Opinion

ဒီခ်ဳပ္၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ႏိုင္ငံေရး

Written by: 
ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ၏ အခ်ဳိးအေကြ႕ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားစုသည္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေရးစႀကႍလမ္းသစ္ကို ပံ့ပိုးက်ားကန္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳလ်က္၊ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ ထိန္းေက်ာင္း၊ မူ၀ါဒလမ္းေၾကာင္းႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးအား အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ျပင္ဆင္သင့္သည့္နည္းတူ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္လည္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ႏိုင္ငံေရးကို ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။

ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အ႐ႈံးသံသရာ

Written by: 
သစ္ထြဋ္

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္လုိ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာၾကားေနေပမယ့္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကေတာ့ အ႐ႈံးျပေနဆဲျဖစ္တယ္လုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္တမ္းတြက္ၾကည့္ရင္ ႏုိင္ငံေတာ္လုပ္ငန္းေတြ ႐ႈံးေနရတဲ့ အခ်ိန္ကာလဟာ အေတာ္ကုိ ၾကာေနခဲ့ပါၿပီ။ ဆုိရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သုံးခဲ့တယ္ဆုိခဲ့တဲ့ ဦးေန၀င္းေခါင္းေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႔ တာ၀န္ယူစဥ္တုန္းကတည္းက ႏုိင္ငံေတာ္လုပ္ငန္းေတြဟာ အ႐ႈံးႀကီး႐ႈံးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးပါ ခြၽတ္ျခဳံက်ခဲ့ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Written by: 
ေဒါက္တာေအာင္ကုိကုိ (စီးပြားေရးပညာ၊ စီးပြားေရးေပၚလစီ)

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းဟုဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးတန္ဖိုးႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးတန္ဖိုးႏိႈင္းယွဥ္မႈ အခ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းမ်ားဟုဆိုရာတြင္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာကို အသံုးျပဳျခင္းက မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းဟုေျပာလွ်င္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ မည္ေရြ႕မည္မွ်ကို ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမ်ားတြင္မူ အျခားေသာႏိုင္ငံျခား ေငြေၾကးမ်ားလည္း သံုးစြဲသည္။

ေလထဲမွာထင္က်န္ေနေသာနာမည္မ်ား

Written by: 
စိုးခိုင္ညိန္း

လူျဖစ္လာၿပီဆုိတာနဲ႔ နာမည္တစ္ခုေတာ့ မျဖစ္မေနရွိရသည္။ လူအခ်င္းခ်င္းေပါင္းသင္းဆက္ဆံတဲ့အခါ ေခၚေ၀ၚဖို႔လြယ္ကူေစျခင္းငွာ လူတစ္ေယာက္ကို အမည္နာမတစ္ခုကို ပညတ္သတ္မွတ္ေပးရျခင္းျဖစ္ေလသည္။

လမ္းေဘးတကၠသိုလ္

Written by: 
ေျမနီသစၥာ

လမ္းေဘးတကၠသိုလ္ေ၀ါဟာရကို ေဖာ္ေဆာင္သံုးစြဲသူသည္ ကြယ္လြန္သူစာေရးဆရာႀကီးေဇယ် (၁၉၀၀-၁၉၈၂)ျဖစ္သည္။ ဆရာေဇယ်သည္ လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္ေျခာက္ဆယ္က လမ္းေဘးစာအုပ္ပံုေတြၾကားမွာ လႈပ္ရွားသြားလာေနခဲ့သည္။ ယင္းကို စာေရးဆရာပါရဂူက ရာျပည့္အႀကိဳဆရာႀကီး ေဇယ်အထိမ္းအမွတ္စာ (၃၇) တြင္ ပံုေဖာ္ျခယ္ေရးထားသည္။

"၂၉ လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္က စာအုပ္အေဟာင္းေရာင္းသမား ကာစင္ေခၚ ေမာင္စိန္သည္ အဂၤလိပ္ေခတ္က စာအုပ္အေဟာင္းေရာင္းေသာကုလားႀကီး၏အေမြကို ဆက္ခံထားသူျဖစ္သည္။

