Local news

Publish on: November 25, 2014

ဒုတိယသမၼတေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ ခမ္းသည္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ နံနက္ပုိင္း ရွမ္းျပည္နယ္ သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ မဟာမုနိဘုရား ရာျပည့္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ၂၁ဝ၉ ခုႏွစ္ ရွမ္းႏွစ္ သစ္ကူးေကာက္သစ္စားပြဲေတာ္သုိ႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Publish on: November 25, 2014

ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ အျမန္ဆုံးျပဳလုပ္ေပးရန္ ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုတြင္ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ စုစုေပါင္း ၅၀ ၀န္းက်င္မွ ႏွစ္ရက္ၾကာလမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပမႈကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕မွ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Publish on: November 25, 2014

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္ျပင္ပမွ၀င္ေရာက္လာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ ဂိတ္ ၁၀ ခုျဖင့္ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးမ်ားကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆ ရက္မွ စတင္ေကာက္ခံမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွသိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္ျပင္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္းသို႔၀င္ေရာက္လာရာတြင္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ လိုင္စင္၀င္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားလည္း ပါ၀င္္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါယာဥ္မ်ား ယခင္ထက္ပိုမ်ားလာ၍ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားျဖစ္ပြားလာရာ ၎တို႔ကိုစိစစ္ရန္လိုအပ္လာ၍ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Publish on: November 24, 2014

လူတစ္ဦးခ်င္းတင္သြင္းခြင့္ျဖင့္ ကားသြင္းမႈမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ခ်က္ (Criteria) တိုးသြားရန္စီစဥ္ေနဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦး၀င္းျမင့္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Publish on: November 24, 2014

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္က်န္ရွိခဲ့သည့္ ေျမဧက ၁၆၀၀၀ ေပၚလာမည့္ ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ၿမိဳ႕ ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအၾကံေပး ဦးသန္းကေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေျမဧက ၁၆၀၀၀ မွာ ယခင္ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေလးၿမိဳ႕နယ္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ကတည္းက လယ္ယာေျမကို ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေျမအျဖစ္ေျပာင္းလဲထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုစဥ္ကအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ က်န္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Publish on: November 24, 2014

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အစိုးရ၏ ျပည္ပေၾကြးၿမီ ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Asia Development Outlook 2014 တြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပည္ပေၾကြးၿမီသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၅ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ တြင္ ၁၀ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံသာရွိေသာေၾကာင့္ ေလ်ာ့က်ခ့ဲေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၁၁ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ အထိရွိလာႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းပမာဏသည္ GDP ၏ ၁၉ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Publish on: November 24, 2014

က်ဳိက္ထီး႐ိုးေစတီ၏ သာသနာ့နယ္ေျမအတြင္းပါ၀င္သည့္ ေျမ ၁၃ ဧကေက်ာ္ကို တစ္ဧကလွ်င္ တစ္လ ၈၃၃၃ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ၾကာသည္အထိ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုသို႔ ငွားရမ္းခြင့္ေပးရန္အစိုးရမွစီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

က်ဳိက္ထီး႐ိုးေစတီေတာ္တြင္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Sky Asia ကုမၸဏီလီမိတက္မွ Cable Car Porject (ေကာင္းကင္ႀကဳိးရထား) လုပ္ကိုင္ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ Sky Asia ကုမၸဏီလီမိတက္သို႔ ေျမ ၁၃ ဧကေက်ာ္ကို ငွားရမ္းေပးရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Publish on: November 24, 2014

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သီရိမဂၤလာေစ်းသစ္ (ပိေတာက္ေခ်ာင္း)အတြင္း အုပ္စုဖြဲ႕ကာ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနသည့္ လူမိုက္အဖြဲ႕မ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အား ၃၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ညပိုင္းတြင္ ၀င္ေရာက္ပိတ္ဆို႔ စစ္ေဆးဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ၁၁ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးတစ္ဦးက ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

