ျပည္တြင္းထုတ္ င႐ုတ္သီးမႈန္႔မ်ား ျပည္ပတင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ပို႔ကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ FDA ၏ ေထာက္ခံခ်က္ေပးျခင္း ယာယီပိတ္သိမ္းမည္

ေစ်းကြက္အတြင္းေရာင္းခ်ေနသည့္ င႐ုတ္သီးမႈန္႔မ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္တြင္းထုတ္ င႐ုတ္သီးမႈန္႔မ်ား ျပည္ပတင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ပို႔ကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) ၏ ေထာက္ခံခ်က္ေပးျခင္းကို ေခတၱယာယီ ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္တြင္းထုတ္ င႐ုတ္သီးမႈန္႔မ်ားတြင္ အသည္းကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ Aflatoxin မႈိအဆိပ္မ်ားပါ၀င္ေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားအား တစ္ပတ္အတြင္း ျပန္လည္သိမ္းယူရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ င႐ုတ္သီးမႈန္႔မ်ားတြင္ Aflatoxin မႈိအဆိပ္မ်ား ပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ FDA က ေထာက္ခံခ်က္ေပးျခင္းကို ယာယီပိတ္သိမ္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

“င႐ုတ္သီးမႈန္႔ေတြ ျပည္ပတင္ပို႔တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဌာနကလုပ္ေပးေနတဲ့ Export Recommendation ( ပို႔ကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္) ကို ယာယီပိတ္သိမ္း ဖို႔ရွိေနပါတယ္။ မၾကာခင္ စာထုတ္မွာပါ။ င႐ုတ္သီးမႈန္႔ေတြမွာ Aflatoxin     မႈိပါေနတာကို ျပည္တြင္းမွာေတာင္ ေတာ္ေတာ္လုပ္ရဦးမွာပါ။ င႐ုတ္သီးမႈန္႔ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒါကိုထုတ္မေပးေသးပါဘူး” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ င႐ုတ္သီးမႈန္႔ (အၾကမ္းမႈန္႔၊ အႏုမႈန္႔၊ ေလွာ္ေထာင္းမႈန္႔၊ အစိမ္းမႈန္႔) မ်ားတြင္ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးမ်ား၊ Aflatoxin မ်ားပါ၀င္ေနျခင္းရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးမႈတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ခု၊ ေနျပည္ေတာ္နယ္ေျမ အတြင္းရွိ ေစ်းမ်ားမွ င႐ုတ္သီးမႈန္႔ (အၾကမ္းမႈန္႔၊ အႏုမႈန္႔၊ ေလွာ္ေထာင္းမႈန္႔၊ အစိမ္းမႈန္႔) မ်ားကို  ေစ်းကြက္နမူနာေကာက္ယူ၍ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးရွိ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရးဌာန ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၌ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေစ်းကြက္နမူနာေကာက္ယူခဲ့ေသာ င႐ုတ္သီးမႈန္႔စုစုေပါင္း ၆၅၁ မ်ဳိးရွိရာ ယင္းတို႔အနက္ Aflatoxin B1 ပါ၀င္မႈ ၃၈၇ မ်ဳိး၊ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆး Rhodamine B ပါ၀င္မႈႏွစ္မ်ဳိး စစ္ေဆးေတြ႕ရွိထားၿပီး က်န္နမူနာမ်ားမွာ Aflatoxin B1 ပါ၀င္မႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ င႐ုတ္သီးမႈန္႔ထုတ္လုပ္သူ၊ ျဖန္႔ျဖဴးသူ၊ ေရာင္းခ်သူ၊ စားသံုးသူမ်ားအား ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္၊ ယခုကဲ့သို႔ ေစ်းကြက္ေထာက္လွမ္း ေတြ႕ရွိမႈအေပၚ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မိမိကုန္ပစၥည္းအေပၚ မိမိကိုယ္တုိင္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ေစ်းကြက္သို႔ျဖန္႔ျဖဴးၿပီး မိမိ၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းယူရန္အတြက္ သိမ္းယူမည့္အစီအစဥ္ တင္ျပရန္၊ သိမ္းယူၿပီး အေျခအေနအား ျပန္လည္တင္ျပရန္ႏွင့္ သိမ္းယူၿပီးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္  သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး  ျပည္နယ္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္သတင္းပို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ကိုလည္း FDA က ေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။      

Writer: 
အိသဥၨာေက်ာ္