စမတ္စနစ္ေတြကို အသံုးျပဳပါ၊ မသာယာပါနဲ႔၊ အားမကိုးပါနဲ႔

နည္းပညာဆန္းသစ္ျခင္း အဆင့္ျမင့္တိုးတက္မႈေတြမွာ Smart ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို အသံုးျပဳလာၾကတယ္။ စမတ္ဖုန္း၊ စမတ္ကင္မရာ၊ စမတ္လက္ပတ္နာရီ၊ စမတ္မ်က္မွန္၊ စမတ္တီဗြီ၊ စမတ္ေရခဲေသတၱာအစရွိတဲ့ စမတ္စနစ္ဟာ ကမၻာႀကီးကို ပိုေျပာင္းလဲလာေစခဲ့တယ္။ 
ဖန္တီးသူေတြဟာ အဲဒီထုတ္ကုန္ေတြေရွ႕မွာ ဘာလုိ႔ ဒီစကားလံုးကို ထည့္လာၾကတာလဲ။ ေသခ်ာတယ္။ ဒီထုတ္ကုန္ေတြဟာ အရင္က ဖန္တီးခဲ့တာေတြထက္ ပိုၿပီးထူးျခားေနလုိ႔။ ဒါဟာ လူမႈဘဝရဲ႕ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈ၊ နည္းပညာသမုိင္းရဲ႕ ကြဲထြက္ဖန္တီးမႈပဲ။
 

ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အႀကိဳ ေနရပ္ျပန္လာသူအခ်ဳိ႕ ျပည္တြင္းအသံုးစရိတ္ ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ သႀကၤန္မတိုင္မီ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာေန

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူး သႀကၤန္ပြဲေတာ္အႀကိဳ မိမိေနရပ္ရင္းသို႔ ျပန္လာခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား ျပည္တြင္း၌ ဝင္ေငြမရွိ၊ အသံုးစရိတ္ ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ သႀကၤန္မတိုင္ခင္ လုပ္ငန္းခြင္ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာ ေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။

UNWC ႏွင့္ NCCT တုိ႔အၾကား တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း) အၿပီးသတ္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိ

မစုပုံခ်စ္ တစ္သက္တာေနထုိင္ရန္ ေပးအပ္ထားေသာ တုိက္ခန္းကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူ

မုံရြာၿမိဳ႕၌ ျဖစ္ပြားသည့္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးမ်ဳိးစိတ္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တုပ္ေကြးေရာဂါမ်ဳိးစိတ္ႏွင့္ တူညီ

Pages

Subscribe to Eleven Media Group RSS