Publish on: November 23, 2014

မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ တရားမ၀င္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား တရား၀င္အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္မ်ား ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ေပးေရးအတြက္ အခ်ိန္ေျခာက္လ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပးေစလိုေၾကာင္း မေလးရွားျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးသို႔ ေမတၲာရပ္ခံစာ ေပးအပ္ထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တံု႔ျပန္မႈမရွိေသးေၾကာင္း အလုပ္သမားအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

Publish on: November 23, 2014

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈျပႆနာ  တစ္ေန႔တျခား ပိုမိုဆိုးရြားလာသည္။ ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ျပႆနာတစ္စတစ္စ ႀကီးထြားလာ၍ ယင္းအထဲတြင္ လံုးလည္ခ်ာလည္လိုက္ေနသည္။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ သြားေရးလာေရး ထိခိုက္႐ံုသာမက ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝမ်ားကိုပါ ႐ိုက္ခတ္လာခဲ့သည္။

Publish on: November 23, 2014

ေျမေစ်းႏႈန္းကုိထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၀ယ္ယူထားၿပီး အသုံးမျပဳသည့္ေျမမ်ားကုိ လအလုိက္အခြန္တုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သိမ္းယူႏိုင္သည့္ ေျမအရင္းအျမစ္ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသားေျမအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ၏ ေဆြးေႏြးပြဲမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမင့္တက္ေနေသာ ေျမယာေစ်းကြက္ကုိ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္ပပညာရွင္မ်ား ပူေပါင္းေရးဆြဲသြားမည္ဟုလည္း သိရသည္။

Publish on: November 23, 2014

ကင္ဆာလူနာမ်ား ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ကုသမႈအား ေစာင့္ဆိုင္းရသည့္အခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ကင္ဆာေရာဂါရွာေဖြေရးစက္မ်ားကို ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေတာင္ႀကီးရွိ ကင္ဆာေရာဂါကုဌာနႀကီးေလးခုတြင္ တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမွ သိရသည္။

ယခုတပ္ဆင္မည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚစက္အသစ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအျဖစ္ တပ္ဆင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး က်ပ္ေငြ ၇ ဘီလ်ံတန္သည့္ Cyclotron ပါသည့္ ကင္ဆာေရာဂါရွာေဖြေရးစက္ Pet-CT စက္ႏွင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုသေရးစက္ျဖစ္သည့္ (Linear Accelerator) တို႔ကို တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Publish on: November 23, 2014

ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး၊ ငါးထပ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္သစ္ကို လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ပင္မေဆာင္ေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ လူနာမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမွ သိရသည္။

Publish on: November 23, 2014

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းသုိ႔ ယခုႏွစ္ခရီးသြားရာသီ စတင္ခ်ိန္မွ ႏုိဝင္ဘာလဆန္းအထိ ႏုိင္ငံျခားသားဝင္ေရာက္မႈမွာ ဦးေရတစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ထိ ရွိေနၿပီး၊ ေအာက္တိုဘာလမွစတင္ကာ ယခင္လမ်ားထက္ ႏွစ္ဆနီးပါး ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားဝင္ေရာက္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္အတူ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ Home Stay ပံုစံ ေနထိုင္မႈမ်ားရွိလာေၾကာင္း ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

Publish on: November 23, 2014

ဧရာ၀တီတိုင္း ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မွ အညာေဒသသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ ဆန္အိတ္မ်ား၏ သေဘၤာတင္တန္ဆာခမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေတာင္းခံေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ က်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္ သေဘၤာမ်ားမွာ ဆန္အိတ္တန္ခ်ိန္မ်ား စတင္ေလွ်ာ့ခ် တင္ေဆာင္လာရေၾကာင္း သိရသည္။

၁၀၅ ေပါင္ ဆန္တစ္အိပ္လွ်င္ ယခင္က အညာေစ်းကြက္အေရာက္ တင္ပို႔ရာတြင္ တစ္ေထာင္က်ပ္သာ တန္ဆာခသတ္မွတ္ထားရာမွ တစ္ေထာင့္တစ္ရာက်ပ္သို႔ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေတာ့မည္ဟု သိရသည္။

Pages