ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတက ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖို္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ားအားလံုးကို ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု ကတိျပဳ

ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိ ဖ်က္သိမ္းသည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား၌ ဇြန္ ၁၉ ရက္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာေနသည့္ ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတ မြန္းေဂ်အင္း (Photo: AFP)

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတသစ္ မြန္းေဂ်အင္းက ႏိုင္ငံထဲ၌ အသစ္ထပ္မံေဆာက္လုပ္မည့္  ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖို အစီအစဥ္မ်ားအားလံုးကို ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု ဇြန္ ၁၉ ရက္က ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ မြန္းသည္ အာရွ၏စတုတၳေျမာက္ စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံကို အဏုျမဴစြမ္းအင္မပါဘဲ ပဲ့ထိန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ ယခုကဲ့သို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
    
ၿပီးခဲ့သည့္လ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး သမၼတျဖစ္လာသည့္ မြန္းသည္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးစဥ္က အဏုျမဴစြမ္းအင္ အသံုးျပဳျခင္းကို ရပ္နားၿပီး ေန၊ ေလစြမ္းအင္တို႔အပါအ၀င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီကာ ေဘးကင္းသည့္ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳသြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မတ္လက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အင္အားျပင္းငလ်င္ႀကီးေၾကာင့္ ဂ်ပန္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဖူကူရွီးမား ႏ်ဴကလီးယားစက္႐ံု ေဘးအႏၲရာယ္သည္ သက္တမ္းရင့္  ႏ်ဴကလီးယားစက္႐ံုမ်ားရွိေသာ အိမ္နီးခ်င္းေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၌ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
    
“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အဏုျမဴစြမ္းအင္ ဗဟိုျပဳလွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကိုထားခဲ့ၿပီး  ႏ်ဴကလီးယားလြန္ေခတ္အတြက္ တံခါးဖြင့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မြန္းက ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး  ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖို Kori-1 အားပိတ္လိုက္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ မိန္႔ခြန္းအတြင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖိုအသစ္ ထပ္မံေဆာက္လုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနမႈအားလံုးကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းသြားမယ့္အျပင္ လက္ရွိႏ်ဴဓာတ္ေပါင္းဖိုေတြရဲ႕ သက္တမ္းကိုလည္း တိုးမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး” ဟု သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    
လူဦးေရ အလြန္သိပ္သည္းေသာ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံထဲတြင္  ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖို အမ်ားအျပားသည္ လူေနရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေလာက္ေအာင္ နီးကပ္သည့္ေနရာ၌ တည္ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏ်ဴကလီးယား ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္လာပါက အက်ဳိးဆက္မွာ မခန္႔မွန္းႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း မြန္းကသတိေပးခဲ့သည္။             

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ လက္ရွိ၌ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖို ၂၅ လံုးလည္ပတ္ေနၿပီး ယင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံ၏လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးမႈ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထုတ္လုပ္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုဓာတ္ေပါင္းဖိုတို႔၏ သက္တမ္းသည္ ၂၀၂၀ မွ ၂၀၃၀အတြင္း ကုန္ဆံုးဖြယ္ရွိၿပီး သမၼတမြန္း၏ သက္တမ္းမွာ ၂၀၁၇ မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အထိျဖစ္သည္။
    
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ႀကီးမားသည့္ ျခစားမႈအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုမ်ားထဲတြင္ အစိုးရႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ အင္ဂ်င္စီမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ယမန္ႏွစ္အတြင္းက ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈမ်ားရွိခဲ့သျဖင့္  ႏ်ဴဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူတို႔၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကို မီးထိုးေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။
    
ဇြန္ ၁၉ ရက္က မိန္႔ခြန္းထဲတြင္သမၼတက ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈကို ဖ်က္သိမ္းရန္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ကတိမ်ားႏွင့္အညီ ေက်ာက္မီးေသြးေခတ္လြန္ မူ၀ါဒကိုလည္း မိတ္ဆက္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေက်ာက္မီးေသြးမွ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားကို ပိတ္လိုက္ပါက မီတာခအမ်ားအျပား တက္လာႏိုင္သည္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

Writer: 
Ref: AFP