Opinion

လူငယ္ ဗလာ ပညာ နတိၴ အလိုမရွိ

Written by: 
ေမာင္တင္ဦး (ေျမာင္းျမ)

ဗလာ လူငယ္

လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးက လူငယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြဆိုရာမွာ သာမန္ ပညာမဲ့ဗလာလူငယ္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ပညာျပည့္ဝ ႏွလံုးလွတဲ့လူငယ္ေတြ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ ပညာတတ္လူငယ္၊ ပညာရွိလူငယ္၊ ပညာေတာ္လူငယ္၊ ပညာရွင္လူငယ္၊ ပညာသင္လူငယ္၊ ပညာရွာလူငယ္ စတဲ့ ပညာနဲ႔ တစ္သားတည္းေပါင္းစပ္ထားတဲ့ လူငယ္မ်ားကို အထူးလိုအပ္ေနပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီမွာ ဘာေတြလိုအပ္လဲ

Written by: 
ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ

ဒီမုိကေရစီမွာ ေအးေအးေဆးေဆးထိုင္ၿပီး စကားေျပာတဲ့ေနရာ တစ္ေနရာေတာ့ လိုတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီမွာ တစ္ေယာက္တည္းရဲ႕ အျမင္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္တာ မဟုတ္ဘူး။ အမိန္႔ေပး ေစခိုင္းတာေတြ မပါဘူး။ ဒီေတာ့ ထိုင္ၿပီးေဆြးေႏြးၾကရမွာေပါ့။

လြန္ခဲ့တဲ့ လေတြကပဲ (xxx) ပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘယ္လိုေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္မလဲ။ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ လုပ္မွာလဲ။ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေဝဖန္ေျပာေနၾကေပမယ့္ သိပၸံနည္းက်က် ေလ့လာတဲ့အခါ အစြန္းႏွစ္ဖက္ကေန ၾကည့္တယ္။ တစ္ပြင့္ဆိုရင္ေတာ့ ေဆြးေႏြးလို႔ မရဘူး။ (တစ္ေယာက္တည္း ဘယ္လိုေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္လို႔ရမွာလဲ။ Seminar လို ျဖစ္မွာပဲေပါ့)

စစ္အစိုးရေခတ္ ရပ္မိရပ္ဖပံုစံ မျဖစ္ဖို႔လို

Written by: 
ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း

The Elders အဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ကမၻာ့ရပ္မိရပ္ဖ အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေရခဲလုနီးနီး စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္ျမင့္မားမား၊ ေစာင့္ၾကည့္တိုက္တြန္းလ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားစုသည္ ျမန္မာျပည္သူ လူထုအမ်ားစု၏ ဆႏၵသေဘာထား စစ္စစ္ထက္ အစိုးရဘက္လိုက္ အစိုးရဘက္ပါတတ္ေသာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ယဥ္ပါးလာေနၾကသည့္အေလ်ာက္ ကမၻာ့ရပ္မိရပ္ဖ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဒီပုတ္ထဲကဒီပဲ မျဖစ္ေရးကို ေရွး႐ႈလ်က္ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ သန္းငါးဆယ္ဘက္မွ ဗိုင္းေကာင္းေက်ာက္ဖိ ပါဝင္သင့္သည္။

