ႏုိင္ငံေရး သတင္းမ်ား

ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတီခြန္ျမတ္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္ ၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ တစ္ပုဒ္ခ်င္းစီအလုိက္ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ခ်က္ ၁၈၄ ခုကုိ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔စတင္ ေဆြးေႏြးမည္

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇြန္ ၃၀ ရက္ (ယေန႔) တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) ႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆၃ ဦးက ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ကာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၁၈ ဦး၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၁၈ ဦး၊ တပ္မေတာ္မွ ၁၂ ဦး၊ အျခားပါတီမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ၁၅ ဦး ေဆြးေႏြးမည္ဟု သိရသည္။ မူလက ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၂ ဦး အမည္စာရင္း ေပးသြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

NLD မွ မဲစာရင္း အသိပညာေပးမႈ လုပ္ကုိင္ေနျခင္းသည္ ပါတီအတြက္ မဟုတ္ဘဲ မဲစာရင္း မွန္ကန္ေရးအတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ မဲစာရင္း အသိပညာေပးမႈ လုပ္ကုိင္ေနျခင္းသည္ ပါတီအတြက္မဟုတ္ဘဲ မဲစာရင္း မွန္ကန္ေရးအတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္ ၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း မစတင္မီ အခ်ိန္တြင္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္ ႏုိင္/က်ဥ္းေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႔က သမၼတထံ အၾကံျပဳစာေပးပုိ႔ ေတာင္းဆုိမည္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ အၾကံျပဳစာေပးပုိ႔ ေတာင္းဆုိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ (FPPS) မွ ကုိတင္ေမာင္ဦးက ေမ ၂၇ ရက္တြင္ The Daily Eleven သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

Exclusive Interview (ဒါန-ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာအဖြဲ႕မွ ကုိျမတ္မင္းဦးႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း)

 
လက္ရွိတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံအျပားတြင္ေၾကျငာလ်က္ရွိတဲ့ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မွားယြင္းမႈ၊လႊဲမွားမႈမ်ားပါ၀င္ေနတဲ့အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနပါတယ္။ ဒီလုိမဲစာရင္းမွားယြင္းလႊဲမွားမႈေတြကုိ မျပင္ဆင္ပါက လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးႏုိင္ခြင့္ဆုံးရႈံးႏုိင္ပါတယ္။ မဲစာရင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းကို ထား၀ယ္၊ေရျဖဴ၊ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဒါန-ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာအဖြဲ႕မွ အႀကီးတန္းသင္တန္းေရးရာအရာရိွ ကုိျမတ္မင္းဦးနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
 
 
 

အမွားအယြင္းေတြ၊ အားနည္းခ်က္ေတြ ပိုမ်ားလာရင္ သံသယ ျဖစ္စရာေတြ ရွိလာမယ္

အေျခခံမဲဆႏၵရွင္ စာရင္းမွားယြင္းမႈေတြအရ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိ သူအားလံုးရဲ႕ ထက္၀က္နီးပါး မဲေပးပိုင္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးသြားႏိုင္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတိေပးလိုက္ပါတယ္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲအျပတ္အသတ္ ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အညစ္ခံခဲ့ရတဲ့ အတိုက္အခံ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဥကၠ႒ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ မဲစာရင္းမွန္ကန္ေရးအတြက္ ျပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရီၿမိဳ႕နယ္မွာ တစ္အိမ္တက္ဆင္း အသိပညာေပးရင္း ဒီလို သတိေပးလိုက္တာပါ။

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို ျပည္သူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲေနၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္က မဲစာရင္းကူးယူခြင့္မေပးသျဖင့္ ပူူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း မဲဆႏၵရွင္စာရင္း မွန္ကန္မႈ ရွိ မရွိ စိစစ္ရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရန္  ခက္ခဲေနၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္က မဲစာရင္းကူးယူခြင့္ မေပးသျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဥကၠ႒၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။
 
