Politics

ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕တု႔ိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သေဘာတူ

ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕တု႔ိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ရန္ အစုိးရအဖြဲ႕က တင္ျပထားမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဇူလုိင္ ၁၄ ရက္တြင္ သေဘာတူ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ က်ဳိတုိေနာက္ဆက္တြဲ စာခ်ဳပ္၏ ဒုတိယေျမာက္ ကတိက၀တ္ ကာလျဖစ္သည့္ ဒုိဟာျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ရန္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ ၀ါရင့္၀န္ႀကီး၊ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးအား သီးျခားစီလက္ခံေတြ႕ဆံု

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ ၀ါရင့္၀န္ႀကီး၊ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးအား ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ သီးျခားစီလက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ၀ါရင့္၀န္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီး H.E Mr. Prak Sokhonn ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ကမၻာ႔ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕တု႔ိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ရန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရက လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပ

ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕တု႔ိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ရန္ကိစၥတုိ႔ႏွွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားက ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။
    
ကမၻာ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ရန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။
    

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ အင္မတန္သက္သာသည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ငွားထားသည့္ေျမေပၚတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမလုပ္ျခင္းသည္ အခြန္ရလမ္းကုိ ပိတ္ဆုိ႔ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားလာပါက ေပါင္းစား၍ရေအာင္ ေနရာဦးထားသူမ်ားသာမ်ားေနေၾကာင္း

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ အင္မတန္သက္သာသည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ငွားထားသည့္ေျမေပၚတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမလုပ္ျခင္းသည္ အခြန္ရလမ္းကုိ ပိတ္ဆုိ႔ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားလာပါက ေပါင္းစား၍ရေအာင္ ေနရာဦးထားသူမ်ားသာမ်ားေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေဆြးေႏြး

အခြန္မူ၀ါဒသည္ ျပည္သူမ်ားအား ဆင္းရဲတြင္းမွ ကယ္ထုတ္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒျဖစ္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

အခြန္မူ၀ါဒသည္ ျပည္သူမ်ားအား ဆင္းရဲတြင္းမွ ကယ္ထုတ္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒျဖစ္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လႈိင္၀င္းက ေဆြးေႏြးသည္။

ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဒုတိယေျခာက္လပတ္ လ်ာထားခ်က္အေပၚ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈအေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာအား ေဆြးေႏြးစဥ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။