Opinions

ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား စတင္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ . . .

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလုံေလာက္ပါက တုိင္းျပည္ မတုိးတက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ ေရအားႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးမွ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ျပည္သူမ်ား လက္ခံလာ ေအာင္ စည္း႐ံုးမႈမ်ား၊ ရွင္းျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး လက္ခံလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးထိန္လြင္က ဧၿပီ ၆ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းႏွစ္ခုနဲ႔ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ျခင္း

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရအေနနဲ႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းယူၿပီးခါစ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၈ ရက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အစိုးရအေနနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္မယ့္ အေျခခံမူငါးခ်က္ကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအေျခခံမူငါးခ်က္ကေတာ့ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ၿပီးေတာ့ အျမစ္တြယ္ေအာင္ လုပ္ေရးတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရရဲ႕ စီးပြားေရးမူ၀ါဒနဲ႔ တုိင္းျပည္တုိးတက္မွာလား

NLD အစိုးရအျဖစ္ တက္လာၿပီးခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ အစိုးရ အဆက္ဆက္ မေရးဆြဲခဲ့တဲ့ စီးပြားေရး မူ၀ါဒတစ္ရပ္ဟာ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္နဲ႔ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ေပးထားခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္ေငြရွာႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ဘတ္ဂ်က္ကို စတင္သိတဲ့ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာ ႏွစ္ကေန လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အထိ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ကေန ေထာက္ပံ့ခ့ဲတာကို ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ား

‘သႀကၤန္’ ဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ သကၠတဘာသာစကား ‘သႀကၤႏၲ’ ကို ျမန္မာမႈျပဳ သံုးစြဲေခၚေ၀ၚျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ကူးေျပာင္းျခင္း၊ ရာသီကူးေျပာင္းျခင္းဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္၊ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္သည္ ရာသီႏွစ္ကူးေျပာင္းေသာ ပြဲေတာ္ႀကီးျဖစ္သည္။ သႀကၤန္အခ်ိန္ကာလကို အတာကူးေသာ အခ်ိန္ကာလဟူ၍လည္း ေခၚဆိုမႈျပဳၾကသည္။ အတာဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ပါဠိဘာသာစကားျဖစ္ေသာ ‘အတီတံ’ ဟူေသာေ၀ါဟာရကို ျမန္မာမႈျပဳ ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ကာရတိရကၡတီတိ=တစ္ႏွစ္ျပည့္သည္ကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဟူ၍ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ကုန္ဆံုးၿပီးေသာ ေနာက္ဆံုးရက္သည္ အတာရက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဟာသႀကၤန္စာ၌ အတာစားသည္ဟူ၍ ေခၚဆိုခဲ့သည္။ အတာစားသည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္မွာ မိမိတို

ငယ္ငယ္တုန္းက မန္းေဇယ်ာသႀကၤန္

(၁)

အသက္ေတြႀကီးလာၿပီ ေျပာေနရင္း၊ ႐ုတ္တရက္ ဆံုးပါးသြားခဲ့တဲ့ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြအေၾကာင္း တရားသံေ၀စကားေတြဆိုေနရင္းနဲ႔ သႀကၤန္နယ္နိမိတ္ စည္း၀ိုင္းအနားကို ကပ္လာတယ္။ ပိေတာက္ပြင့္ေတြၾကည့္ရင္း၊ သႀကၤန္သီခ်င္းေတြ နားေထာင္ရင္း၊ သႀကၤန္မိုး႐ုပ္ရွင္ကို ျပန္လည္ခံစားရင္းနဲ႔ သႀကၤန္ပိုးကထလာတယ္။ မွတ္မွတ္ထင္ထင္ရွိခဲ့တဲ့ ငယ္ဘ၀သႀကၤန္ေတြဆီကို အလည္ျပန္ေရာက္သြားတယ္။

(၂)