Opinions

ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၏ တည္ရာ

၁၂-၂-၂၀၁၇ ေန႔သည္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ျဖစ္၏။ ပင္လုံေက်ာက္တုိင္အနီးရွိ ေညာင္ပင္ေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔ သူ႔အျမင္ကုိယ့္အျမင္ ၀ုိင္းဖြဲ႕ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေတြကုိ ေျပာဆုိၾက၏။

ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံကေတာ့ လူသားတုိင္း ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္ၾကရမည္၊ ႏွစ္ ၃၀ လုံး လက္နက္ဆုိ အပ္တုိတစ္ေခ်ာင္းေတာင္ မရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သူ႔ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ ေျပာဆုိပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈ၊ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမႈ (၁၇)

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ထုတ္ကုန္ျဖစ္ေစ ၀န္ေဆာင္မႈမွျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ မေဆာင္ရြက္မီမွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ မိမိလုပ္မယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ စြမ္းအားအေျခအေန ေလ့လာသုံးသပ္မႈ Feasibility Study နဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကို ေရးျပခ်င္္ပါတယ္။ တစ္နည္းဆိုရရင္ ဒါက အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေစဖို႔ စြမ္းအားစုလို႔ဆိုရင္လည္း ရမယ္ထင္ပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ နည္းပညာ အလားအလာမ်ားကို မွန္းဆၾကည့္ျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း နည္းပညာ ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ အလားအလာမ်ားကို တယ္လီေနာ၏ သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္အရ ခန္႔မွန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလကုန္ပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း Internat of things IoT (အင္တာနက္ အေျခခံလုပ္ေဆာင္ေစသည့္ စနစ္အေျချပဳ ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား) ၊ Chatbot မ်ား (အလိုအေလ်ာက္ စကားေျပာဆိုေျဖၾကားေပးႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားေသာစနစ္) စသည္တို႔ ေရပန္းစားလာႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါသုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မ႑ိဳင္သုံးရပ္ အျပန္အလွန္ ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း

၁။ ၁၈ ရာစု၏ သမုိင္းျဖစ္စဥ္အတြင္း ဥေရာပတုိက္ဆုိင္ရာ တရားဥပေဒစနစ္ အသက္၀င္ေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာလႊမ္းမုိးသည့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားအျဖစ္ တရားစီရင္ေရး အေဆာက္အအံုကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ေပၚေပါက္လာသည့္ ၁၇၉၁ ခုႏွစ္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေတာ္လွန္ေရးသမား ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက တရားစီရင္ေရးကို ႏုိင္ငံေတာ္ (The State) ၏ တတိယအာဏာ  (The Third Power) အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။

မ်က္ႏွာမြဲမြဲ ပင္လံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသံေ၀ဂ

ေခတ္ၿပိဳင္ႏိုင္ငံေရး အေရြ႕မွာ လူငယ္ေတြကို ပိုေနရာေပးႏိုင္ရင္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းဟာ ေလဟာနယ္ နည္းလာမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ေတာင္တန္းျပည္မ ေပါင္းစည္းခဲ့တဲ့ ဘူမိနက္သန္ ပင္လံုၿမိဳ႕မွာ ဒီႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ပြဲကို ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲ က်င္းပႏုိင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္က သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြကို အမွတ္ရမိပါတယ္။ မ်က္ႏွာမြဲမြဲ လုပ္ခဲ့ရတဲ့ ပင္လံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေရြ႕ကို အထင္အရွား ေတြ႕ခဲ့ရသလို၊ ၂၀၁၇ နဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အခမ္းအနားကို ၾကည့္ရင္း ႏိုင္ငံေရးသံေ၀ဂ ျဖစ္မိပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္တုန္းက မ်က္ႏွာမြဲမြဲ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုပြဲမွာ အေျခတည္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ဗ်ဴဟာေျမာက္အေရးပါပ