အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနေၾကာင္း NNER ထုတ္ျပန္

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ဒီမုိကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား၊ ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနသည္ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္က ဧၿပီ ၁ ရက္က သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သားျဖစ္သူ ဦးေအာင္ဆန္းဦးအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ေနရာေပး၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစမည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားမွာ မွန္ကန္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျငင္းဆို

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သားျဖစ္သူ ဦးေအာင္ဆန္းဦးအား ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ေနရာေပး၍ ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ေစမည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားမွာ မွန္ကန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမွဴေဆာင္ ဖ်ာပုံမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲမႈမ်ား ၾကပ္မတ္ေရးဆိုင္ရာ အေရးႀကီးအဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ တင္ဒါကို လက္သိပ္ထိုးေပးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြး

အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲမႈမ်ား ၾကပ္မတ္ေရးဆိုင္ရာ အေရးႀကီးအဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ စီမံကိန္းအတြက္ တင္ဒါကို လက္သိပ္ထိုးေပးမႈမ်ား ရွိေနဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တင္ျပခဲ့သည္။

ေသနတ္ျဖင့္ခ်ိန္ၿပီး ေငြေတာင္းခံကာလူတစ္ဦးကို ေခၚေဆာင္သြားသည့္အဖြဲ႔ကို ေျမာင္းျမၿမိဳ ႔နယ္တရားရုံးတြင္ အမႈစစ္ေဆး

ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး White Card မ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းကို လက္ခံ

Pages

Subscribe to Eleven Media Group RSS