ျပည္တြင္း သတင္းမ်ား

ျမန္မာမွ ကယ္ဆယ္ထားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား ၂၀၀ ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေပးပို႔ထားေသာ္လည္း အခ်က္အလက္ မျပည့္စံုဟုဆိုကာ ျပန္လည္ေခၚယူျခင္း မရွိေသး

ျမန္မာမွ ကယ္ဆယ္ထားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား ၂၀၀ အား ျပန္လည္ေခၚယူရန္အတြက္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေပးပို႔ထားေသာ္လည္း အခ်က္အလက္ မျပည့္စံုဟု ဆိုကာ ျပန္လည္ေခၚယူျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ႏွင့္ကယ္ဆယ္ထားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသား ၂၀၀ အား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အနီးဆံုး ေတာင္ၿပိဳၿမိဳ႕နယ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ထားၿပီး အျမန္ဆံုး လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း နယ္ျခားေစာင့္ရဲမွ သိရသည္။

အစိုးရသစ္၏ ေနာက္ဆံုးႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၆၀၀ ေက်ာ္အထိ စံခ်ိန္တင္ မ်ားခဲ့ေသာ္လည္း ထပ္တိုးဘတ္ဂ်က္မ်ား ထပ္မံခြင့္ျပဳဖြယ္ ရွိေနရာ လိုေငြပမာဏ ပိုမ်ားႏိုင္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဒဏ္ ျပည္သူမ်ား ခံစားရဖြယ္ရွိ

အစိုးရသစ္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ျဖစ္သည့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမွာ စံခ်ိန္တင္ မ်ားျပားခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္တိုဘာ၊ ႏို၀င္ဘာလခန္႔တြင္ ႏွစ္စဥ္ သမၼတ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို ထပ္မံေပးအပ္သည့္ ထပ္တိုးဘတ္ဂ်က္မ်ား ထပ္မံခြင့္ျပဳဖြယ္ ရွိေနသည့္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ပမာဏမွာ ယခုထက္ ပိုမိုမ်ားျပားႏိုင္ေၾကာင္း ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း ေနာက္ဆက္တြဲစကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္သူပိုင္ေျမမ်ားအား အျခားနည္းအသုံးျပဳခြင့္ (လန-၃၉) မက်ဘဲ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ဥပေဒအရ အေရးယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ လယ္ယာေျမစုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ေတာာင္သူပိုင္ေျမမ်ားအား အျခားနည္းအသုံးျပဳခြင့္ (လန-၃၉) မက်ဘဲ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ဥပေဒအရ အေရးယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈ မရွိေစေရး စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၄၈ ရက္ေျမာက္ေန႔ အစည္းအေ၀း၌ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈ မရွိေစေရး စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဦးတင္ထြဋ္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ အလိုအေလ်ာက္ ေငြလဲလွယ္စက္ (ATM) စက္မ်ား ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တပ္ဆင္မည္

ကမၻာ့လွည့္ခရီးသြားအတြက္ အလိုအေလ်ာက္ ေငြလဲလွယ္စက္ (ATM) စက္မ်ား ယခု (၂၀၁၅-၂၀၁၆)ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တပ္ဆင္မည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ လာမည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕အခ်ဳိ႕၌ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားကို အလွည့္က် ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္က ဆိုသည္။

သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အမဲလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရ

သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သားငွက္တိရစၦာန္ အမဲလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းစသည္တို႔ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ သေဘၤာလိုင္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားသြား သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း ဖဲြ႕စည္းေဆာင္ရြက္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ သေဘၤာလိုင္းမ်ား ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္သေဘၤာလိုင္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ ၿပိဳင္ရာတြင္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားသြား သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ား အသင္းအား ဖဲြ႕စည္း၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအသင္းမွ သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားသြား သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ား အသင္းအား ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ သေဘၤာကုမၸဏီေျခာက္ခု စုေပါင္း၍ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးရိွ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈ စတင္

