International

အေမရိကန္၏ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ဘီလ္ဂိတ္ ဆက္လက္ရပ္တည္

မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ကုမၸဏီကို ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ ဘီလ္ဂိတ္သည္ ဖို႔ဘ္စ္မဂၢဇင္းမွ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ေသာ အခ်မ္းသာဆံုး အေမရိကန္ အေယာက္ ၄၀၀ စာရင္း၌ ၂၁ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ထိပ္ဆံုးတြင္ ေနရာယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ စာရင္းသည္ မ်ားစြာေျပာင္းလဲသြားျခင္းမရွိဘဲ ခ်မ္းသာသူမ်ားသည္ ပိုမိုခ်မ္းသာလာၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵျပမႈရပ္ဆိုင္းရန္ ေဟာင္ေကာင္ေခါင္းေဆာင္ ေတာင္းဆိုမႈကို ဆႏၵျပသူမ်ား လ်စ္လ်ဴ႐ႈ

လူေထာင္ႏွင့္ခ်ီပါ၀င္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္၏ ေနရာအမ်ားအျပားကို ရပ္ဆိုင္းသြားေစခဲ့ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းရန္ အက်ပ္အတည္းၾကံဳေနရသည့္ ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္က ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ေပးရန္ အာမခံသည့္အခ်ိန္ထိ ဆႏၵျပသည့္ေနရာမွ ဖယ္ရွားေပးမည္မဟုတ္ဟု ဆႏၵျပသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ီဟတ္၀ါဒီမ်ား နယ္စပ္အနီးသုိ႔ ေရာက္ရွိလာစဥ္ တူရကီက IS ဆန္႔က်င္ေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕၌ ပါ၀င္ရန္ စဥ္းစားေန

IS အဖြဲ႕မွ တုိက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားသည္ တူရကီႏုိင္ငံ၏ ဆီးရီးယားႏွင့္ နယ္စပ္အနီးရွိ ကာ့ဒ္တုိ႔၏ အဓိကၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကီလိုမီတာ အနည္းငယ္အကြာသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ တူရကီအစိုးရသည္ IS ဆန္႔က်င္ေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕သုိ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေနတုိးအဖြဲ႕၀င္ တူရကီသည္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ၎၏နယ္စပ္ကို အင္အားျမႇင့္တင္ရန္ တင့္ကားမ်ားခ်ထားခဲ့ၿပီး တူရကီပါလီမန္တြင္ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ဂ်ီဟတ္ဆန္႔က်င္ေရး ႏုိင္ငံတကာ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးအတြက္ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ဖြယ္ရွိသည္။

အိႏၵိယ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ သည္ ဘီလ်ံနာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း Forbes က ေဖာ္ျပ

အိႏၵိယရွိ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ စလံုးသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဘီလ်ံနာမ်ား ျဖစ္လာၾကေၾကာင္း Forbes မဂၢဇင္းက စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ေနက် စစ္တမ္း၌ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ခန္႔ကထက္ ႏွစ္ဆနီးပါး ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မူကက္ရွ္အမ္ဘာနီသည္ ပုိင္ဆုိင္မႈ ေဒၚလာ ၂၃ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံျဖင့္ အိႏၵိယအခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ားစာရင္းတြင္ ရွစ္ႏွစ္ဆက္တုိက္ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး Reliance Industries ကုမၸဏီစုႀကီး ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည့္ အမ္ဘာနီ၏ ၾကြယ္၀မႈသည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မွ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ တုိးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း Forbes India က ၎၏၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဒသႏၲရေခါင္းေဆာင္မ်ား တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္သည့္ စနစ္ကို အင္ဒိုနီးရွားပါလီမန္က ဖ်က္သိမ္း

ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ေဒသႏၲရ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္ အင္ဒိုနီးရွားပါလီမန္က စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆူဟာတိုေခတ္လြန္၌ အဓိကက်ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူမ်ားက တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္မႈ ခံခဲ့ရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္သည့္ သမၼတဂ်ဳိကို၀ီဒိုဒိုက ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မႈတစ္ခုဟု ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို စြပ္စြဲခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ်သို႔ ခိုး၀င္သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကေမၻာဒီးယားသို႔ပို႔ေဆာင္ရန္ သေဘာတူ

