Business

တစ္ပတ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၇၀ ေက်ာ္က်ဆင္းၿပီး က်ပ္ ၁၃၆၀ ေက်ာ္ ျပန္ေရာက္လာ

ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ အထိ တစ္ပတ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၇၀ ခန္႔က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၃၆၀ ေက်ာ္အထိ ျပန္လည္ေလ်ာ့က်လာေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္ သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အာရွ၏ ေနာက္ဆံုးထြန္းသစ္စ ေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္အလားအလာ ႀကီးထြားလာေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ကားကုမၸဏီမ်ား လုပ္ငန္းအၿပိဳင္အဆုိင္တုိးခ်ဲ႕ေန

အာရွ၏ ေနာက္ဆံုးထြန္းသစ္စ ေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္ အလားအလာမ်ား  ႀကီးထြားလာေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ကားကုမၸဏီမ်ား လုပ္ငန္းအၿပိဳင္အဆုိင္ တုိးခ်ဲ႕ေနေၾကာင္း ဂ်ပန္သတင္း ဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ NHK ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ တစ္ဦးခ်င္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ႀကိဳတင္တုိကင္ ရရွိထားသူမ်ားကုိလည္း ပါမစ္ေလွ်ာက္ခြင့္ ေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စီးပြား/ကူးသန္း ထုတ္ျပန္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ တစ္ဦးခ်င္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအား ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီး ႀကိဳတင္တုိကင္ ရရွိထားသူမ်ားကုိလည္း ပါမစ္ေလွ်ာက္ခြင့္ ေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ တစ္ဦးခ်င္းေမာ္ ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား (မွတ္ပံုတင္)၊ အိမ္ေထာင္စု ဇယားမ်ားျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ သတ္မွတ္ၿပီး တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

FMI ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၁၅၀၀၀ ျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးေစ်းသို႔ က်ဆင္းလာၿပီး ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ကုမၸဏီသံုးခု၏ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ယခုလအတြင္း စံခ်ိန္တင္နည္းပါး

ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ FMI ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၁၅၀၀၀ အထိ အနိမ့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ေပၚလာေနသည့္အျပင္ ယခုလအတြင္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီသံုးခုမွ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚမႈမွာလည္း လက္ရွိကာလအထိ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံခန္႔သာရွိကာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ စံခ်ိန္တင္ နည္းပါးေနေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သည့္ အစုရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမ်ားအရ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၄၀၀ နီးပါးအထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာၿပီး ေစ်းႏႈန္းအတက္အက် မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေန

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၇၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း က်ပ္ ၁၄၀၀ နီးပါးအထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်မ်ားကာ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။