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ရက္သတၱပတ္အျဖစ္ ေမ ၂၅ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမႈမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္စဥ္ ေမေနာက္ဆံုးပတ္အား ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ရက္သတၱပတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားဦးေရ မ်ားျပားသည့္ ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕မွာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမႈမ်ားကို အဆုိပါရက္ထက္ အနည္းငယ္ေစာကာ လက္ခံခဲ့ၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အားႏွင့္ လုံၿခံဳေရးကုိ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ကာ အပုိင္းေလးပုိင္းျဖင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္

ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ကာ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္(၂)လုံၿခံဳေရး ရဲကြပ္ကဲေရးမွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ျမ၀င္းက ေမ ၂၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အားႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိလည္း လုိအပ္သလုိ အရွိန္အဟုန္ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ေခ်းေငြမ်ား အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္သူမ်ားကို အေရးယူေပးရန္ အုတ္ဖိုၿမိဳ႕ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားကို ခ်ထားေပးသည့္ ေခ်းေငြမ်ားအား အလြဲသံုးစားလုပ္သူမ်ားကို စံုစမ္းအေရးယူေပးရန္ သာယာ၀တီခ႐ိုင္၊ အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား မီးရထားလမ္းပိုင္းတြင္ ရထားဘီးေခ်ာ္မႈ ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြား

မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား မီးရထားလမ္းပိုင္းတြင္ ရထားမ်ား မၾကာခဏဆိုသလို ဘီးေခ်ာ္မႈ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွၿပီး ေမ ၂၁ ရက္၊ ၂၃ ရက္၊ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ ရထားဘီးေခ်ာ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္သမန္အင္းအတြင္း ေရဆုိးစြန္႔ပစ္၍ ပိတ္သိမ္းခံရေသာ စက္႐ံု ၂၇ ႐ံုမွ ၁၄ ႐ံု ျပန္လည္ခြင့္ျပဳႏုိင္ရန္ စစ္ေဆး

အမရပူရၿမိဳ႕ ေတာင္သမန္အင္းအတြင္းသို႔ စီး၀င္ေသာ ပရံေတာ္ေခ်ာင္းမွတစ္ဆင့္ ေရဆုိးစြန္႔ပစ္၍ ယာယီပိတ္သိမ္းခံရေသာ စက္႐ံု ၂၇ ႐ံုမွ ၁၄ ႐ံုကို ျပန္လည္ခြင့္ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕က စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စက္႐ံုျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ တင္ျပထားေသာ ျမတ္ခုိင္သၾကားစက္၊ ေရႊျမန္မာ၊ က်ားမင္းႀကီး၊ ေရႊသံပရာစိန္ အရက္ခ်က္စက္႐ံုတုိ႔မွ ထြက္ရွိေသာ ေရဆုိးပမာဏကုိ ေန႔စဥ္စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး ထပ္မံတင္ျပထားေသာ စက္႐ံု ၁၀ ႐ံုကုိလည္း စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ျပန္လည္ဖြင့္ခြင့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမား၊ လယ္သမား ကိစၥမ်ားတြင္ နစ္နာသည့္လူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေပ်ာက္သြားပါက တုိင္းျပည္၏ အေျခအေန လက္ရွိထက္ပုိဆုိးသြားႏုိင္ဟု PNLO ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားကိစၥမ်ားတြင္ နစ္နာသည့္ လူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေပ်ာက္သြားပါက တုိင္းျပည္၏ အေျခအေန လက္ရွိထက္ပုိဆုိး သြားႏုိင္သည္ဟု တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ဥကၠ႒ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

Father Land ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီပုိင္ရွင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ကို လိမ္လည္မႈေလးခုျဖင့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး၌ ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ုံးထုတ္

