International

တ႐ုတ္တြင္ ငွားရမ္းစီးရသည့္ စက္ဘီးမ်ား အစုျပံဳလိုက္ စြန္႔ပစ္ထား

တ႐ုတ္၏ ေအာင္ျမင္ေနသည့္ စက္ဘီးအငွားကုမၸဏီမ်ားထံမွ စက္ဘီးစီးေရ ၅၀၀ ေက်ာ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ရွန္က်န္းၿမိဳ႕ရွိ လမ္းမ်ားတြင္ အစုျပံဳလိုက္ စြန္႔ပစ္ထားသည္ဟု သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ သံုးမီတာခန္႔ျမင့္သည့္ စက္ဘီးပံုႀကီးႏွင့္ ေျမျပင္တြင္ စက္ဘီးလက္ကိုင္မ်ား၊ ျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ား ျပန္႔ၾကဲေနသည္ကို ျပသထားသည္။

 ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ၿမိဳ႕ျပလမ္းမ်ားတြင္  မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး  ႀကိဳက္သည့္ေနရာတြင္ ရပ္ထားႏိုင္သည့္ အေရာင္စံုေသာ စက္ဘီးမ်ား တစ္ဟုန္ထိုး မ်ားျပားလာမႈကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။

အႏုပညာရွင္မ်ားအား အစုိးရက အမည္ပ်က္ စာရင္းသြင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္ကုိရီးယား ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး စစ္ေမးခံရ

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ အႏုပညာရွင္မ်ားအား ၎တုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရက အမည္ပ်က္ စာရင္းသြင္းခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြမႈမ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးအား အစုိးရေရွ႕ေနမ်ားက ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသည္ သမၼတပက္ကြမ္ဟီးအား ၀န္းရံေနေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ အစိုးရ၀န္ႀကီးတစ္ဦးက ပထမဆံုးအႀကိမ္ တရား၀င္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

အင္ဒိုနီးရွား သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအတြက္ HSBC က ေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္း ဂရင္းပိစ္က စြပ္စြဲ

ဧရာမဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီး HSBC သည္ အင္ဒိုနီးရွား မိုးသစ္ေတာမ်ား ပ်က္စီးမႈအတြက္ အျပစ္တင္ခံထားရေသာ ဆီအုန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒၚလာဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီလ်က္ ေထာက္ပံ့ရန္ ကူညီေပးေနေၾကာင္း ဂရင္းပိစ္က ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ စြပ္စြဲခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္ဘဏ္ HSBC သည္ ဆီအုန္း ကုမၸဏီမ်ားအား ေထာက္ပံ့မႈကို တားျမစ္ထားသည့္ ဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုျပန္လည္ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္ျခင္း မရွိေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္စ၍ ဆီအုန္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြ ေဒၚလာ ၁၆ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံကို စီစဥ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဂရင္းပိစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္သံ႐ံုးကို ေဂ်႐ုဆလင္သို႔ ေရႊ႕မည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥေရာပသမဂၢက စိုးရိမ္

ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ အႀကီးအကဲ ဖက္ဒါရီကာမိုဂါရီနီသည္ ကမၻာတစ္လႊား၌ အႀကီးအက်ယ္တံု႔ျပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္လာမည့္ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္အား အေမရိကန္သံ႐ံုးအား ေဂ်႐ုဆလင္သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္ ကိစၥကို ဆန္႔က်င္ရန္ အၾကံေပးခဲ့သည္။

မိုဂါရီနီက ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၎တို႔၏ သံ႐ံုးကို တဲအဗစ္ၿမိဳ႕တြင္သာ ဆက္လက္ထားရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းတို႔က ၎တို႔၏ အနာဂတ္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ထားရွိလိုေသာ အေရွ႕ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးတို႔က ၎တို႔ပိုက္နက္အတြင္း သြတ္သြင္းမႈအား ဆန္႔က်င္သည့္ ကုလသမဂၢ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဆက္လက္ေလးစားလာႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖမ္းဆီးမိသြားၿပီျဖစ္သည့္ အစၥတန္ဘူႏိုက္ကလပ္ ေသနတ္သမားက အျပစ္၀န္ခံ

အစၥတန္ဘူၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္သစ္ကူးညက ႏိုက္ကလပ္တစ္ခုအား ေသနတ္ျဖင့္ ၀င္ပစ္ခဲ့သည္ဟု သံသယရွိေသာ အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ ဥဇဘက္ကစၥတန္ ႏိုင္ငံသားသည္ ထိုအစုလိုက္အျပံဳလိုက္ လူသတ္မႈႀကီးအား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ၀န္ခံခဲ့သည္ဟု တူရကီအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုက္ကလပ္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ အဗၺဒူဂါဒီယာမာရွာရီပို႔ဗ္ကို အႀကီးအက်ယ္ လိုက္လံရွာေဖြခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ နံနက္အေစာပိုင္းတြင္ အစၥတန္ဘူၿမိဳ႕ရွိ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းအား ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ၀င္ေရာက္စီးနင္းမႈအတြင္း ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည္။