ဂႏၵီ

Written by: 
နီမင္းေဆြ

ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္မွာ ကုိယ့္ကုိမုန္းတဲ့လူေတြေရာ ခ်စ္တဲ့လူေတြေရာ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး အျမဲရွိေနတတ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ကုိမုန္းတဲ့လူပဲရွိေနၿပီး ခ်စ္တဲ့လူ မရွိတဲ့သူ၊ ဒါမွမဟုတ္ ခ်စ္တဲ့လူပဲရွိေနၿပီး မုန္းတဲ့လူမရွိတဲ့သူ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ အဲဒီလူဟာ ႏုိင္ငံေရးသမားစစ္စစ္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ တကယ့္ ႏုိင္ငံေရးသမားစစ္စစ္တစ္ေယာက္ဟာ လူေတြ ကုိယ့္ကုိခ်စ္လာေစဖုိ႔ ေမွ်ာ္ကုိးၿပီး တစ္စုံတစ္ရာကုိ လုပ္ေဆာင္ေလ့မရွိသလုိ လူေတြ ကုိယ့္ကုိ မုန္းသြားမွာကုိလည္း စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျဖစ္ေနေလ့ မရွိၾကပါဘူး။ အဲဒီလုိလူမ်ဳိးဟာ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးအတြက္သာ အဓိကထားၿပီး ၀ါယမစုိက္ထုတ္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒီလုိ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြဟာ ဘ

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ‘အပြင့္’ လြန္ဆြဲပဲြ

Written by: 
ခ်စ္ဝင္းေမာင္

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ စတင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ယခင္အစုိးရသည္ (၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ အထိ) ႏွစ္ေပါင္း ၂၂ ႏွစ္ၾကာ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံႏုိင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပၿပီး အစိုးရသစ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အစုိးရအဖြဲ႕သစ္ ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ယခင္အစုိးရ၏ အဓိက ဦးေဆာင္သူတစ္ဦး အလိုအေလ်ာက္ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္သို႔ ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္သြားၾကသည္။

လူထုဦးလွ (၁၉၁၀-၁၉၈၂) ၏ လူငယ္မ်ားႀကီးပြားေရး ကလပ္

Written by: 
ေျမနီသစၥာ

“၁၉၃၁-၃၂-၃၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား ႀကီးပြားေရးအသင္းကို ယခင္ စေကာ့ေစ်းဟုေခၚသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း အခန္းအမွတ္ (၁၇၂) တြင္ ေနရာရေသာေၾကာင့္ စာဖတ္ခန္းအသင္းတုိက္ ဖြင့္ခဲ့ၾကသည္။ အခန္းခမွာ တစ္လ ၃၅ က်ပ္ က်သည္။ သို႔ရာတြင္ လူငယ္မ်ား၏ အသင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမဴနီစီပယ္အဖြဲ႕က အထူးႏႈန္း ၁၇ က်ပ္ခြဲမွ်ျဖင့္ ခြင့္ျပဳသည္။

မိုးႀကိဳးလႊဲႏွင့္ ေျမဆီေျမသား

Written by: 
တကၠသုိလ္မုိး၀ါ

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ မိုးအကုန္ေဆာင္းအကူးကာလသို႔ ေရာက္ၿပီဟုေျပာႏိုင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ လွ်ပ္စီးလက္ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းမရွိေတာ့ဟု ဆိုႏိုင္မည္လားမသိ။ ၿပီးခဲ့သည့္ မိုးတြင္းကာလကဆိုလွ်င္ မိုးႀကိဳးပစ္ေသာ အႀကိမ္ေပါင္း မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ ရွိခဲ့သည္။ မိုးႀကိဳးေၾကာင့္ ဥစၥာပစၥည္းမွ်သာမကဘဲ အသက္ဆံုး႐ံႈးသူ အမ်ားအျပားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ယခုေတာ့ မိုးကုန္၍ မိုးႀကိဳးမပစ္ေတာ့ဟု မထင္ေလႏွင့္။ ေကာင္းကင္ဆီမွ လွ်ပ္ႏြယ္လွ်ပ္ခက္တို႔ မ်က္စိစူးေလာက္ေအာင္ လင္းလက္ကာ မိုးႀကိဳးမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ပစ္ခတ္ ေနတုန္းပင္ရွိသည္။ မိုးႀကိဳးပစ္၍ တိုက္တာမ်ား၌ တပ္ဆင္ထားေသာ အကာအကြယ္ မိုးႀကိဳးလႊဲ (Lightning Arrester) မ်ားက ေရာက္လာသမွ် ဗို႔အားျမင့္ လွ

