Opinion

စာဖတ္တတ္ရဲ႕လား

Written by: 
ေျမနီသစၥာ

“စာဖတ္တတ္ရဲ႕လား”ဟုေမးလွ်င္“ဟာ ဖတ္တတ္တာေပါ့”ဟု ဆိုၾကပါလိမ့္မည္။ ဟိုက္စကူးကစ၍ ၀ိဇၨာ၊ မဟာ၀ိဇၨာေအာင္သူတို႔ကို ဤေမးခြန္းေမးမိပါမူ အေမးခံရသူက ေမးသူကို ႐ိုက္ပစ္လိုက္ခ်င္ေပလိမ့္မည္။ စာဖတ္တတ္လွ်င္ စာဖတ္တတ္သည္ဟု သာမန္အားျဖင့္ ဆိုႏိုင္ေစကာမူ စာဖတ္တတ္ဖို႔ကား လိုေပေသးသည္။ စာတတ္တိုင္း စာဖတ္တတ္သည္ဟု မဆိုသာေပ။

တစ္ခါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းထဲတြင္ တစ္ပတ္တစ္ခါ စာ၀ိုင္းတစ္ခုရွိသည္။ ယင္းစာ၀ိုင္းတြင္ ဆရာတက္တိုးက အထက္ပါ စာဖတ္တတ္ရဲ႕လား။ ေမးခြန္းကို ေမးရင္းအေျဖကိုပါ ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္၏။

လူကုန္ကူးမႈအေပၚ မွီခုိေနရသည့္ လုပ္ငန္း

Written by: 
ဝင္းႏုိင္ထြန္း

ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပင္လယ္ေရထြက္ကုန္တင္ပုိ႔သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ တတိယအမ်ားဆုံး တင္ပုိ႔သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပင္လယ္ေရထြက္ပစၥည္း လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ အဓမၼခုိင္းေစမႈတို႔ကုိ အမီွသဟဲျပဳ ရပ္တည္ေနရသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ပုံစံတစ္ခုအျဖစ္ တစ္သားတည္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏုိင္သည္။ ၀ိသမေလာဘသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အဂတိတရား လုိက္စားေနသည့္ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ား၏ ကြန္ရက္တုိ႔သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ဘ၀ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲမႈႏွင့္ ေခါင္းျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈအေပၚ အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာ ရလ်က္ရိွေနသည္။

လယ္ယာက႑ စီးပြားေရး

Written by: 
ေဒါက္တာေအာင္ကိုကို (စီးပြားေရးပညာ၊ စီးပြားေရးေပၚလစီ)

လယ္ယာက႑သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ (က) အဓိကအေရးပါေသာ စီးပြားေရးက႑ႀကီး ျဖစ္သကဲ့သို႔ (ခ) စုစုေပါင္းလူဦးေရ ခန္႔မွန္းေျခ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ခန္႔မွာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ တိုက္႐ိုက္သြယ္၀ိုက္ အဓိက၀င္ေငြဖန္တီးရာ စီးပြားေရးက႑ႀကီး ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ (ဂ) စက္မႈႏိုင္ငံ ထူေထာင္ရာတြင္ လယ္ယာက႑၏ ပိုလွ်ံလုပ္အား (Excess Labors) ႏွင့္ ပိုလွ်ံအရင္းအႏွီး (သို႔) ပိုလွ်ံစုေဆာင္းမႈ (Savings) သည္ လြန္စြာအေရးပါျခင္း အစရွိသည့္ လကၡဏာမ်ားရွိေသာ စီးပြားေရးက႑ႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။

