Editorials

အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အျပဳအမူ

အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အျပဳအမူ (Organization Behaviour) ဟူသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း လူသားတုိ႔၏ အျပဳအမူအေပၚ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ လူအုပ္စုလိုက္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုတုိ႔က ႐ိုက္ခတ္ပံုကို ေလ့လာသည့္ ပညာရပ္နယ္ပယ္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ သေဘာတရားစည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရာယွက္ ပါ၀င္ေနေသာ နယ္ပယ္ျဖစ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ လူမႈေဗဒ၊ စိတ္ပညာ၊ ဆက္သြယ္ေရးပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးပညာတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အဓိကထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ သီအုိရီမ်ားကလည္း အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အျပဳအမူအေပၚ ျဖည့္စြက္ေပးသည္။ ၎အျပင္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းက်င့္ထံုးမ်ားအေပၚ ပိုမိုအဓိကထားေသာ လူသားရင္းျမစ္ aလ့လာ

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစေရး

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ပင္လံုခန္းမ၌ ေထာင္ခ်ီရိွေသာ လူအုပ္ႀကီးက ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေလွ်ာက္လႊာ၀ယ္ယူခြင့္အတြက္ တိုးႀကိတ္ေနသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားအေၾကာင္း သတင္းမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပျခင္း၊ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းမ်ား ရိွေနသည္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္ လူေပါင္းမ်ားစြာ ယခုကဲ့သို႔ အားထုတ္ေနၾကရသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းဆုိင္ရာအတြက္ မ်ားစြာစဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနသည္။

အားလံုးပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈ

စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈတြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ က႑အသီးသီး အေနျဖင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိျခင္းႏွင့္အတူ စီးပြားေရး၌ ပါ၀င္သူမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိမႈ တုိးတက္လာေစသည့္ သေဘာတရားကို အားလံုးပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈဟု ေခၚသည္။ ယင္းသေဘာတရားသည္ အစဥ္အလာ စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈ ပံုစံမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး တန္းတူညီမွ်မႈ၊ လူသားအရင္းအႏွီး၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး၊ လူမႈေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ လံုျခံဳမႈတို႔ ထည့္သြင္းလ်က္ ခ်ဲ႕ထြင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး

မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ရွားသည့္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတို႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

႐ုပ္ရွင္မ်ား၏ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္ႏွင့္ လူတို႔၏အျမင္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေဒတန္တကၠသိုလ္မွ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံတြဲဖက္ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မီရွယ္စီေပါက္ဇ္သည္ မၾကာေသးမီက ႐ုပ္ရွင္မ်ား၏ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေပါက္ဇ္သည္ မစ္၀က္စ္တန္းေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို Argo ႏွင့္ Zero Dark Thirty ဟူသည့္ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို ျပသခဲ့ၿပီး မျပရေသးမီႏွင့္ ျပသၿပီးေနာက္ အစိုးရအေပၚ ၎တို႔၏ အျမင္မ်ားကို ေမးျမန္းကာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။ ထိုအခါ ပါ၀င္သူမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ မွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို ၾကည့္ၿပီးေနာက္ အျမင္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ၎တို႔သည္ အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုျမင့္မားလာၿပီး ႏိုင္ငံ၏လားရာႏွင့္ ပတ္