က်ဴးေက်ာ္ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ အေျဖရွာမရတဲ့ ပုစၦာ

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေျဖရွင္းရမယ့္ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားထဲမွာ သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမ အျငင္းပြားမႈမ်ားလုိပဲ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ၾကန္႔ၾကာေနတဲ့ ျပႆနာတစ္ခုကေတာ့ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေနထုိင္ အေျခခ်မႈ ေျဖရွင္းေရးျပႆနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အနိမ့္ဆုံး လုပ္ခလစာ

ယခုတေလာ အနိမ့္ဆုံး လုပ္ခလစာ (Minimun Wage) သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ခပ္စိပ္စိပ္ ျမင္ေတြ႔လာရသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားေရာ အလုပ္သမားမ်ားပါ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ပုံသဏၭာန္မ်ားကုိလည္း ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၾကားနာမႈ ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ျခင္းမရွိ

ဆရာႀကီး ေရႊဥေဒါင္းႏွင့္ သတင္းစာေခါင္းႀကီး

သတင္းစာေခါင္းႀကီး

တစ္ေန႔သ၌ အမ်ဳိးသမီး စာေရးဆရာမ မအမာ (လူထုေဒၚအမာ)က သတင္းစာေခါင္းႀကီးမ်ား ေရးပုံေရးနည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾသ၀ါဒေပးသည့္ အေနျဖင့္ တစ္ခန္းတေလေရးဖုိ႔ အၾကံေပး တုိက္တြန္းဖူးရာ ကုိယ့္စာကုိ ကုိယ္အေကာင္းဆုံးဟု သတ္မွတ္ေနၾကပုံရသည့္ ဤေခတ္တြင္ မည္သူ႔အေပၚမွ ဆရာလုပ္ၿပီး ၾသ၀ါဒေပးဖုိ႔ မၾကံရြယ္ဘဲ ေခါင္းႀကီးေရးသမားေကာင္း တစ္ေယာက္၌ ရွိအပ္သည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္ထင္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား အေနျဖင့္သာ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ပင္မေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို အင္အားသံုးအၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲျခင္းမျပဳရန္ ရန္ကုန္တြင္ဆႏၵထပ္ျပ

Pages

Subscribe to Eleven Media Group RSS