စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး

မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ရွားသည့္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတို႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လူကုန္ကူးမႈျပႆနာမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အေရးပါသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။  ထုိျပႆနာမ်ားထဲမွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာဆိုလွ်င္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အေနအထားဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အာဖဂန္ႏုိင္ငံေနာက္ ဒုတိယေနရာတြင္ ရွိေနၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံး ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ စုိက္ပ်ဳိးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္တုိ႔တြင္ ရာဘ ဟုေခၚသည့္ အဖက္တမင္း WY စိတ္ၾကြ ေဆးျပားမ်ား အမ်ားဆုံး ထြက္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ စသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနသည့္ နယ္စပ္ထြက္ေပါက္ႏွင့္နီးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးရမိမႈ ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ လူဦးေရ ထူထပ္သည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္လည္း က်ပ္ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီသည့္  မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးရမိမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိေနသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး အေျမာက္အျမား ဖမ္းဆီးရမိေသာ္လည္း ပိုင္ရွင္မဲ့ျဖစ္ေနျခင္းမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ ပမာဏ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိေသာေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသည့္  ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ဥပေဒအရ ေက်ာသားရင္သား ခြဲျခား၍ မရေသာေၾကာင့္ တည္ဆဲဥပေဒအား ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူ မည္သူမဆို ဥပေဒအတိုင္း အေရးယူ ခံရႏုိင္သည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း မွန္ကန္မွ်တသည့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈ၊ တရားစီရင္မႈမ်ားျဖစ္ေစေရးမွာလည္း အေရးႀကီးေနပါသည္။  မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာေၾကာင့္ ဘ၀ပ်က္ခဲ့ရေသာ အသက္အရြယ္မ်ားတြင္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ပါ၀င္ေနရာ ႏိုင္ငံ့အတြက္ အေရးပါေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား နစ္နာဆံုး႐ႈံးေနရသည္။ ဥပမာဆုိရေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ န၀မတန္း ေက်ာင္းသားတစ္ဦး မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲေနသည္ကို ေတြ႕ရွိ ဖမ္းဆီးခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးမွာ လူငယ္မ်ားအၾကား မည္မွ်ပ်႕ံႏွံ႔ေနသည္ကို သတိျပဳစရာပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ားအနက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေမာင္ေတာ-ဘူးသီးေထာင္ ကားလမ္းနံေဘးရွိ အုပ္သဲေက်ာက္ေရာင္း၀ယ္သည့္ေနရာမွ စိတ္ၾကြ ေဆးျပားေပါင္း ေျခာက္သန္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးမွာ သတိျပဳစရာပင္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထြက္ေပါက္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္လာၿပီး လူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားၾကသည္။

အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာမ်ားအနက္မွ အခ်ဳိ႕သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုစိုးရိမ္လာၾကၿပီး အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအား မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္မွ ကင္းေ၀းေစလိုေနၾကသည္။  ႏုိင္ငံ့အနာဂတ္အတြက္ အားထားစရာ လူသားရင္းျမစ္မ်ားအား ဖ်က္ဆီးေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာအား တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္အတူ မွန္မွန္ကန္ကန္ တိုက္ဖ်က္ႏုိင္ေရးအတြက္ လိုလားေနၾကပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)