Editorials

ေျမယာအျငင္းပြားမႈ

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလကုန္အထိ ေရာက္ရိွလာေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လြဲမွားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္အတူ ေျမယာကိစၥမ်ားကို အမ်ားဆံုး တုိင္ၾကားထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္မႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ျပင္ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားမႈမ်ားရိွေနၿပီး အခ်ဳိ႕ကို ေျဖရွင္းေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။ ယခုအစိုးရ စတင္တာ၀န္ယူသည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္၍ လက္ရိွအထိ ေျမယာအျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိုင္စာ ၄၃၄ ေစာင္ရိွေၾကာင္းႏွင့္ ၂၄၆ ေစာင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းၿပီး

သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ဆုံး႐ႈံးျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ျခင္း

တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား၊ ဥပေဒအထက္ ေရာက္ေနသည္မ်ားေၾကာင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲခဲ့၍ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ အေနအထားမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ တတိယေျမာက္ အဆိုးရြားဆုံး စာရင္း၀င္ျဖစ္ေနရသည္။ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္လွ်င္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ၅၁ ဒသမ ၅၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနရမွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ၄၉ ဒသမ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၄၆ ဒသမ ၉၆  ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၄၂ ဒသမ ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာက်န္ရ

လြတ္လပ္မႈ၊ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ

အမွန္တကယ္၌ လူသားတုိ႔သည္ ေလာကႀကီး အတြင္းသို႔ ပစ္ခ်ခံလိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ လူသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာ၌ ေမြးလာမည္၊ ေယာက်္ား သို႔မဟုတ္ မိန္းမျဖစ္မည္၊ က်န္းမာေရး ေကာင္းမည္၊ မည္သူတုိ႔က မိဘမ်ားျဖစ္မည္၊ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနရပ္မ်ားအတြင္း ေမြးလာမည္၊ မည္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအတြင္း ေမြးလာမည္ အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိပါ။ ယုတ္စြအဆံုး အရြယ္မေရာက္မီ၌ မည္သည့္ေက်ာင္းသုိ႔ တက္မည္ ဆုိသည္ကိုပင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ဘ၀၏ အမွတ္တစ္မွတ္တြင္ လူသည္ကေလး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အရြယ္ေရာက္သူ ျဖစ္လာသည္။ မီွခိုသူ မဟုတ္ေတာ့။ သူတစ္ပါး၏ အသနားခံဘ၀ မဟုတ္ေတာ့။ လူငယ္မ်ားအိမ္မွ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္၍ ပည

သည္းခံသင့္သည့္ ေနရာတြင္ သည္းခံျခင္းႏွင့္ သည္းမခံသင့္သည့္ ေနရာတြင္ သည္းမခံျခင္း

ကြၽန္မက ဘယ္တုန္းကမွ ျပည္သူျပည္သားေတြကို ငါတို႔အားလံုး လုပ္ေပးမယ္လို႔ မေျပာခဲ့ဘူး။ ျပည္သူေတြလည္းပါမွ လုပ္သမွ်ကိစၥေတြ ေအာင္ျမင္မယ္ဆိုတာ ထပ္တလဲလဲ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔အစိုးရက အခုဆို ၁၀ လေတာင္ မျပည့္ေသးပါဘူး။ အလုပ္ကိစၥမွာေတာ့ မေႏွာင့္ေႏွးပါဘူးလို႔ ေျပာပါရေစ။ အားလံုးရဲ႕ ေက်နပ္မႈရေအာင္ေတာ့ ကြၽန္မတို႔ ႀကိဳးစားပါမယ္။ ျပည္သူလူထုကလည္း ေျပာသင့္တာကိုေျပာပါ။ ကိုယ္လုပ္သင့္တာလည္း လုပ္ပါ။ သည္းခံသင့္တဲ့ ေနရာမွာလည္း သည္းခံပါ။ သည္းမခံသင့္တဲ့ ေနရာမွာေတာ့ သည္းမခံပါနဲ႔။ သည္းမခံသင့္တဲ့ ေနရာမွာ သည္းခံလို႔ရွိရင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ပ်င္းလာဦးမယ္။ အားလံုး၀ိုင္းၿပီး တြန္းအားေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရ

ဒီမိုကေရစီ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ခိုင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ေရး

ကမၻာတစ္လႊားမွ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႔အား ဒီမိုကေရစီကို ဖ်က္ဆီးမည့္အဖြဲ႕မ်ားက ပတ္လည္၀ိုင္းထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိလာရသည္။ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတည္းဟူေသာ ၿပိဳင္ကြင္းကို ၎တုိ႔အတြက္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိစရာ ဟစ္တုိင္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔အား ေထာက္ခံမည့္သူမ်ားကုိ လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ံုးရန္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းလာၾကသည္။ ယင္းကို ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံအားလံုးနီးပါးက အျပဳအမူဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ား၊ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သည္းခံႏုိင္သည့္ အတုိင္းအတာကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္သည္ဟု ယူဆေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တံု႔ျပန္လာၾကသည္။ ထိုအခါ အုပ္