Opinion

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပည္သူေတြက အလိုခ်င္ဆံုးပါ

Written by: 
ဘစံေကာက္

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ရြာတစ္ခု စစ္တလင္းျဖစ္ၿပီဆိုတာနဲ႔ အမ်ားဆံုး ထိခိုက္နစ္နာ ေသေက်ပ်က္စီးရသူေတြကေတာ့ ျပည္သူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ အတိတ္ကာလေတြမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲေတြရဲ႕ စာမ်က္ႏွာေတြကို ျပန္လွန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ျပည္သူေတြသာ အထိခိုက္အနစ္နာဆံုး ျဖစ္ရတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ျမင္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ပြဲတစ္ပြဲ ျဖစ္ၿပီဆိုတာနဲ႔ စစ္ပြဲနဲဲ႔ တိုက္႐ိုက္သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိတဲ့ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ကေလးသူငယ္ အမ်ားစုဟာ စစ္ပြဲရဲ႕သားေကာင္ ျဖစ္ၾကရသလို ပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္ အရြယ္ေကာင္း ေယာက္်ားေလးေတြဟာလည္း စစ္ပြဲထဲမွာ ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ရင္းနဲ႔ အသက္ဆံုး႐ံႈးၾကရျပန္ပါတယ္။

အေဟာင္းစားသူမ်ား

Written by: 
ညီေအာင္ညီ

အသစ္ေတြ ဘယ္လုိေကာင္းေကာင္း ‘အေဟာင္း’ ဆုိသည့္ အရာမ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မေမ့ႏုိင္ခဲ့ၾကေပ။ လူ႔သဘာ၀အရ ‘အသစ္ေတြ႕လွ်င္ အေဟာင္းကုိ ေမ့တတ္ၾကသည္’ ဟု ေ၀ဖန္ေျပာဆုိတတ္ၾကပါ၏။ အမွန္စင္စစ္ အေဟာင္းဆုိသည္မွာ ‘တစ္ခါတုန္းက’ အသစ္ျဖစ္ခဲ့သလုိ အသစ္ဆုိသည္မွာလည္း ‘ေဟာင္းႏြမ္းျခင္း၏အစ’ ပင္ျဖစ္ေလသည္။

စမ္းေခ်ာင္းေရႏွင့္ ပန္းေပါင္းေလွ

Written by: 
ေရႊဒါးေမာင္ေလးရည္

ကမၻာဦးအစမွသည္ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ အခ်ိန္အထိ မိဘတို႔မည္သည္ ႀကီးမားလွစြာေသာ ေမတၱာအတုိင္းအဆျဖင့္ သားသမီးတို႔အေပၚ ထာ၀ရေပးဆပ္မႈ ျပဳေနၾကေပသည္။ ႀကီးမားလွေသာ မိဘေမတၱာ သ႐ုပ္သဏၭာန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုေပးဆပ္ျခင္းတုိ႔၌ တံု႔လွည့္တစ္ဖန္ျပန္လည္၍ ရေကာင္းေစဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ မပါရွိသည္မွာလည္း မိဘေမတၱာ၏ ႀကီးျမတ္လွေသာ အလွတစ္ပါး ဂုဏ္ရည္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ မိဘတို႔မည္သည္ သားသမီးတို႔အေပၚ၌ ထာ၀ရစုန္ေရအျဖစ္သာ စီးဆင္းလ်က္ရွိသည့္ ေမတၱာစမ္းေခ်ာင္း ေရအလ်ဥ္ဟုဆိုေသာ္မွ ျပည့္၀စံုလင္ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ဟု မထင္ျမင္မိေသးပါ။ အမိအဖတို႔၏ ျမင့္ျမတ္လွစြာေသာ ေမတၱာတရား၏ အထုအထည္ကို ပံုေဆာင္ခိုင္းႏႈိင္းဖြယ္တို႔မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔လူသာ

ဒီခ်ဳပ္၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ႏိုင္ငံေရး

Written by: 
ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ၏ အခ်ဳိးအေကြ႕ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားစုသည္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေရးစႀကႍလမ္းသစ္ကို ပံ့ပိုးက်ားကန္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳလ်က္၊ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ ထိန္းေက်ာင္း၊ မူ၀ါဒလမ္းေၾကာင္းႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးအား အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ျပင္ဆင္သင့္သည့္နည္းတူ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္လည္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ႏိုင္ငံေရးကို ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။

ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အ႐ႈံးသံသရာ

Written by: 
သစ္ထြဋ္

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္လုိ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာၾကားေနေပမယ့္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကေတာ့ အ႐ႈံးျပေနဆဲျဖစ္တယ္လုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္တမ္းတြက္ၾကည့္ရင္ ႏုိင္ငံေတာ္လုပ္ငန္းေတြ ႐ႈံးေနရတဲ့ အခ်ိန္ကာလဟာ အေတာ္ကုိ ၾကာေနခဲ့ပါၿပီ။ ဆုိရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သုံးခဲ့တယ္ဆုိခဲ့တဲ့ ဦးေန၀င္းေခါင္းေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႔ တာ၀န္ယူစဥ္တုန္းကတည္းက ႏုိင္ငံေတာ္လုပ္ငန္းေတြဟာ အ႐ႈံးႀကီး႐ႈံးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးပါ ခြၽတ္ျခဳံက်ခဲ့ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Written by: 
ေဒါက္တာေအာင္ကုိကုိ (စီးပြားေရးပညာ၊ စီးပြားေရးေပၚလစီ)

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းဟုဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးတန္ဖိုးႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးတန္ဖိုးႏိႈင္းယွဥ္မႈ အခ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းမ်ားဟုဆိုရာတြင္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာကို အသံုးျပဳျခင္းက မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းဟုေျပာလွ်င္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ မည္ေရြ႕မည္မွ်ကို ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမ်ားတြင္မူ အျခားေသာႏိုင္ငံျခား ေငြေၾကးမ်ားလည္း သံုးစြဲသည္။

ေလထဲမွာထင္က်န္ေနေသာနာမည္မ်ား

Written by: 
စိုးခိုင္ညိန္း

လူျဖစ္လာၿပီဆုိတာနဲ႔ နာမည္တစ္ခုေတာ့ မျဖစ္မေနရွိရသည္။ လူအခ်င္းခ်င္းေပါင္းသင္းဆက္ဆံတဲ့အခါ ေခၚေ၀ၚဖို႔လြယ္ကူေစျခင္းငွာ လူတစ္ေယာက္ကို အမည္နာမတစ္ခုကို ပညတ္သတ္မွတ္ေပးရျခင္းျဖစ္ေလသည္။

လမ္းေဘးတကၠသိုလ္

Written by: 
ေျမနီသစၥာ

လမ္းေဘးတကၠသိုလ္ေ၀ါဟာရကို ေဖာ္ေဆာင္သံုးစြဲသူသည္ ကြယ္လြန္သူစာေရးဆရာႀကီးေဇယ် (၁၉၀၀-၁၉၈၂)ျဖစ္သည္။ ဆရာေဇယ်သည္ လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္ေျခာက္ဆယ္က လမ္းေဘးစာအုပ္ပံုေတြၾကားမွာ လႈပ္ရွားသြားလာေနခဲ့သည္။ ယင္းကို စာေရးဆရာပါရဂူက ရာျပည့္အႀကိဳဆရာႀကီး ေဇယ်အထိမ္းအမွတ္စာ (၃၇) တြင္ ပံုေဖာ္ျခယ္ေရးထားသည္။

"၂၉ လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္က စာအုပ္အေဟာင္းေရာင္းသမား ကာစင္ေခၚ ေမာင္စိန္သည္ အဂၤလိပ္ေခတ္က စာအုပ္အေဟာင္းေရာင္းေသာကုလားႀကီး၏အေမြကို ဆက္ခံထားသူျဖစ္သည္။

က ကေလးငယ္ . . .ခ်စ္စဖြယ္

Written by: 
တိုးေႏွာင္မိုး

ဥယ်ာဥ္ဆိုသည္မွာ ပန္းမန္မ်ား သီးပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ ေနရာရပ္၀န္းတစ္ခုကိုတင္မဟုတ္ ကေလးသူငယ္မ်ား ႏုစဥ္အခါကေန ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ကာလအထိ ပန္းကေလးမ်ားလို ျပဳျပင္စိုက္ပ်ဳိး သီးပင္မ်ားကဲ့သို႔ ဂ႐ုတစိုက္ ယုယပိုက္ေထြးေသာ ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ဥယ်ာဥ္ဟုဆိုပါသည္။

Isn't it too much? လြန္တာေပါ့

Written by: 
ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ

ဒီသံုးေလးရက္ ကြ်န္ေတာ္ အလုပ္အေတာ္မ်ားေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္  ညဘက္ေရာက္မွ ကမၻာ့သတင္းမ်ားကိုသာ  ၾကည့္ေနမိသည္။ တီဗြီမွလာေသာ ဘီဘီစီ ကမၻာ့သတင္း (BBC World News) ကို အဓိကထားၾကည့္သည္။

ယခုရက္ပိုင္းတြင္ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္း အျမဲျပသည္။ သူတို႔ႏွင့္ကြ်န္ေတာ္ အေတာ္ရင္းႏွီးေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ေတြ႔လွ်င္ “ဘယ့္ႏွယ့္လဲ၊ ေနေကာင္းလား၊ ခင္ဗ်ားေဘာ္ဒါေတြေကာ” ဟုပင္ ႏႈတ္ဆက္ႏိုင္စြမ္း ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

Pages

Subscribe to RSS - Opinion