ဂ်ပန္တြင္ ဖ်က္သေဘၤာအတုိက္ခံရမႈကုိ အေမရိကန္ေရတပ္က စုံစမ္းစစ္ေဆးေန

အေမရိကန္ဖ်က္သေဘၤာႏွင့္ ကုန္တင္သေဘၤာတုိက္မိမႈ သတင္းအား ဇြန္ ၁၉ ရက္က တုိက်ဳိတြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသေနစဥ္ (Photo: AFP)

ဂ်ပန္တြင္ အေမရိကန္ ေရတပ္သေဘၤာသား ခုနစ္ဦးေသဆုံးသည့္ သေဘၤာတုိက္မႈအတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း အေမရိကန္ေရတပ္က ဇြန္ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ေရတပ္သေဘၤာ USS Fitzgerald အား ဂ်ပန္ကမ္းလြန္အနီးတြင္ ဖိလစ္ပုိင္အလံတင္ ကုန္တင္သေဘၤာ၏ ၀င္တုိက္မႈကုိ အေမရိကန္ေရတပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ကမ္း႐ုိးတန္းေစာင့္တပ္ဖြဲ႕သည္ သီးျခားစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

၂၂၂ မီတာရွည္ေသာ ဖိလစ္ပုိင္အလံတင္ ကုန္တင္သေဘၤာ ACX Crystal သည္ ႐ုတ္တရက္ ၁၈၀ ဒီဂရီခ်ဳိးေကြ႕ခဲ့ေၾကာင္း Marine Traffic ၀က္ဘ္ဆုိက္က အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ႐ုတ္တရက္ေကြ႕ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။ ဂ်ပန္ကပုိင္ဆုိင္ေသာ ကုန္တင္သေဘၤာမွ ဖိလစ္ပုိင္၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ဂ်ပန္ကမ္း႐ုိးတန္းေစာင့္တပ္ဖြဲ႕က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းေနသည္။

သေဘၤာႏွစ္စီးလုံးတြင္ ပ်က္စီးမႈရွိခဲ့ၿပီး USS Fitzgerald သေဘၤာတြင္ အေပါက္ႀကီးျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး သေဘၤာအမႈထမ္းမ်ား အိပ္ေနသည့္ေနရာသုိ႔ ေရအေျမာက္အျမား၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယုိကုိဆူကာ၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရမုိင္ ၅၆ မုိင္အကြာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ယင္းသေဘၤာတုိက္မႈ၌ သေဘၤာႏွစ္စင္းလုံးသည္ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုတည္းတြင္ ခုတ္ေမာင္းေနခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားကုိ ကုိးကားၿပီး ယုိမီယူရီသတင္းစာက ဇြန္ ၁၉ တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၁၅၄ မီတာ (ေပ ၅၀၀) ရွည္ေသာ USS Fitzgerald သေဘၤာအတြင္းမွ ေရတပ္သားမ်ား၏ အေလာင္းမ်ားကုိ ဆယ္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇြန္ ၁၉ တြင္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ျပသခဲ့သည္။

ကုန္တင္သေဘၤာႀကီးမွာမူ ဦးပုိင္းတြင္ ႀကီးမားေသာ ပြန္းပဲ့မႈႀကီးရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေရယာဥ္အမႈထမ္း ၂၀ စလုံးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ဂ်ပန္တြင္ ထုိေနရာ၌ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ေရယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၃၀ ခန္႔ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကုန္တင္သေဘၤာႏွင့္ အျခားသေဘၤာတစ္စင္းတုိ႔ တုိက္မိမႈတြင္ ဂ်ပန္ေရတပ္အမႈထမ္းေျခာက္ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ကမ္း႐ုိးတန္းေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရေၾကာင္းဥပေဒအရ ကုန္တင္သေဘၤာသည္ ဖ်က္သေဘၤာအား ေနာက္မွေန၍ ေက်ာ္တက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းစဥ္တုိက္မိမႈမျဖစ္ရန္ ေရွာင္ရမည့္၀တၱရားရွိထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကုန္တင္သေဘၤာသည္ အေမရိကန္သေဘၤာ၏ ညာဘက္ကုိကပ္ခဲ့လွ်င္ ဖ်က္သေဘၤာက လမ္းေပးရမည့္၀တၱရားရွိေၾကာင္း ဂ်ပန္ကမ္း႐ုိးတန္းေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တုိက္မိခ်ိန္တြင္ သေဘၤာႏွစ္စင္းစလုံး၏ လႈပ္ရွားမႈအား ေျခရာခံရန္ သေဘၤာမ်ားရွိေရြ႕လ်ားမႈကုိ အေသးစိတ္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္၏ ကုိေဘးတကၠသုိလ္မွ ေရေၾကာင္းေဘးကင္းလုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ လွ်ဳိဂ်ီဖူဂ်ီမုိတုိက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေခတ္သစ္ဖ်က္သေဘၤာမ်ားသည္ အလြန္ပါးေသာ သံမဏိခ်ပ္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ ယင္းသေဘၤာမ်ားသည္ ထိခုိက္မႈခံႏုိင္ရည္နိမ့္ပါးေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

သေဘၤာ၏ေဘးျခမ္းတြင္ အေပါက္ႀကီး ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၀င္လာခဲ့သည့္ေရမ်ားက သေဘၤာသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ရန္ အခြင့္အေရးနည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္၏ အမွတ္ ၇ ေရတပ္တပ္မွဴး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂ်ဳိဇက္ေအာ္ကူအင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။                        

Writer: 
Ref: AFP