“အခု ဘူးသီးေတာင္မွာ မဲစာရင္းေတြ မွန္မမွန္ဆိုတာ ေျပာဖို႕ခက္ေနေသးတယ္။ျပည္သူေတြက မဲစာရင္းကို စိတ္၀င္စားတာ မရွိဘူး။ အခုထိ သြားမၾကည့္တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္။ ေကာ္မရွင္ကလည္း မဲစာရင္း နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆာ္ၾသတာ မရွိဘူး။ 

မဲစာရင္းမွန္ကန္ေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္၌ တစ္အိမ္တက္ဆင္း အသိပညာေပး

ေနျပည္ေတာ္ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္၌ မဲစာရင္း မွန္ကန္ေစရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္း လိုက္လံအသိပညာေပး ရွင္းလင္းမႈမ်ားကို ဇြန္ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ရက္ မတုိင္မီ တစ္ႏုိင္ငံလုံး တစ္ၿပိဳင္နက္ မဲစာရင္းေၾကညာေပးမည့္ကာလအား ခုနစ္ရက္မွ ၁၄ ရက္သုိ႔ တုိးျမႇင့္

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ ရက္မတုိင္မီ တစ္ႏုိင္ငံလုံး တစ္ၿပိဳင္နက္ မဲစာရင္းေၾကညာေပးမည့္ကာလအား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ခုနစ္ရက္မွ ၁၄ ရက္သုိ႔ တုိးျမႇင့္လုိက္သည္။
 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ မွ ဇြန္ ၂၅ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ စတုတၳအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 

အက်ဥ္းေထာင္္မ်ားဥပေဒအား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲမႈ၊ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္ မပါ၀င္မႈအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေန

အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ဥပေဒအား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲမႈ၊ ဇြန္ ၅ ရက္က ျပည္သူမ်ား သိရွိေလ့လာအၾကံျပဳႏုိင္ရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မပါ၀င္မႈႏွင့္ အျခားအခ်က္မ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။
 
ဇြန္ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid ဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ “အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေရး” ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ထိုသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္အား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားရာမွ လႊတ္ေပးရန္ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့ခ်္ဘုရွ္ ေတာင္းဆို

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ သာယာ၀တီေထာင္တြင္ အက်ဥ္းက်တရားရင္ဆုိင္ေနရေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္အား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရကို အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့ခ်္ဘုရွ္က ဇြန္ ၂၅ ရက္  က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 
 

မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအႏွံ႔အျပားတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ

မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအႏွံ႕အျပားတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ဇြန္ ၂၆ ရက္ကရရွိသည့္ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ 
 
ထိုသို႔ မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေနရာေဒသမ်ားထဲတြင္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္အပါအ၀င္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
 

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မမွ်မတမႈမ်ားျဖင့္ ၿပီးဆုံးပါက သံုးႏွစ္တာကာလရွိခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳွပ္ႏွံမႈမ်ား ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခင္လိုျပန္ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ၾကီး ေျပာၾကား

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မမွ်မတမႈမ်ားျဖင့္ၿပီးဆုံးခဲ့ပါက သံုးႏွစ္တာကာလ ရွိခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအရင္လို ျပန္ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီး အင္ဒရူးပက္ထရစ္က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို မျပဳျပင္လုိသည့္အခ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းအတြက္ မ်ားစြာႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကို ေရာက္ရွိေစသည္ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္ ေျပာၾကား

တပ္မေတာ္က ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို မျပဳျပင္လုိသည့္အခ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းအတြက္ မ်ားစြာႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကို ေရာက္ရွိေစသည္ဟု ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီဥကၠ႒ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။
 

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားဆုိင္ရာက်င့္၀တ္မ်ားအား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လက္မွတ္ေရးထုိး

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားဆုိင္ရာက်င့္၀တ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အတုိက္အခံအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႔အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးရာတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဆက္လက္ကန္႔ကြက္

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၌ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ဆက္လက္ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳရာတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဆက္လက္ကန္႔ကြက္ ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္သည္။
 

သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ား ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ပါတီစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထား၍ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ကုိက္ညီရန္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား ရာထူးသက္တမ္းအတြင္း ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ပါတီစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ဟု  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ဇြန္ ၂၆ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တစ္ပုိဒ္ခ်င္းအလုိက္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့သည္။
 

