ဖေယာင္းတိုင္မီးထြန္းရာမွ ဓာတ္ဆီပံုးသို႔မီးကူးစက္ေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ လူႏွစ္ဦးေသဆံုးမႈလားရႈိးတြင္ျဖစ္ပြား

စြန္႕ပစ္ေျမစာမ်ားေလွ်ာက်လာမႈေၾကာင့္ဖားကန္႕ရွိ ဥရုေခ်ာင္းအခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ တိမ္ေကာမႈမ်ားျဖစ္လာ

အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ “၀” တပ္ဖြဲ႕တုိ႔အၾကား အပစ္ရပ္စဲေရး ဆက္လက္ခုိင္မာမႈရွိေစရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရမည္ဟု “၀”အဖြဲ႕ ဗဟုိ႐ုံးအတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ “၀” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္ (UWSP/ UWSA)တို႔အၾကား အပစ္ရပ္စဲေရး ဆက္လက္ခုိင္မာမႈရွိေစရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရမည္ဟု “၀”အဖြဲ႕ ဗဟုိ႐ုံးအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ စီမံကိန္းသံုးခုအတြက္ JICA ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၁၀ ေပးအပ္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုး.

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ စီမံကိန္းသံုးခုအတြက္ JICA မွ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၁၀ ေပးအပ္ရန္ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မ်ားကို ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ တကသ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပ

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ထြက္သြားေပးေရး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ေကာင္တြင္ ဇြန္ ၃၀ ရက္က ေက်ာင္းသားႏွင့္ ျပည္သူပူးေပါင္း၍ ဆႏၵျပရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ ပိတ္ဆုိ႔တားဆီးသျဖင့္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 
 
ဆႏၵျပသည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအား တားဆီးေနသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္
 

ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းမွ ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ားအနက္ ၃၅ ဦးကို ေထာင္၀င္စာေတြ႕ခြင့္ ၂ ပတ္မွ ၆ ပတ္အထိ ပိတ္ပင္မႈအေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္အေနျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး ေထာင္၀င္စာအေတြ႕မခံဘဲ သပိတ္ေမွာက္မည္

ဒီမိုကေရစီပညာေရး သပိတ္စစ္ေၾကာင္း (ပင္မ) မွ ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ားကို ဇြန္ ၃၀ ရက္က သာယာ၀တီခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြင္ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးထုတ္ခဲ့ကာ အာမခံတင္ထားသည့္ အမႈတြဲကို ခ႐ိုင္တရား႐ံုးတြင္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးခဲ့သည္။
 

ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးသာ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြး

ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးသာ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။
 
အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၂ ႏွင့္ ၆၃ တြင္ ပါရွိသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအနက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတမ်ားဟူေသာ စကားရပ္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦးအစား တစ္ဦးတည္းသာ ထားရွိရန္ ပါတီအေနျဖင့္အၾကံျပဳထားေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေဒါက္တာသန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။
 

တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ ဂ်ဴရီစနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ ဂ်ဴရီစနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးသင့္ေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (က်ားျဖဴ) ကြန္ဟိန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္း၀ါႏုက ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။ 
 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဇြန္ ၃၀ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ ေဒၚနန္း၀ါႏုက ထုိသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္လက္မွတ္ ပုံစံ (၇) ရရွိေရးသည္ အေရးႀကီးသျဖင့္ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက တုိက္တြန္း

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္လက္မွတ္ ပုံစံ (၇) ရရွိေရးသည္ အေရးႀကီးသျဖင့္ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက တုိက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။
 

ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တုိင္းေ၀းေစသည့္ ျခစားမႈ

ျခစားမႈဟူသည္ လူသားတစ္ရပ္လံုး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုပ်က္စီးေစေသာအရာျဖစ္သည္။ ျခစားမႈေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ရရွိမည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြားအျဖစ္ လမ္းလြဲေရာက္ရွိသြားျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ရႏုိင္ေျခအခြင့္အလမ္းမ်ား ေလ်ာ့က်သြားရသည္။

Pages

Subscribe to Eleven Media Group RSS