႏွင့္ ယူ႐ိုေျခာက္သိန္းတန္ ပတၱျမားငေမာက္အတြဲအား ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်မည္

(၅၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ၌ ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ အေျခခံေစ်းႏႈန္းအျမင့္ဆံုးအတြဲအျဖစ္ ယူ႐ို ၁၃ သန္းခန္႔တန္ေၾကးရွိ ေက်ာက္စိမ္းတြဲႏွင့္ ယူ႐ိုေျခာက္သိန္းတန္ေၾကးရွိ ပတၱျမားငေမာက္အတြဲအား ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပပြဲဗဟိုေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ျပပြဲဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းသူက "အေျခခံေစ်းအျမင့္ဆံုးက ၁၂ သန္း ၈ သိန္းတန္ေစ်းၿပိဳင္စနစ္အတြဲပါ။ တင္ဒါအေခ်ာထည္မွာေတာ့ ယူ႐ို ၁၀၀၀ ကအနိမ့္ဆံုးပါ။ အနိမ့္ဆံုးအေခ်ာထည္ကေတာ့ ယူ႐ို ၁,၀၀၀ပါ" ဟုေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာေလးဘီလ်ံေက်ာ္ ျပေနျခင္းမွာ MIC သြင္းကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ Draw Back မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ေငြသားအေနျဖင့္ လိုေငြျပေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း စီးပြား/ကူးသန္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာေလးဘီလ်ံေက်ာ္ ျပေနခင္းမွာ MIC သြင္းကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ Draw Back မ်ားေၾကာင့္ ျပေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေငြသားအေနျဖင့္ လိုေငြျပန္ေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ACMECS ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း အေကာင္းဆုံးက႑မ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ၿပီး အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားမႈ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွစ္စဥ္ တုိးတက္လာႏုိင္ေၾကာင္း UKTI အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပ

ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း အေကာင္းဆုံးက႑မ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္ၿပီး အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားမႈ ႏွစ္စဥ္ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္လာႏုိင္ေၾကာင္း UKTI မွ ထုတ္ျပန္သည့္ Burma's Skill Sector အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။

ယူ႐ိုငါးသန္းတန္ ပတၱျမား ပါ၀င္သည့္ (၅၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင္ ျပည္ပရတနာကုန္သည္ လာေရာက္မႈ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ထက္၀က္ခန္႔ ေလ်ာ့က်

ဇြန္ ၂၄ ရက္မွ စတင္က်င္းပသည့္ (၅၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပပြဲတြင္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ေက်ာက္မ်က္တြဲမ်ား ပိုမိုတင္ျပ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ပရတနာကုန္သည္ လာေရာက္မႈ ထက္၀က္ခန္႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ကုန္သည္မ်ားသာ အမ်ားဆံုး လာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပပြဲတြင္ ျပည္တြင္းရတနာကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၂ ႏိုင္ငံမွ ျပည္ပရတနာကုန္သည္ ၆,၀၇၂ ဦး ဖိတ္ၾကားထားရွိေသာ္လည္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္၊ လာအို၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အစၥေရးတို႔မွ ၂၂၃၅ ဦး လာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

JICA ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္မည့္ ပုဂံေဒသ ခရီးသြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေရွ႕ေျပးစီးမံကိန္းမ်ား ထုတ္ျပန္

ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္မည့္ ပုဂံေဒသ ခရီးသြားဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ားကုိ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ပုဂံေဒသဆုိင္ရာ ခရီးသြားဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး” အမည္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာရင္းအရ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း ၁၆ ခု ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ား အရပုဂံေဒသ၏ အေမြအႏွစ္ကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႔ကုိ အဓိက လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမားမ်ားေတာင္းဆုိသည့္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ က်ပ္ ၃၂၀၀ မွ ၄၀၀၀ ၾကားမေပးႏုိင္ဘဲ က်ပ္ ၂၅၀၀ သာေပးႏုိင္ေၾကာင္း CMP လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သတင္းစာရွင္းလင္း

အလုပ္သမားမ်ားေတာင္းဆုိသည့္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ က်ပ္ ၃၂၀၀ မွ ၄၀၀၀ ၾကားမေပးႏုိင္ဘဲ က်ပ္ ၂၅၀၀ သာေပးႏုိင္ေၾကာင္း အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ CMP လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၂၂ မွ ၂၃ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ UMFCCI တြင္ ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ "အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ" ၌ နာရီေပါင္း ၂၀ နီးပါး ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း တိက်သည့္အေျဖတစ္ခု မရရွိခဲ့ေပ။

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ယာယီလိုင္စင္မ်ား ထပ္မံခ်ထားေပးေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၂၄၄ ဖြဲ႕ရွိလာ

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ ယာယီလိုင္စင္မ်ား ထပ္မံခ်ထားေပးေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရယူလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၂၄၄ ဖြဲ႔အထိ ရွိလာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေသးစားပုဂၢလိက ေငြစုေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ၏ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ ၂/ ၂၀၁၅ အရ သိရသည္။

စပိန္အေျခစုိက္ Melia Hotels က ပုဂံႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဟုိတယ္တည္ေဆာက္ရန္ေလ့လာ

