ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း က်ဴးေက်ာ္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ တတိယေျမာက္ၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ ဒဂုံေျမာက္ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္ေကာက္ယူ

ဒဂုံေျမာက္ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်ဴးေက်ာ္စာရင္း ေကာက္ယူေနသည္ကို ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း က်ဴးေက်ာ္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ တတိယေျမာက္ၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ ဒဂုံေျမာက္ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္ေကာက္ယူလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဒဂုံေျမာက္ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္ ၂၀ အတြင္းရွိ က်ဴးေက်ာ္မ်ားအား အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ခြဲကာ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္မွစ၍ စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

“စာရင္းေကာက္တဲ့ေနရာမွာ ရပ္ကြက္အပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္းက သူတို႔ေနထုိင္ရာ ရပ္ကြက္မွာ ဘယ္သူက က်ဴးေက်ာ္တယ္။ ဘယ္သူက မက်ဴးေက်ာ္ဆုိၿပီး ေနအိမ္အမ်ဳိးအစားကုိ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ စာရင္းယူၿပီးေတာ့ စလစ္ေတြကုိေပးတယ္။ အဲဒီကေပးလာတဲ့ စလစ္စာရြက္ေတြနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေနရာမွာ က်ဴးေက်ာ္စလစ္ရတဲ့သူေတြက လာေရာက္ၿပီး စာရင္းေရးသြင္းရတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ငါးလပုိင္း ၂၅ ရက္ေနာက္မွလာတဲ့ က်ဴးေတြကိုေတာ့ က်ဴးစာရင္းအျဖစ္ မသတ္မွတ္ေတာ့ဘူး။ အခ်ဳိ႕ၾကေတာ့ ကုိယ္ပုိင္ျခံေတြရွိတယ္။ ကုိယ္ပုိင္အေထာက္အထား ျပည့္စုံစြာရွိေနရဲ႕သားနဲ႔ က်ဴးစာရင္းစလစ္ေတြ ရလာတယ္။ ဒါေတြကုိ စစ္ရတဲ့အခါ အမ်ားႀကီးေပၚလာတယ္။ လယ္ပုိင္ရွင္ေတြကေတာ့ လယ္ပုိင္ရွင္လို႔ပဲ အမည္ခံမယ္၊ က်ဴးစာရင္းလို႔ အမည္မခံဘူးဆိုၿပီးေတာ့ က်ဴးစာရင္းမသြင္းဘူးဆိုတဲ့ သူေတြလည္းရွိတယ္။ မိမိကုိယ္တုိင္ က်ဴးမွာမေနဘဲနဲ႔ ေအာက္ေျခကေန ေပးလုိက္တဲ့ စလစ္ေတြနဲ႔ ထပ္လာၿပီးေတာ့မွ ၀င္လာတဲ့ဟာေတြရွိတယ္။ မိသားစုတစ္အိမ္ထဲမွာ ငါးဦးရွိၿပီးေတာ့ စလစ္သုံးခုရတာေတြရွိတယ္။ အဖီဆြဲၿပီးေတာ့ စလစ္ယူထားတာေတြရွိတယ္။ အခ်ဳိ႕က်ဴးမဟုတ္ဘဲနဲ႔ က်ဴးဆုိၿပီး ၀င္လာတာရွိတယ္။ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွာ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူ ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္စာရင္းေကာက္ ၿပီးသြားၿပီ” ဟု က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ား စာရင္းေကာက္ယူေရး စီမံခ်က္တြင္ ေစတနာ႔၀န္ထမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူ ဦးျမင့္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိေျမာက္ဒဂုံမွာ ရပ္ကြက္ ၂၀ ေကာက္မွာျဖစ္တယ္။ ေကာက္တဲ့ေနရာမွာ Target ထားထားတာက သုံးေထာင္အထိပဲျဖစ္တယ္။ လက္ရွိအိမ္ေထာင္စုက ၉၄၃ အိမ္ေထာင္စုၿပီးသြားၿပီ။ လူဦးေရဆုိရင္ ၃၄၄၅ ဦး အထိ ၿပီးသြားပါၿပီ။ စာရင္းေကာက္ယူတဲ့အဖြဲ႕က အားလုံးရွစ္ဖြဲ႕ ရွိပါတယ္။ ေျမာက္ဒဂံုမွာ ေလးဖြဲ႕၊ ရြာသာႀကီးမွာ ႏွစ္ဖြဲ႕၊ အေရွ႕ဒဂုံမွာ ႏွစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေတြက အမွန္အတုိင္း မေျပာတာေတြလည္းရွိတယ္။ အခုစာရင္းေကာက္တာနဲ႔လည္း မၿပီးေသးပါဘူး။ အစုိးရအဖြဲ႕က ဆင္းၿပီးစစ္ဦးမွာ” ဟု ေစတနာ႔၀န္ထမ္း မနႏၵာ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း က်ဴးေက်ာ္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က စတင္ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး က်ဴးေက်ာ္ဦးေရ ၁၆၀၀၀ အထိေကာက္ယူ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

က်ဴးေက်ာ္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ၏ ပထမဆံုး Pilot Project အေနျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္ေကာက္ယူခဲ့ရာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္အသစ္ ထပ္မံတိုးပြားလာသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ အခ်ဳိ႕ခ်မ္းသာသည့္ ပံုသ႑ာန္ရွိသူမ်ားက က်ဴးေက်ာ္အျဖစ္ လာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ က်ဴးေက်ာ္စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့ရာ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေထာင္စု ၅၅၉၁ စု၊ ဦးေရ ၂၂၃၂၆ ဦး စာရင္းေကာက္ယူရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း က်ဴးေက်ာ္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ စီမံခ်က္အေနျဖင့္ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ဒဂံုေတာင္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊ ဒဂံုေျမာက္၊ ဒဂံုအေရွ႕၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ မရမ္းကုန္းႏွင့္ အလံုၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္း၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ေရႊျပည္သာႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သုေတသနစီမံကိန္း၊ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ား စာရင္းေကာက္ယူေရး စီမံခ်က္အား ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာမွ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မတ္လတြင္ ၿပီးဆုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Writer: 
ဆန္းထူးေအာင္