ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဘုန္းပြင့္ ေက်းရြာတြင္ ေရတြင္းေရကန္ မရွိသျဖင့္ ေသာက္သုံးေရ ရရွိရန္ ေန႔စဥ္ ႏွစ္မုိင္ခြဲခန္႔ ေရသြားခပ္ေနရ

ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဘုန္းပြင့္ရြာတြင္ ေရေ၀ငွေနစဥ္

ျမင္းျခံခ႐ုိင္ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေရြဘုန္းပြင့္ ေက်းရြာတြင္ ေရတြင္းေရကန္ မရွိသျဖင့္ ေသာက္သုံးေရအတြက္ ေန႔စဥ္ ႏွစ္မုိင္ခြဲခန္႔ သြားေရာက္ကာ ေရရယူ သုံးစြဲေနရေၾကာင္း သိရသည္။

လူႏွင့္ ကြၽဲႏြားမ်ား ေသာက္သုံးေရ ရရွိရန္အတြက္ ႏွစ္မုိင္ခြဲခန္႔ ေ၀းကြာေသာ တံတား ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ေရသယ္ယူေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

“လူနဲ႔ ကြၽဲႏြားေတြအတြက္ ေနအိမ္တစ္အိမ္မွာ ေရႏွစ္စည္ေလာက္ သုံးစြဲရပါတယ္။ ရြာမွာ ေရတြင္းေတြ၊ စက္ေရတြင္းေတြ မရွိတဲ့အတြက္ ေရယူမယ္ဆုိရင္ ႏွစ္မုိင္ခြဲေက်ာ္ခန္႔ ေ၀းတဲ့ တံတားေက်းရြာကုိ ေရသြားသယ္ရပါတယ္။ ေရအလွဴရွင္ေတြ ေရလာလွဴတဲ့ အခါေတာ့ ပါလာတဲ့ေရကုိ အညီအမွ် ခြဲေ၀ယူရပါတယ္” ဟု ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး၀င္းဘုိက ေျပာၾကားသည္။

ေရႊဘုန္းပြင့္ ေက်းရြာသည္ ၀ဲေလာင္ၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ ရွစ္မုိင္ခန္႔ ေ၀းကြာၿပီး ေနအိမ္ ၁၁၇ အိမ္ရွိကာ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္အတြက္ မုိးတြင္းကာလမ်ားမွလြဲ၍ က်န္ကာလမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ ေသာက္သုံးေရအတြက္ ေရခပ္ေနရၿပီး ေရတစ္စည္ က်ပ္ ၃၀၀၀ ျဖင့္ ၀ယ္ယူ သုံးစြဲေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ 

Writer: 
မိုးဟိန္း