လႊတ္ေတာ္၌ လာထုိင္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ေသေသခ်ာခ်ာမဖတ္ထားဘဲ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ သိကၡာက်ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္း ေျပာၾကား

လႊတ္ေတာ္၌ လာထုိင္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ မဖတ္ထားဘဲ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ သိကၡာက်ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။
 
သူရဦးေရႊမန္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္ ၂၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္မ်ား ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။
 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈသည္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တႏိုင္ခြင့္အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ေျပာၾကား

ဇြန္ ၂၅ ရက္က လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး မဲခြဲရာတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈသည္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား လြတ္လပ္တရားမွ်တၿပီး ယံုၾကည္ကိုးစားရမႈအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားပိုမိုျဖစ္ ေပၚလာေစႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ Joe Crowley  ႏွင့္ ရီပက္ဘလီကင္ပါတီကိုယ္စားလွယ္ Steve  Chabot တို႔၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 

ပုဒ္မ ၄၃၆ ႏွင့္ ၅၉ (စ) ကုိ ကာကြယ္ေပးရမည္ဆုိသည့္ ေျပာဆုိသုံးႏႈန္း၊ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေနသူမ်ားမွာ တုိင္းျပည္တုိးတက္မႈ၊ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား၏ တုိးတက္မႈကုိ မလုိလားသည့္ သမုိင္းတရားခံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ႐ံုးထုတ္စဥ္ ကုိေနမ်ဳိးဇင္ေျပာၾကား

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါ၀င္သည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကုိ ကာကြယ္ေပးရမည့္ဆုိသည့္ ေျပာဆုိသုံးႏႈန္း၊ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေနသူမ်ားမွာ တုိင္းျပည္တိုးတက္မႈ၊ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား တုိးတက္မႈကုိ မလုိလားသည့္ သမုိင္းတရားခံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့လူမႈဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ျမင့္မားေရးအဖြဲ႕မွ ဗုိလ္ႀကီးေဟာင္းကုိေနမ်ဳိးဇင္ က ဇြန္၂၅ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 

ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသည့္ ထား၀ယ္ေက်ာင္းသားမ်ားအမႈအား ရက္ ၂၀ အတြင္း ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးတင္စစ္ေဆး

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္ ၅ ရက္မွစ၍ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုး၌ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္တရားစြဲဆိုခံေနရသည့္ ေက်ာင္းသားငါးဦးအမႈအား ရက္ ၂၀ အတြင္း ငါးႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ဇြန္ ၂၅ ရက္ နံနက္က စစ္ေဆးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ငါးႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းအျဖစ္ စစ္ေဆးခ့ဲရာတြင္ တရား႐ံုးမွစြဲခ်က္တင္ခ့ဲၿပီး တရားသူႀကီးမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အျပစ္မရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေခ်ပခိုင္းခ့ဲေၾကာင္း ထို႔ေနာက္ တရားခံျပသက္ေသမ်ားကိုေခၚယူခိုင္းခ့ဲၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေခၚယူျခင္းမရွိသည့္အတြက္ လာမည့္  ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ ႐ံုးခ်ိန္းေပးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားတြင္ ေသဆံုးၿပီးသူမ်ား၏နာမည္မ်ား ျပန္လည္ပါ၀င္ေနဟုဆို

မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားတြင္ ေသဆံုးၿပီးသူမ်ား၏ နာမည္မ်ားျပန္လည္ပါ၀င္ေနဟု ေဒသခံမ်ား၏ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

"ကြၽန္ေတာ့္အေမဆံုးတာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိေပမယ့္ နာမည္ပါလာတယ္။ အျခားသူေတြလည္း မိဘအမည္မွားတာေတြ၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္မွားတာေတြ၊ ေသၿပီးသားသူေတြရဲ႕နာမည္ေတြ ျပန္ပါေနတာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ ့ရတယ္" ဟု ေရးၿမိဳ႕မွ ကိုေနမ်ဳိးထြဋ္ကေျပာၾကားသည္။

Pages