International

ထရန္႔အေနျဖင့္ ဘိုးအင္းစက္႐ံုသို႔ သြားေရာက္စဥ္ အေမရိက၌ ထုတ္လုပ္ေရးကတိႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ပ္႐ိုက္ခဲ့

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ဘိုးအင္းကုမၸဏီ၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္ Dreamliner ေလယာဥ္ မိတ္ဆက္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ဘိုးအင္းစက္႐ံု၌ လူထုစုေ၀းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအခ်ိန္သည္ သမဂၢဖြဲ႕စည္းမႈကို ဆန္႔က်င္မဲေပးခဲ့ၾကၿပီး မၾကာမီအခ်ိန္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ေသာ ဘုိးအင္းက သမၼတအသစ္ အေနျဖင့္ သူထပ္ကာထပ္ကာ ေျပာေနသည့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ပယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ အကာအကြယ္ေပးေရး မူ၀ါဒအတုိင္း မလိုက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ထရန္႔အေနျဖင့္လည္း သူ၏ အေမရိက၌သာ ထုတ္လုပ္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ပ္႐ိုက္လ်က္ ရွိသည္။

ကင္ဂ်ဳံနန္၏ အေလာင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ မေလးရွားတို႔ ခါးသီးသည့္ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြား

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံ အြန္၏ အသတ္ခံခဲ့ရေသာ အေဖတူအေမကြဲ အစ္ကို၏ အေလာင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံတို႔အၾကား အျငင္းပြားမႈသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ပို၍အရွိန္ျမင့္လာခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္၌ မေလးရွားႏုိင္ငံ ကြာလာလမ္ပူႏုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္၌ စစ္ေအးေခတ္ပုံစံမ်ဳိးျဖင့္ အသတ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ကင္ဂ်ဳံနန္၏ အေလာင္းကို ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ရွိ ရင္ခြဲ႐ုံတစ္ခုတြင္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။

ေဟာင္ေကာင္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ေဒၚနယ္ဆန္ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူမႈျဖင့္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခံရ

ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ေဒၚနယ္ဆန္သည္ ၎တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူခဲ့မႈျဖင့္ အျပစ္ထင္ရွားေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအမႈမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရာထူးထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ အသက္ ၇၂ ႏွစ္ရွိ ဆန္သည္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးမႈခံခဲ့ရေသာ ရာထူးအႀကီးဆံုးပုဂိၢဳလ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဥေရာပ၏ ညီညြတ္မႈအား ထိခိုက္ေစမႈႏွင့္ ႐ုရွားအား မ်က္ႏွာသာေပးမႈတို႔အတြက္ ဥေရာပက အေမရိကန္ကို သတိေပး

ဥေရာပသမဂၢ၏ ညီညြတ္မႈအား ထိခိုက္ေစမႈ၊ မွ်ေ၀က်င့္သံုးေသာ တန္ဖိုးမ်ားအား စြန္႔လႊတ္မႈႏွင့္ ႐ုရွားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတုိ႔အတြက္ ဥေရာပေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ အေမရိကန္ကို သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အေမရိကန္ သမၼတေဒၚနယ္ ထရန္႔အစိုးရအား အျပင္းထန္ဆံုး ထိုးႏွက္သည့္ မိန္႔ခြန္းအျဖစ္ ျမဴးနစ္လံုျခံဳေရး ကြန္ဖရင့္တြင္ ဂ်ာမနီကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး အူဇလာဗြန္ဒဲေလယန္က အေမရိကန္အေနျဖင့္ အတၱလႏိၲတ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဆက္ဆံေရးအား အျပည့္အ၀ အသိအမွတ္ျပဳရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ဆမ္ေဆာင္းဆက္ခံမည့္သူ ဖမ္းဆီးခံရ

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ပက္ကြမ္ဟီးအား စြပ္စဲြျပစ္တင္မႈအဆို ၾကံဳေတြ႕ေစခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအ႐ႈပ္ေတာ္ပံု ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ ေတာင္ကိုရီးယား အႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းစုႀကီး ဆမ္ေဆာင္းကို ဆက္ခံမည့္သူသည္ လာဘ္ထိုးမႈႏွင့္အျခားစဲြခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ဖခင္ျဖစ္သူ နာမက်န္း ျဖစ္ေနစဥ္ အီလက္ထရြန္နစ္ မိသားစုလုပ္ငန္း ကုမၸဏီႀကီးကို ႀကီးၾကပ္ေနရသည့္ ဒုတိယဥကၠ႒ လီဂ်ဲေယာင္အား ခ႐ိုင္တရား႐ံုးတစ္႐ံုးက သက္ေသ အေထာက္အထားသစ္မ်ားအရ ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္ရန္ အတည္ျပဳခဲ့ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လီသည္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ သမၼတပက္၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္လူယံုအား ေဒၚလာ သန္း