International

စတီဖင္ေဟာ့ကင္း ေဟာင္ေကာင္တြင္ သံုးဖက္ျမင္ ဓာတ္ပံုအျဖစ္ေပၚ၍ ပရိသတ္အား ပံုရိပ္ျဖင့္စကားေျပာ

ေက်ာ္ၾကားေသာ ႐ူပေဗဒပညာရွင္ စတီဖင္ေဟာ့ကင္းသည္ ေဟာင္ေကာင္၌ သံုးဖက္ျမင္ဓာတ္ပံုအျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတို႔တြင္ နည္းပညာ၏ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္မႈကို ပရိသတ္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္သိပၸံပညာရွင္ ေဟာ့ကင္းသည္ မတ္ ၂၄ ရက္က ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေဟာင္ေကာင္ပရိသတ္ေရွ႕တြင္ သံုးဖက္ျမင္ပံုရိပ္အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး အျခားၿဂိဳဟ္မ်ား၌ သက္ရွိမ်ား တည္ရွိႏိုင္ေျခ၊ ပညာေရးတြင္ နည္းပညာအသံုးျပဳမႈ၊ ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ထြက္ခြာမႈက ၿဗိတိန္အား သက္ေရာက္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားခဲ့သည္။

နစ္ျမဳပ္ ေတာင္ကိုရီးယား ကူးတို႔သေဘၤာအား ေရေပၚသေဘၤာႀကီးေပၚ ေအာင္ျမင္စြာ ေနရာခ်ႏိုင္ခဲ့

ေတာင္ကိုရီးယား နစ္ျမဳပ္ကူးတုိ႔သေဘၤာအား ႀကီးမားေသာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေရေပၚေပၚသည့္ သေဘၤာေပၚသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ဆဲြတင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယင္းသေဘၤာပ်က္အား ကမ္းေပၚသို႔ဆဲြသြားရန္ အဆင့္တစ္ဆင့္ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လူ ၃၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ရေသာ ယင္းသေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈအၿပီး သံုးႏွစ္နီးပါးအၾကာတြင္ သေဘၤာပ်က္ႀကီးအား ေရေပၚေပၚသည့္ သေဘၤာေပၚသို႔ ေဘးကင္းစြာ ေနရာခ်ထားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေရေပၚသေဘၤာျဖင့္ ကမ္းသို႔သယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကြန္ဂို စစ္ရာဇ၀တ္မႈ ဓားစာခံမ်ားအား တစ္ဦးလွ်င္ ေဒၚလာ ၂၅၀ စီေပးရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕ကဆံုးျဖတ္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခံု႐ံုးအဖြဲ႕က ကြန္ဂိုစစ္ဘုရင္ေဟာင္း ဂ်ာမိန္းကာတန္ဂါအား ၎ေၾကာင့္နစ္နာခဲ့ေသာ ဓားစာခံမ်ားကို တစ္ဦးလွ်င္ ေဒၚလာ ၂၅၀ စီေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ မတ္ ၂၄ ရက္က စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၄ ႏွစ္က ၎တို႔၏ရြာဖ်က္ဆီးခံရၿပီး အိမ္မ်ားႏွင့္ ခ်စ္ခင္သူမ်ား ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ ရြာသားမ်ားက ယင္းပမာဏသည္ အဓိပၸာယ္မရွိဟုဆိုကာ ခ်က္ခ်င္းပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

Earth Hour အတြက္ ကမၻာတစ္၀န္းရွိၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အအံုမ်ားက မီးမ်ားကိုမွိန္၍ ဂုဏ္ျပဳ

လူသားတို႔ေၾကာင့္ ကမၻာေျမ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္ရာတြင္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိေၾကာင္း ျပသသည့္အေနျဖင့္ မတ္ ၂၅ ရက္က ဆစ္ဒနီမွ နယူးေယာက္အထိၿမိဳ႕မ်ား၊ သမိုင္း၀င္အေဆာက္အအံုမ်ား၌ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားကိုမွိန္၍ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ယခုႏွစ္သည္ ထိုကဲ့သို႔ မီးမ်ားကိုမွိန္ေသာ Earth Hour လႈပ္ရွားမႈ၏ (၁၀) ႏွစ္ျ့ပည့္ျဖစ္သည္။ Earth Hour ဆိုသည္မွာ စြမ္းအင္စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ကားမ်ားအတြက္ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တို႔ကို မီး႐ႈိ႕ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈကို ပိုမိုသတိျပဳလာၾကေစရန္ ႏွစ္စဥ္ႀကိဳးပမ္းသည့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေလဆိပ္အနီး အေသခံ ဗံုးခဲြမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း IS ကထုတ္ျပန္ခဲ့ဟု SITE ထုတ္ျပန္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ဒါကာရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္အျပင္ဘက္တြင္ မတ္ ၂၄ ရက္ေႏွာင္းပိုင္းက အေသခံဗံုးခဲြ တုိက္ခုိက္မႈဟု ယူဆရသည့္ တိုက္ခိုက္မႈတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း IS အဖဲြ႕က အခုိင္အမာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ဟု ဂ်ီဟတ္မ်ား၏ ဆက္သြယ္မႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေသာ SITTE Intelligence Group ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းေပါက္ကဲြမႈတြင္ ဗံုးခဲြသူတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္ ေနာက္ပိုင္း တိုက္ခုိက္မႈဟု ယူဆရေသာ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ၿပီး IS အဖဲြ႕က တာ၀န္ရွိေၾကာင္း အခိုင္အမာထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဒုတိယေျမာက္ တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္သည္။