Father Land ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ကို လိမ္လည္မႈေလးခုျဖင့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး၌ ေမ ၂၅ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ႐ုံးထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးက တရားလိုေလးဦးမွ တရားစြဲဆိုထားေသာ လိမ္လည္မႈေလးခုတြင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္၏ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚသူဇာဆိုသူကိုပါ တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္း၊ ေဒၚသူဇာမွာ လက္ရွိတြင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၿပီး ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ထားေၾကာင္း၊ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈကို အတည္ျပဳၿပီးမွသာ စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ဗဟန္းရဲစခန္းမွ ဖမ္း၀ရမ္း ျပန္လည္တင္သြင္းရန္တို႔ကို တရားခြင္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆင္းခြန္ အထူးယာယီနယ္စပ္ဂိတ္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ပတ္လာေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ ရရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား တစ္ညအိပ္ ႏွစ္ရက္ခရီးသာ ထုိင္းဘက္သုိ႔ လည္ပတ္ခြင့္ရရွိ

ထိုင္းႏိုင္ငံ ပရာကြၽတ္ခီရီခံခ႐ိုင္ ဒန္းသိန္ခြန္းရြာရွိ ဆင္းခြန္ အထူးယာယီနယ္စပ္ဂိတ္အား ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာေတာင္နယ္စပ္ဂိတ္ကို ျဖတ္သန္းၿပီး ၁၃ ရက္ ညအိပ္ ၁၄ ရက္ခရီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ ရရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက ဆင္းခြန္နယ္စပ္ဂိတ္ကို ျဖတ္သန္းၿပီး တစ္ညအိပ္ ႏွစ္ရက္ခရီးသာ လည္ပတ္ခြင့္ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ၀န္းရံျပည္သူမ်ားအား ယေန႔႐ုံးထုတ္မည္ျဖစ္ၿပီး တရားလုိ ရဲမွဴးကို ဆက္လက္စစ္ေဆးမည္

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး သာယာ၀တီခ႐ုိင္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ ႐ုိက္ႏွက္ဖမ္းဆီးၿပီး သာယာ၀တီ အက်ဥ္းေထာင္၌ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ၀န္းရံျပည္သူမ်ားအား ေမ ၂၆ ရက္ (ယေန႔) တြင္ သာယာ၀တီခ႐ိုင္ တရား႐ုံး၌ ဆက္လက္႐ုံးထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနမ်ားထံမွ စုံစမ္းသိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကယ္ဆယ္ထားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသားမ်ားက ေနရပ္အျမန္ဆံုးျပန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားထားၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ေနရပ္ျပန္ပို႔မည္ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရမွ ကူညီကယ္ဆယ္ထားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက မိမိတို႔၏ေနရပ္သို႔ အျမန္ဆံုးျပန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားထားၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း အျမန္ဆံုးေနရပ္ျပန္ပို႔မည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

၀င္ေငြနည္း ျပည္သူေတြအတြက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ ျပႆနာကို ဘယ္လို ေျဖရွင္းမလဲ...

၂၀၁၅ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး သိသိသာသာ က်ဆင္းလာခဲ့ေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈကို ျပည္သူေတြ ခံစားေနၾကရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရ ၅၁ ဒသမ ၄ သန္းရွိၿပီး ပ်မ္းမွ်တစ္ဦးခ်င္း တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ (Per Capital GDP) ေဒၚလာ ၁၂၀၀ ၀န္းက်င္သာ ရွိေသာေၾကာင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၀င္ေငြနိမ့္က်ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံံ ျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဒဏ္ကို ေရရွည္တြင္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရိွေနသည္။

ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ေစမည့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၀င္မ်ားရွိပါက ထုတ္ပစ္မည္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ အခြင့္အေရးသမားမ်ားရွိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ေစမည့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္မ်ားရွိပါက ထုတ္ပစ္မည္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ အခြင့္အေရး သမားမ်ားရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေမ ၂၃ ရက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအုိၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ေသးတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႀကီးေရလွ်ံ ျပႆနာ

