ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္မႈ အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးက႑အေျပာင္းအလဲအတြက္ အစိုးရက ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးေနဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္မႈ အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးက႑ အေျပာင္းအလဲ တိုးတက္မႈျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။
 

အသက္ ၁၀ ႏွစ္အထက္လူဦးေရတြင္ မည္သည့္ကတ္မွ် မကိုင္ေဆာင္သူဦးေရ ၁၁ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူဦးေရ ၂၈ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ပင္မအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား

အသက္ ၁၀ ႏွစ္အထက္လူဦးေရတြင္ မည္သည့္ကတ္မွ် ကိုင္ေဆာင္ျခင္းမျပဳသူ ဦးေရ ၁၁ သန္းေက်ာ္ရွိျပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူဦးေရ ၂၈ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ေမ ၂၉ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ပင္မအစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 

အျခားပါတီမ်ားအေပၚ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အျဖစ္ ခံယူၾကရန္ႏွင့္ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးၾကရန္ သူရဦးေရႊမန္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀း၌ ေျပာၾကား

အျခားပါတီမ်ားအေပၚ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အျဖစ္ ခံယူၾကရန္ႏွင့္ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္ၿပီး စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးႏိုင္ရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း က ပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀း၌  ေျပာၾကားသည္။
 
ေမ ၃၀ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္၌ က်င္းပေသာ စတုတၳအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔ ပါတီ၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအျပင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား အသီးသီးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စနစ္ကို စတင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည့္ အခ်ိန္ကာလအား အေသးစိတ္ ထပ္မံေဆြးေႏြးမည္

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စနစ္သစ္ စတင္ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အခ်ိန္ကာလအား အေသးစိတ္ ထပ္မံေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိက်င့္သံုးေနသည့္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စနစ္အရ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ျပဳရာတြင္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ၿပီး တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲရမွတ္ကို အေျခခံကာ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္(သုိ႔မဟုတ္) အထူးျပဳဘာသာရပ္ သင္ယူခြင့္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ၀ိဇၨာ /သိပၸံ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ေဒသတြင္းတကၠသိုလ္ (သို႔မဟုတ္) ေကာလိပ္မ်ားတြင္သာ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း၊ ဘာသာတြဲေပၚမူတည္၍သာ ေလွ်

လယ္ယာေျမမ်ား တပ္က သိမ္း၍ မိမိကိုယ္ကိုယ္ မီး႐ႈိ႕ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ဦးျမင့္ေအာင္ ကြယ္လြန္ၿပီး ရက္လည္သည့္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ကြန္လံုေက်းရြာအုပ္စု  ေရပူရြာရွိ  တပ္သိမ္းေျမမ်ား  ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ရန္အတြက္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ မီး႐ိႈ႕ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ ေတာင္သူႀကီးဦးျမင့္ေအာင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ရက္လည္ေန႔ ေမ ၂၈ ရက္က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ  ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအဖြဲ႕က ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ သေဘာထားဆႏၵႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ပါ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ထိုသေဘာထားေတာင္းဆိုခ်က္ထဲတြင္ ေတာင္သူမ်ားခံစားေနရေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ဒုကၡမ်ားပါ ေဖာ္ျပခ်က္ ေလးခ်က္ႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။
 

ဒီပဲယင္းလုပ္ၾကံမႈကို ေမ့ပစ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ သမုိင္းသည္ ေဖ်ာက္ဖ်က္၍မရေၾကာင္း (၁၂) ႏွစ္ေျမာက္ ဒီပဲယင္း ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေျပာၾကား

ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီပဲယင္းလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈကို ေမ့ပစ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ သမိုင္းသည္ ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္ ၾကည္ရြာတြင္ ေမ ၃၀ ကျပဳလုပ္သည့္ (၁၂) ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား၌ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
 

အျမန္လမ္းမႀကီး မိုင္တိုင္အမွတ္ ( ၂၂၇ ) တြင္ လိုက္ထရပ္ယာဥ္တစ္စီး ေနာက္ဘီးကြၽတ္ တိမ္းေမွာက္ရာ သံုးဦး ေသဆံုးၿပီး ၁၅ ဦး ဒဏ္ရာရ

ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီး မိုင္တိုင္အမွတ္ ၂၂၇/၆ ဖာလံုတြင္ လိုက္ထရပ္ကားတစ္စီး ေနာက္ဘီးကြၽတ္ တိမ္းေမွာက္ခဲ့ရာ သံုးဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၁၅ ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 

ေဟာလိ၀ုဒ္ နာမည္ေက်ာ္မင္းသမီး မီရွဲယို ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တည္ေထာင္ထားသည့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ

ေဟာလိ၀ုဒ္ နာမည္ေက်ာ္မင္းသမီး မီရွဲယိုသည္ ေမ ၃၀ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တည္ေထာင္ထားသည့္  Hospitality and Catering Training Acad-emy (HCTA) ဟုိတယ္လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္စာၾကည့္တိုက္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။
 

ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ား ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေပၚ တစ္ဖက္သတ္ ဖိအားေပးအျပစ္ပုံခ်သည့္ အျပဳအမူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ သက္ေရာက္ခံႏိုင္ငံမ်ား၏ လတ္တေလာႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ေသးသိမ္ရာေရာက္ေစဟု ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္

ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေပၚ တစ္ဖက္သတ္ ဖိအားေပး အျပစ္ပုံခ်သည့္ အျပဳအမူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ သက္ေရာက္ခံႏုိင္မ်ား၏ လတ္တေလာႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ေသးသိမ္ရာေရာက္ေစဟု ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၅ ေမ ၃၀ ရက္တြင္ အေၾကာင္းအရာေျခာက္ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။
 

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ပန္းလႈိင္ျမစ္နံေဘးရွိ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားကို လူမိုက္အဖြဲ႕မ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႕က လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေန

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္ ၄ အေနာက္ဘက္၊ ပန္းလႈိင္ျမစ္ကမ္းေဘးရွိ က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ားထံမွ လူမိုက္အဖြဲ႕မ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မွ တပ္ရင္းမွဴးေဟာင္း ဦးေဆာင္သည့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႕က လံုျခံဳေရး လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 

Pages

Subscribe to Eleven Media Group RSS