မုန္းေခ်ာင္းတစ္ခြင္ သစ္ေမ်ာစဥ္

Written by: 
ရဲျမတ္ေနာင္

မုန္းေခ်ာင္းဟာ အေနာက္႐ိုးမအေရွ႕ျခမ္း ခန္႔မွန္း ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ျမစ္ဖ်ားခံၿပီး ခ်ီရြာအထက္တြင္ ခ်ီေခ်ာင္းနဲ႔ ေအာင္းရြာမွာ ေအာင္းေခ်ာင္းမ်ား ေပါင္းစံုစီး၀င္ေနပါတယ္။ ေစတုတၱရာေအာက္ ဆင္းၿမီးေခ်ာင္းေပါင္း၀င္ၿပီး အျခားေခ်ာင္းႀကီးႀကီးမားမား စီး၀င္ျခင္း မရွိပါဘူး။ မဲဇလီမွာ မုန္းဆည္ခံထားပါတယ္။ ယင္းမဲဇလီဆည္ေအာက္က လယ္ကိုေက်ာင္းေတာ္ရာ ငါးႀကီးမ်ား အစာေကြၽးရာ ေအာက္ဧရာ၀တီထဲ ေပါင္း၀င္ပါတယ္။ ခုဆိုရင္ မုန္းဆည္တစ္ခု ေစတုတၱရာအထက္မွာ ထပ္မံတည္ေဆာက္ၿပီးလို႔ မုန္းအေနာက္ တိုးခ်ဲ႕ႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္း အေျပာင္ရွင္း သစ္ထုတ္ၿပီးျဖစ္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းမိပါတယ္။ ဆည္ခံသြားတဲ့အတြက္ ေရလမ္းနဲ႔ အကုန္အက် သက္သက္သာသာ သစ္ထုတ္ယူႏိုင္တဲ့

မရယ္ရေသာ ဟာသမ်ား

Written by: 
နရီမင္း

“ဘ၀ရဲ႕ေက်ာင္းေတြ တက္ခဲ့ဖူးၿပီ
လူေတြအေၾကာင္းကို နားလည္ၿပီ
ေလာကႀကီးကို အရမ္းတုန္လႈပ္ခဲ့
အင္း . . .  သိပ္ကို
ဆန္းၾကယ္တယ္”
၀င္းမင္းေထြး၏ စာသားမ်ားကို ေဇာ္၀င္းထြဋ္ ရြတ္ဆိုေနခိုက္သည္ ကြၽန္ေတာ္၏အေတြးမ်ား ‘ေလထဲရွိ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကဲ့သို႔’ ဖြားဖြားလြင့္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ (ဘိုးဘိုးကေတာ့ အရက္မူး၍ အိပ္ေပ်ာ္ေနပါသည္)

ယိုစီးမႈျပႆနာ

Written by: 
ေမာင္စံေပါ

( ၁ )
သတၱ၀ါမွန္ရင္ ဇာတိေဒသကို ခင္တြယ္ၾကပါတယ္။ အဟိတ္တိရစၦာန္ေတြ မွာေတာင္မွ အဲဒီဗီဇစိတ္ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေဆာင္းခိုငွက္ေတြဟာ မိုင္ေထာင္ခ်ီၿပီး ခရီးႏွင္ၾကတာ။ ကိုယ္က်င္လည္က်က္စားရာ ေဒသမွာ ရာသီဥတု အေျခအေနအရ ရွင္သန္ေနထိုင္ဖို႔ ခက္ခဲခ်ိန္မွာ မူလေနရာကို ခဏတာ စြန္႔ခြာလာခဲ့ၾကေပမယ့္ ရာသီဥတု ေကာင္းခ်ိန္မွာ ျပန္ၾကတယ္။

( ၂ )

ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ မွတ္တမ္းမ်ား

Written by: 
တင္ႏုိင္တုိး

ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အထြတ္အျမတ္ထားရာ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ သကၠရာဇ္တစ္ခု၏ အစအဦးရက္တြင္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳၾကသည္မွာလည္း ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္