အရည္အခ်င္း ျပည့္၀တဲ့ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အျပံဳးမ်က္္ႏွာနဲ႔ အေသလွႏိုင္ေစဖို႔

Written by: 
ဦးေငြသိန္း (ကုမၸဏီလမ္းညႊန္)

လူေတြက ေသမ်ဳိးသတၱ၀ါေတြျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ လူတစ္ေယာက္မွာ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်ိန္က ေသခါနီးအခ်ိန္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကိုေမ့ေလ်ာ့ေနၿပီး မဟုတ္တာ၊ မမွန္တာေတြကို ေလာဘ၊ ေဒါသနဲ႔ ေမာဟဆိုတဲ့ မေကာင္းတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႔ ဘ၀လမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကတယ္။ အငိုမ်က္လံုး၊ အျပံဳးမ်က္ႏွာဆိုတာ ရွိတယ္။ ငိုတာကို မ်က္လံုးကေန မ်က္ရည္ေတြ က်ဆင္းတာနဲ႔ သိသာတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျပံဳးကို မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုလံုး ျမင္ေတြရတာ ျဖစ္တယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အတြင္းစိတ္က အဲဒီလူရဲ႕ မ်က္လံုးမွာေပၚတယ္။

ပညာေရးမွာ ဘာေတြ လိုလို႔လဲ

Written by: 
ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ

“ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုဘသစ္ကို ေမးစရာတစ္ခု ရွိတယ္”

“ေမးပါဗ်ာ၊ အမွန္တရားကို သိခ်င္ရင္ေတာ့ ပညာရွင္ေတြကို ေမးေပါ့။ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေမးေတာ့လည္း ကြ်န္ေတာ့္ သေဘာထားကိုေတာ့ ၾကားရမွာေပါ့”

“ကြ်န္ေတာ္လည္း ခင္ဗ်ားသေဘာထားကို ၾကားခ်င္တာပါ။ ခင္ဗ်ားဟာ တစ္ခ်ိန္က တကၠသိုလ္ဆရာလည္း ျဖစ္တယ္။ စာလည္း အေတာ္ဖတ္တယ္ဆိုေတာ့ မွ်မွ်တတေျပာမယ္ ယူဆလို႔ ေမးခ်င္တာပါ။ ကြ်န္ေတာ္သိခ်င္တာက ယခုႏွစ္မွာ ေက်ာင္းသားေတြ ဆႏၵျပတာ အေတာ္ေလးမ်ားတယ္ ဘာေၾကာင့္လဲ”

အ႐ႈံးမေပးသေရြ႕

Written by: 
သဲသီရိေက်ာ္

“နင္ ႐ႈံးေနၿပီပဲ။ အ႐ႈံးေပးလိုက္ေတာ့”

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ရက္ေလာက္က ကြၽန္မတို႔ အိမ္ေရွ႕ သစ္ပင္ရိပ္ေအာက္မွာ စစ္တုရင္ခံုေလးခ်ၿပီး စစ္တုရင္ထိုးတမ္း ကစားေနၾကတဲ့ ကေလးေတြထဲက တစ္ေယာက္ရဲ႕ စကားသံက က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္လာခဲ့တာကို ၾကားလိုက္ရခ်ိန္မွာ ဘာရယ္မဟုတ္ဘဲ ကြၽန္မ အိမ္အျပင္ဘက္ ထြက္ၾကည့္ရင္း နားစြင့္ေနလိုက္မိပါတယ္။

“ငါ မ႐ႈံးေသးပါဘူး”

“႐ႈံးေတာ့မွာပဲဟာကို။ လုပ္မေနနဲ႔ ငါႏိုင္မွာ ေသခ်ာေနၿပီပဲ။ နင္ ေစာေစာစီးစီး အ႐ႈံးေပးလိုက္ေတာ့”

Pages

Subscribe to RSS - Opinion