ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အႀကိဳ ေနရပ္ျပန္လာသူအခ်ဳိ႕ ျပည္တြင္းအသံုးစရိတ္ ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ သႀကၤန္မတိုင္မီ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာေန

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူး သႀကၤန္ပြဲေတာ္အႀကိဳ မိမိေနရပ္ရင္းသို႔ ျပန္လာခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား ျပည္တြင္း၌ ဝင္ေငြမရွိ၊ အသံုးစရိတ္ ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ သႀကၤန္မတိုင္ခင္ လုပ္ငန္းခြင္ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာ ေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။

UNWC ႏွင့္ NCCT တုိ႔အၾကား တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း) အၿပီးသတ္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိ

မစုပုံခ်စ္ တစ္သက္တာေနထုိင္ရန္ ေပးအပ္ထားေသာ တုိက္ခန္းကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူ

မုံရြာၿမိဳ႕၌ ျဖစ္ပြားသည့္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးမ်ဳိးစိတ္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တုပ္ေကြးေရာဂါမ်ဳိးစိတ္ႏွင့္ တူညီ

ဖားကန္႔တြင္ စြန္႔ပစ္ေျမစာပုံတစ္ခု တစ္လအတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံၿပိဳက်ခဲ့ၿပီး လူအေသအေပ်ာက္ ရွိခဲ့

Pages

Subscribe to Eleven Media Group RSS