စပိန္အေျခစုိက္ Melia Hotels International က ပုဂံႏွင့္မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဟုိတယ္တည္ေဆာက္ရန္ ေလ့လာေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဟုိတယ္ဆုိင္ရာ ကြန္႔ဖရင့္တြင္ Melia Hotels မွ ဒါ႐ုိက္တာအဆင့္ရွိသူတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ပုဂံ၊ မႏၲေလးတုိ႔တြင္ ဟုိတယ္တည္ေဆာက္ရန္ ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စပိန္သံ႐ုံးမွ  သံ႐ုံးယာယီတာ၀န္ခံက ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစိုင္းအုန္းေက်ာ္ႏွင့္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဒသတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈျမႇင့္တင္ေရး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အလြန္ အာဆီယံအသိုက္အ၀န္း တည္ေဆာက္ေရးတို႔ပါ၀င္ေသာ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ACMECS အစည္းအေ၀း၏ ေနျပည္ေတာ္ေၾကညာစာတမ္းထုတ္ျပန္

အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းပီသမႈကိုတည္ေဆာက္ေရး၊ ေဒသတြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈျမႇင့္တင္ေရး၊ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အလြန္ အာဆီယံအသိုက္အ၀န္းတည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ အတည္ျပဳလုိက္ေသာ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ဧရာ၀တီ-ေက်ာက္ဖယား-မဲေခါင္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမဟာဗ်ဴဟာ (ACM-ECS) ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းဆိုင္ရာ ေနျပည္ေတာ္ေၾကညာစာတမ္းအား ဇြန္  ၂၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ယခုထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာစာတမ္းသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၈ အတြက္ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာစာတမ္းျဖစ္ၿပီး ACMECS ၏ ဗီယန္က်င္းေၾကညာစာတမ္းကိုမူ ၂၀၁၃-၂၀၁၅ လုပ္ငန္းစဥ္အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ေလးႏုိင္ငံအတြင္း ထုိင္းဘတ္ေငြ ႏွစ္သန္းအထိ ယူေဆာင္ခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ ACMECS Single VISA အစီအစဥ္ အပါအ၀င္ အေျခခံအခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ပါ ေၾကညာစာတမ္းအား (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ACMECS ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိဳအျဖစ္ ထုတ္ျပန္

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထဲမွ CLMV ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း ထိုင္းဘတ္ေငြ ႏွစ္သန္းအထိ ယူေဆာင္ခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ ACMECS Single VISA အပါအ၀င္ အေျခခံအခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ ပါ၀င္သည့္ ေၾကညာစာတမ္းအား ဇြန္ ၂၂  ရက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Kempinski Hotel တြင္ က်င္းပသည့္ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ACMECS Business Forum တြင္ ACMECS ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၏ အႀကိဳအျဖစ္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းႏွင့္အတူ ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းဆန္ေစ်း ေငြလဲႏႈန္း က်ဆင္းသြားေသာ္လည္း ျပန္လည္က်ဆင္းျခင္း မရွိဘဲ အျမင့္ေစ်းျဖင့္ ဆက္လက္ရွိေန

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းႏွင့္အတူ ျပည္တြင္း ဆန္ေစ်းသည္ ယခုလအေစာပုိင္းအတြင္း ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ၀န္းက်င္ ျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းမွာ က်ဆင္းေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျပန္လည္က်ဆင္းျခင္း မရွိေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း ႐ံုးခန္းအခ်ဳိ႕သာ ငွားရမ္းမႈရွိၿပီး ဇြန္လဆန္းမွစ၍ အိမ္အငွားေစ်းကြက္ ေအးေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ က်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး အငွားေစ်းကြက္ အေနျဖင့္မူ ႐ံုးခန္းအခ်ဳိ႕သာ ငွားရမ္းမႈရွိၿပီး ဇြန္လပိုင္းမွစ၍ အိမ္ငွားရမ္းမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

သစ္အေခ်ာထည္ ပုိ႔ကုန္တိုးတက္ေရးအတြက္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ လိုအပ္ဟု တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး ေျပာၾကား

သစ္အေခ်ာထည္ ပို႔ကုန္တိုးတက္ေရးအတြက္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၌ GDP တိုးတက္ေရးအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပို႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈအေပၚတြင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေပးျဖင့္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ အဓိကျပဳလုပ္သည့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ သန္း ၆၁၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအဓိက ျပဳလုပ္သည့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးမွ  ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ သန္း ၆၁၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတုိ႔မွ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးမွ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈကုိ အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကုိ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အိႏၵိယဘက္မွ အ၀ယ္ေအးျခင္း၊ ေဒၚလာေစ်းၿငိမ္သြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဇြန္လပထမပတ္က မတ္ပဲတစ္တန္ ၁၄ သိန္းေက်ာ္ ရွိရာမွ လက္ရိွတြင္ ျပန္လည္က်ဆင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ မတ္ပဲေစ်း ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျပန္လည္က်ဆင္းသြားေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ေစ်းက်ဆင္းရျခင္းသည္ အိႏၵိယဘက္မွအ၀ယ္ေအးျခင္း၊ ေဒၚလာေစ်းတည္ၿငိမ္သြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဇြန္လ ဆန္းပိုင္းက မတ္ပဲတစ္တန္က်ပ္ ၁၄ သိန္း ေက်ာ္မွ ဇြန္ဒုတိယပတ္တြင္ ၁၄ သိန္းေအာက္ သို႔က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္ စည္ဒုိင္မွ သိရသည္။
 

Pages