အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ဒဂံုတကၠသိုလ္ (သခ်ၤာ) ေက်ာင္းသား ကိုပိုင္ရဲသူအတြက္ ဒဂံုတကၠသိုလ္သခ်ၤာေဆာင္တြင္ ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ဒဂံုတကၠသိုလ္ သခ်ၤာေက်ာင္းသား ကိုပိုင္ရဲသူအတြက္  ဒဂံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားက သခ်ၤာေဆာင္တြင္ ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ဇူလိုုင္ ၃ ရက္က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
 
ဒဂံုတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ ဒုတိယဥကၠဌလည္းျဖစ္သူ သခ်ၤာေက်ာင္းသား ကိုပိုင္ရဲသူကို  ျခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေရးသားထားေသာ စာမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ခဲ႔ၾကၿပီး သခ်ၤာေဆာင္၏ ျမင္သာေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ပိုင္ရဲကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ဆိုေသာ စာမ်ားကိုကပ္၍ ဒဂံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ၁၅ ဦးခန္႔က ေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားစာရင္း၌ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ျပန္လည္ပါ၀င္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားစာရင္းကို ဇူလိုင္ ၂ ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ ထိုစာရင္း၌ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ျပန္လည္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ 
 

လႊတ္ေတာ္၌ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံပါဇယားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒသစ္မ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သမၼတက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ျခင္းသည္ ၀ိေရာဓိျဖစ္ေစေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေ၀ဖန္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ဇယားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တုိင္းေဒသႀကီး(သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္သုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ခြဲေ၀ေပးေရးအတြက္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ 
ဥပေဒသစ္မ်ား ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကသုိ႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ျခင္းသည္ ၀ိေရာဓိျဖစ္ေစေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခုိင္ေမာင္ရည္က ေျပာၾကားသည္။
 

ေ၀းလံေခါင္သီေသာေဒသမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ေဒသစရိတ္ႏႈန္းထားသစ္မ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ေ၀းလံေခါင္သီေသာေဒသမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ေဒသစရိတ္ႏႈန္းထားသစ္မ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာလင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ယေန႔သြားေရာက္မည္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၎၏ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္သို႔ ဇူလုိင္ ၄ ရက္ေန႔ (ယေန႔)တြင္ သြားေရာက္၍ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မွ ဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔လာသည့္ ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရးဥပေဒအပါအ၀င္ ဥပေဒၾကမ္းခုနစ္ခုအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးမည္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔လာသည့္ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအပါအ၀င္ ဥပေဒၾကမ္း ခုနစ္ခုအား ဇူလိုင္ ၆ ရက္တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 

ေ၀းလံေခါင္သီေဒသမ်ားရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဒသစရိတ္ႏႈန္းထားသစ္မ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဒု၀န္ႀကီးဆို

ေ၀းလံေခါင္သီေဒသမ်ားရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဒသစရိတ္ႏႈန္းထားသစ္မ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဒု၀န္ႀကီးဆို

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ရိွေနအိမ္တစ္အိိမ္မွက်ပ္သိန္းေပါင္း၂၂၀၀၀ေက်ာ္တန္ဖိုးရိွမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသိမ္းဆည္းရမိ

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ရိွေနအိမ္တစ္အိိမ္မွက်ပ္သိန္းေပါင္း၂၂၀၀၀ေက်ာ္တန္ဖိုးရိွမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသိမ္းဆည္းရမိ

ျမ၀တီ၊ေဒါနေတာင္ေက်ာ္အာရွပတ္လမ္းသစ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္DKBA တို႔ပစ္ခတ္မႈဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန

ျမ၀တီ၊ေဒါနေတာင္ေက်ာ္အာရွပတ္လမ္းသစ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္DKBA တို႔ပစ္ခတ္မႈဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေရွးရႈၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္DKBA တို႔အၾကား လတ္တေလာတိုက္ပြဲမ်ား အျမန္ဆံုးရပ္ဆိုင္းရန္ ကရင္အမ်ိဳးသားအႀကိဳညီလာခံမွ ေမတၱာရပ္ခံစာပို႔

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေရွးရႈၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္DKBA တို႔အၾကား လတ္တေလာတိုက္ပြဲမ်ား အျမန္ဆံုးရပ္ဆိုင္းရန္ ကရင္အမ်ိဳးသားအႀကိဳညီလာခံမွ ေမတၱာရပ္ခံစာပို႔

Pages

Subscribe to Eleven Media Group RSS