ႏွစ္စဥ္ မိုးရာသီေရာက္တိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈကို ႀကံဳေတြ႕ရျမဲျဖစ္သည္။ အမိႈက္မ်ားေၾကာင့္ ေရေျမာင္းမ်ားပိတ္ဆို႔မႈ၊ အဂၤလိပ္ေခတ္ လက္ထက္ကတည္းက တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ ေရေျမာင္းစနစ္ေတြေၾကာင့္ မိုးရြာသည္ႏွင့္ ေရႀကီးမႈဒဏ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ား ခံစားခဲ့ၾကရသည္။

လမ္းေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားသာ ေရႀကီးသည့္ဒဏ္ကို ခံရသည္ မဟုတ္၊ ကားျဖင့္သြားလာသူမ်ားလည္း ေရမ်ားအား ျဖတ္သန္းသြားလာသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။

ရခုိင္အမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ေအာင္တံခြန္ (၃) သေဘၤာနစ္ျမဳပ္ရာ၌ ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ား အပါအ၀င္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား အက်ဳိးေဆာင္သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမည္

ရခုိင္အမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ေအာင္တံခြန္ (၃) သေဘၤာနစ္ျမဳပ္ရာ၌ ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ား အပါအ၀င္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား အက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေမ ၂၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ေျမာက္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားေန႔ က်င္းပေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ဒါ႐ုိက္တာ မင္းအုပ္စုိး၏ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အမႈစစ္ရဲအရာရွိအား စစ္ေဆးမည္

သရပါမဂၢဇင္းဒယ္ဒီတာ အမ်ဳိးသမီးအား သတ္မႈျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ဒါ႐ုိက္တာ မင္းအုပ္စုိးကုိ အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံး၌ ေမ ၂၇ ရက္တြင္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းေန႔တြင္ မေတးႏုယဥ္ေသဆုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမႈအား ကုိင္တြယ္စစ္ေဆးခဲ့သည့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ အမႈစစ္ရဲအရာရွိအား စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံးမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမ ၂၀ ရက္က ေသဆုံးခဲ့သူ၏ အေဒၚႏွင့္ ဦးေလးျဖစ္သူတုိ႔က တရားလိုျပသက္ေသအျဖစ္ တရား႐ုံးသုိ႔ ထြက္ဆုိထားသည္။

မုတ္သုံ ၀င္ၿပီ

ယခုႏွစ္တြင္ အေနာက္ေတာင္မုတ္သုံေလသည္ ေမ ၁၇ ရက္မွ စတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ ေဒသမ်ားသုိ႔ ေမ ၂၀ ရက္တြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ မုတ္သုံ၀င္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၌လည္း ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚခဲ့မႈေၾကာင့္ အေနာက္ေတာင္မုတ္သုံေလသည္ ပုိမုိအားေကာင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပုိင္း ေဒသမ်ားတြင္ မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေပသည္။

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ခုနစ္သိန္းခြဲ ရရွိထားၿပီး ရန္ပံုေငြထက္၀က္ခန္႔ကို တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳမည္

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လက္ရိွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၅၃၀၀၁ ဒသမ ၃၇၈ ရရွိထားၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၄၉၉၂၀ ဒသမ ၃၀၁ ကို တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ၁၃၆၉ ခုတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေတာင္သမန္အင္းအား သဘာ၀အတိုင္း သံုးပန္လွအင္းတစ္ခု ျပန္လည္ျဖစ္တည္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ တင္ျပထား

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္သမန္အင္းအား ယခင္လို သဘာ၀အတုိင္း သံုးပန္လွအင္းတစ္ခု ျပန္လည္ျဖစ္တည္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕တစ္ခုက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေပါက္ဆင္စခန္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား ယခင္ႏွစ္ထက္ ၀င္ေရာက္မႈ မ်ားလာ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကသာခ႐ိုင္ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရိွေသာ နတ္ေပါက္ဆင္စခန္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ မ်ားလာေၾကာင္း သိရသည္။

Pages