ႏုိင္ငံေရးသမားေဟာင္းႀကီး သခင္တင္ျမ နာေရးအခမ္းအနား ေရေ၀းသုႆန္တြင္ျပဳလုပ္

ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း အေထာက္္အထားမဲ့ အလုပ္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပား လာျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ေနရပ္သုိ႔ျပန္လာသူ ပုိမုိမ်ားျပား

ေထာက္ခံခ်က္ရရွိၿပီး ေသာက္ေရသန္႔မ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိမရွိ ေလးလတစ္ၾကိမ္ စစ္ေဆးမည္

ေလာက္ကုိင္ေဒသတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ ေနသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ လားရႈိးသုိ႔ ထပ္မံေရာက္ရွိ

ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းမွ ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ နယ္လုံ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားက အခ်က္ ၈ ခ်က္ေတာင္းဆုိခဲ့

Pages

Subscribe to Eleven Media Group RSS