က ကေလးငယ္ . . .ခ်စ္စဖြယ္

Written by: 
တိုးေႏွာင္မိုး

ဥယ်ာဥ္ဆိုသည္မွာ ပန္းမန္မ်ား သီးပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ ေနရာရပ္၀န္းတစ္ခုကိုတင္မဟုတ္ ကေလးသူငယ္မ်ား ႏုစဥ္အခါကေန ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ကာလအထိ ပန္းကေလးမ်ားလို ျပဳျပင္စိုက္ပ်ဳိး သီးပင္မ်ားကဲ့သို႔ ဂ႐ုတစိုက္ ယုယပိုက္ေထြးေသာ ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ဥယ်ာဥ္ဟုဆိုပါသည္။

Isn't it too much? လြန္တာေပါ့

Written by: 
ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ

ဒီသံုးေလးရက္ ကြ်န္ေတာ္ အလုပ္အေတာ္မ်ားေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္  ညဘက္ေရာက္မွ ကမၻာ့သတင္းမ်ားကိုသာ  ၾကည့္ေနမိသည္။ တီဗြီမွလာေသာ ဘီဘီစီ ကမၻာ့သတင္း (BBC World News) ကို အဓိကထားၾကည့္သည္။

ယခုရက္ပိုင္းတြင္ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္း အျမဲျပသည္။ သူတို႔ႏွင့္ကြ်န္ေတာ္ အေတာ္ရင္းႏွီးေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ေတြ႔လွ်င္ “ဘယ့္ႏွယ့္လဲ၊ ေနေကာင္းလား၊ ခင္ဗ်ားေဘာ္ဒါေတြေကာ” ဟုပင္ ႏႈတ္ဆက္ႏိုင္စြမ္း ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစမႈအတြက္ သတိထားရမည့္ စီးပြားေရးအၫႊန္းကိန္းမ်ား

Written by: 
ဦးေငြသိန္း (ကုမၸဏီလမ္းညႊန္)

စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္္ဆက္ႏႊယ္တဲ့ အၫႊန္းကိန္းေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ အခုေဆာင္းပါးမွာ စာေရးသူအေနနဲ႔ ဒါေတြကို သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာေတြ စဥ္းစားဆင္ျခင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစဖို႔ အဓိကက်တဲ့ စီးပြားေရးအၫႊန္းကိန္းသံုးခုကို ေဖာ္ၫႊန္းေပးလုိတယ္။

(၁) စားသံုးသူယံုၾကည္မႈ အညႊန္းကိန္း
(Consumer Confidence Index - CCI)

ပုဂံအရိပ္၊ ပုဂံအတိတ္ႏွင့္ ပုဂံနိမိတ္ပုံ

Written by: 
ကုိေနာ္ (ပုဂံ)

( ၁ )

ပုဂံဘုရားမ်ားအနီးရိွ လွည္းလမ္းေလးအတုိင္း လွလွပပျပင္ဆင္ထားေသာ လွည္းယာဥ္ေလးမ်ားတန္းစီေမာင္းလာေနသည္။ လွည္းယာဥ္ေၾကာ့တစ္စီးလွ်င္ ဥေရာပခရီးသြားစုံတြဲတစ္တြဲစီ လုိက္ပါလာၾကသည္။ ဤသည္မွာ ပုဂံ၏ မ႐ုိးႏုိင္ေသာပုံရိပ္။
    

႐ုပ္သံသတင္းလုိင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေရးႏွင့္ မီဒီယာလက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈ

Written by: 
သစ္ထြဋ္

လက္ရွိျပည္တြင္းမွာ ပုံႏွိပ္သတင္းမီဒီယာမ်ား ထုတ္ေဝႏုိင္မႈ ယခင္ကထက္ က်ယ္ျပန္႔လာေပမယ့္ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာနယ္ပယ္မွာတြင္ က်ယ္စြာအသုံးျပဳေနတဲ့ ႐ုပ္သံသတင္းလုိင္း (NEWS Channel) မ်ား ထြက္ေပၚလာဖုိ႔ကေတာ့ အခက္အခဲေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္တဲ့ ႐ုပ္သံသတင္းလုိင္း

Pages

Subscribe to RSS - Opinion