ၾသစေၾတးလ်သည္ ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရိွလာသည့္ ေလွျဖင့္ခိုး၀င္သူမ်ားကို ယခုႏွစ္ကုန္မတိုင္မီ ကေမၻာဒီးယားသို႔ စတင္ပို႔ေဆာင္သြားမည္ဟု ၾသစေၾတးလ်အစိုးရက စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဒုကၡသည္တို႔ကို လက္ခံသည့္အတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ ကေမၻာဒီးယားသည္ ၾသစေၾတးလ်ထံမွ ေထာက္ပံ့ေငြ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ သန္း ၄၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅) ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း ဖန္ေ၀ါင္ေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ေရႀကီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး ၿမိဳ႕၏လႈပ္ရွားမႈအားလံုး ရပ္တန္႔

အပူပိုင္းမုန္တိုင္းဖန္ေဝါင္၏ အဖ်ားခတ္မႈေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ့ရာ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုလံုး ပိတ္ထားခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။  ၿမိဳ႕ေတာ္ထဲရွိ ေရလႊမ္းမိုးခံရေသာ ေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာကာ ထြက္ေျပးခဲ့ရသူ ေထာင္ခ်ီရွိၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေျမာက္အျမား ေသာင္တင္ေနကာ ေသဆံုးသူတစ္ဦးရွိေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

ၾသစေၾတးလ်လႊတ္ေတာ္သည္ ဂ်ီဟတ္တို႔၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာႏိုင္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏လံုျခံဳေရးကို ဖက္ဒရယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က တာဝန္ယူမည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တိုနီအေဘာ့က စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႔ (IS) မွ ဂ်ီဟတ္မ်ားက နမူနာသတ္ျဖတ္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကံစည္ေနသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။        

iPhone 6 ႏွင့္ iPhone 6 Plus ကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ၁၀ ေနရာတြင္ စတင္ေရာင္းခ်

Apple ကထုတ္လုပ္သည့္ iPhone 6 မ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္၊ ဩစေၾတးလ်၊ ေဟာင္ေကာင္၊ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္၊ ပြာတိုရီကိုတို႔တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဝယ္သူမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထိ လာေရာက္ဝယ္ယူခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ တိုက်ဳိရွိ ဂင္ဇာမွ Apple စတိုးအျပင္တြင္ တ႐ုတ္မွဝယ္ယူသူမ်ားက တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကသည္။

“ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ တစ္လံုး၊ တ႐ုတ္က သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အတြက္ တစ္လံုးဝယ္မွာပါ” ဟု တိုက်ဳိတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ တ႐ုတ္ေက်ာင္းသား က်ဳိးက်ီယန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္က ဘဂၢဒက္ၿမ္ိဳ႕အနီး၌ IS အဖြဲ႕ကို ပထမဆံုးအျဖစ္ ဗံုးၾကဲတိုက္ခုိက္

အေမရိကန္ စစ္ေလယာဥ္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဘဂၢဒက္ၿမိဳ႕အနီး၌ IS အဖြဲ႕ကို ဗံုၾကဲတုိက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္မွာပင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက IS စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႕ကို တုိက္ခိုက္ရာ၌ အီရတ္ကို ကူညီသြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္သည္ လြန္ခဲ့သည့္လ အေစာပိုင္းကတည္းက အီရတ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ IS တုိ႔ယူထားသည့္ ေနရာမ်ားကို ေလေၾကာင္းတုိက္ခိုက္မႈ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ အီရတ္ၿမိဳ႕ေတာ္အနီး၌ရွိေသာ IS တုိ႔အား ပစ္မွတ္ထားကာ စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကညာလိုက္ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏စစ္ဆင္ေရးကို အရွိန္ျမႇင့္လိုက္ေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။

Pages

Subscribe to RSS - International