ဘႀကီးသာေအာင္ရဲ႕ ႏွစ္သစ္အေတြး

Written by: 
ေမာင္ၾကည္

မနက္ေစာေစာ ညင္သာစြာတိုက္ခတ္လာတဲ့ ေလညင္းေၾကာင့္ သာသာယာယာ ျမည္ေၾကြးလာတဲ့ ဆည္းလည္းသံေလးမ်ားကို နားေထာင္ရင္း ဘႀကီးသာေအာင္တစ္ေယာက္ ၾကည္ႏူးပီတိ ျဖစ္မိသြားသည္။ သူမတ္တတ္ရပ္ေနရာ ေစတီရင္ျပင္ေလးဆီကေန လွမ္းျမင္ေနရေသာ ခပ္လွမ္းလွမ္းရွိ ခင္တန္းကုန္းမို႔မို႔ေလးမွာ မနက္ခင္းျမဴေတြျဖင့္ ေ၀သီမႈိင္းေနေလသည္။ မနက္ေစာေစာထကာ ဒီရြာဒီေျမရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ ဒီ႐ႈခင္းေတြကို မ၀ႏိုင္ေသာ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ ဘႀကီးသာေအာင္ ၾကည့္ျမင္လာခဲ့တာ ႏွစ္ပရိေစၦဒ မနည္းလွေတာ့ပါ။

ႏွစ္သစ္ကူးမို႔ ခ်စ္ဦးကို ရွာေဖြ

Written by: 
ေမာင္တင္ဦး (ေျမာင္းျမ)

ႏွစ္သစ္ကူးၿပီ

ျမန္မာတို႔ရဲ႕ တစ္နည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕ ျမန္မာ့႐ိုးရာစစ္စစ္ အတာကူးတဲ့သႀကၤန္ပြဲက ၿပီးဆံုးလို႔ သြားခဲ့ပါၿပီ။ သူသူ ငါငါ အေပ်ာ္ရွာသူေရာ အေပ်ာ္မရွာသူေတြပါ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို ဆင္ႏႊဲၾကတာပါ။ အခ်ဳိ႕က ကိုယ္ထိလက္ေရာက္၊ စိတ္ပါလက္ပါ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲပါတယ္။ ေရပက္တယ္။ ေရအပက္ခံတယ္။ သီခ်င္းဆိုတယ္။ ကတယ္။ ခုန္တယ္။ ျမဴးတယ္။ အခ်ဳိ႕က ေရနဲ႔ေ၀းရာမွာ ေနေပမယ့္ သႀကၤန္ကို အေဆြးနဲ႔ေငးၾကတယ္။ အေတြးနဲ႔ လြမ္းေနၾကတယ္။ ပိေတာက္နံ႔ကို ႐ွဴရင္း ပိေတာက္ခ်စ္သူေဟာင္းကို သတိရၾကတယ္။ လြမ္းေမာၾကတယ္။

ေရကစားပြဲေတာ္

Written by: 
ေဇာ္ႏိုင္ဝင္း

ႏုိင္ငံတကာက Water Festival ဟုေခၚသည့္ ေရကစားပြဲေတာ္မ်ား ျပဳလုပ္က်င္းပေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တုိင္းျပည္မ်ားျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိ၊ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းတုိ႔ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္လည္း ေရကစားပြဲေတာ္ဓေလ့ကို ေတြ႕ရႏုိင္သည္။ ကေမၻာဒီးယားတြင္ ႏုိင္ငံတကာက Water Festival ဟုေခၚေသာ ေရကစားပြဲေတာ္မွာ လာအုိ၊ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းတုိ႔မွ ေရကစားပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္ မတူျခားနားသည္။ လာအုိ၊ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းတုိ႔မွ ေရကစားပြဲေတာ္ (Water Festival) မ်ားသည္ ႐ိုးရာႏွစ္သစ္ကူး အခါသမယ၌ လူအမ်ား တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေရျဖင့္ပက္ကစားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာ ပြဲေတာ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ကေမၻာဒီးယားတြင္မူ Bon Om Thook ဟု အမ

Pages

Subscribe to RSS - Opinion