ႏုိင္ငံေရး သတင္းမ်ား

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေသာ္လည္း ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နည္းပါးၿပီး ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပ်က္ျပားသြားမည္ကို စုိးရိမ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာၾကား

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နည္းပါးေၾကာင္း တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိရာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို လက္မခံဘဲ မူလအတုိင္း ထားရွိရန္သာ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။

ျပည္သူ ၅၁ သန္းအတြက္ မဆိုင္တာေတြကို မတားဆီးပါနဲ႔

လႊတ္ေတာ္တြင္း ႀကိဳးစားေနတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဟာ ဘာမွ ေအာင္ျမင္မႈ မရေသးပါဘူး။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ အလြယ္တကူ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ျပည္သူေတြက ႀကိဳသိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းက ႐ုန္းထြက္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခု ေပၚလာႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သူေတြ ရွိပါတယ္။  

မဲစာရင္းတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ား မွန္ကန္စြာပါ၀င္ရန္ လုိအပ္ၿပီး မဲေပးပုိင္ခြင့္မရွိသည့္သူမ်ား စာရင္းပါ၀င္ေနျခင္းသည္လည္း မဲလိမ္၍ ရသည့္အတြက္ မဲစာရင္းစိစစ္ရန္ ျပည္သူမ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိက္တြန္း

မဲစာရင္းတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ား မွန္ကန္စြာပါ၀င္ရန္ လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ မဲေပးပုိင္ခြင့္မရွိသည့္သူမ်ား မဲစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနျခင္းသည္လည္း မဲလိမ္၍ရသည့္အတြက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ား စိစစ္ရန္ ျပည္သူမ်ားအား အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဇူလုိင္ ၄ ရက္တြင္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားသည္။
 

ကရင္အမ်ဳိးသား အႀကိဳညီလာခံက စစ္မွန္ခုိုင္ျမဲေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္

ကရင္အမ်ဳိးသားအႀကိဳညီလာခံကို ဇူလုိင္ ၂ ရက္မွ ၄ ရက္အထိ သံုးရက္ၾကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းေပၚရွိ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စစ္မွန္ခိုင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆိုေသာ အခ်က္အပါအ၀င္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ ပါ၀င္သည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကို ဇူလိုင္ ၄ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
 

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ဒဂံုတကၠသိုလ္ (သခ်ၤာ) ေက်ာင္းသား ကိုပိုင္ရဲသူအတြက္ ဒဂံုတကၠသိုလ္သခ်ၤာေဆာင္တြင္ ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ဒဂံုတကၠသိုလ္ သခ်ၤာေက်ာင္းသား ကိုပိုင္ရဲသူအတြက္  ဒဂံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားက သခ်ၤာေဆာင္တြင္ ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ဇူလိုုင္ ၃ ရက္က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
 
ဒဂံုတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ ဒုတိယဥကၠဌလည္းျဖစ္သူ သခ်ၤာေက်ာင္းသား ကိုပိုင္ရဲသူကို  ျခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေရးသားထားေသာ စာမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ခဲ႔ၾကၿပီး သခ်ၤာေဆာင္၏ ျမင္သာေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ပိုင္ရဲကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ဆိုေသာ စာမ်ားကိုကပ္၍ ဒဂံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ၁၅ ဦးခန္႔က ေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားစာရင္း၌ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ျပန္လည္ပါ၀င္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားစာရင္းကို ဇူလိုင္ ၂ ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ ထိုစာရင္း၌ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ျပန္လည္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ 
 

လႊတ္ေတာ္၌ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံပါဇယားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒသစ္မ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သမၼတက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ျခင္းသည္ ၀ိေရာဓိျဖစ္ေစေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေ၀ဖန္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ဇယားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တုိင္းေဒသႀကီး(သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္သုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ခြဲေ၀ေပးေရးအတြက္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ 
ဥပေဒသစ္မ်ား ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကသုိ႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ျခင္းသည္ ၀ိေရာဓိျဖစ္ေစေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခုိင္ေမာင္ရည္က ေျပာၾကားသည္။
 

ျမ၀တီ အာရွပတ္လမ္းသစ္တြင္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ DKBA တို႔ ပစ္ခတ္မႈဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန၍ ခရီးသြားမ်ား လမ္းေဟာင္းမွသြားလာေနရ

ျမ၀တီ ေဒါနေတာင္ေက်ာ္ အာရွပတ္လမ္းသစ္တြင္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ DKBA တို႔ ဇူလိုင္ ၃ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခန္႔က ပစ္ခတ္မႈဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန၍ ခရီးသြားမ်ား လမ္းေဟာင္းမွ အတက္တစ္ရက္၊ အဆင္းတစ္ရက္ သြားလာေနရေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမွ DKBA (နားမၾကားဂိတ္) တစ္တန္ကူး၊ ေကာ့ႏြဲ႕ေနရာမ်ားအား ထိုးစစ္ဆင္သိမ္းပိုက္မႈေၾကာင့္ DKBA ဘက္မွ ရဲေဘာ္ႏွစ္ဦးက်ဆံုးၿပီး တစ္ဦးဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း နယ္ျခားေစာင့္ (BGF) တပ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးသြားေသာ ကုိပုိင္ရဲသူကို အင္းစိန္ေထာင္၌ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ၎အပါအ၀င္ ကုိေဇယ်ာလြင္ႏွင့္ ကုိနန္းလင္းတုိ႔အား ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ထပ္မံတရားစြဲဆိုကာ ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ထား

ဇြန္ ၃၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံပညာေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထြက္သြားေပးေရး ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(တကသ)အဖြဲ႕၀င္ ကုိပုိင္ရဲသူအား အင္းစိန္ေထာင္၌ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ယင္းသုိ႔ဆႏၵျပမႈတြင္ပါ၀င္ၾကသည့္ တကသေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိေဇယ်ာလြင္ႏွင့္ ကုိနန္းလင္းတုိ႔အား ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ျပန္ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိေရွး႐ႈ၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ DKBA တုိ႔ၾကား လက္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္တုိက္ပြဲမ်ား အျမန္ဆုံးရပ္ဆုိင္းေပးရန္ ကရင္အမ်ဳိးသားအႀကိဳညီလာခံမွ ေမတၱာရပ္ခံစာေပးပို႔

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေရွး႐ႈ၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ DKBA တို႔အၾကား လက္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္တုိက္ပြဲမ်ား အျမန္ဆံုးရပ္ဆုိင္းေပးရန္ အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ DKBA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ထံသို႔ ကရင္အမ်ိဳးသားအႀကိဳညီလာခံမွ ေမတၱာရပ္ခံစာေပးပို႔ ခဲ့ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၃ ရက္ ဒုတိယေျမာက္ေန႔ ကရင္အမ်ိဳးသားအႀကိဳညီလာခံမွ သိရသည္။
    
ကရင္အမ်ိဳးသားအႀကိဳညီလာခံကို ဇူလုိင္ ၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ၌ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ဇူလုိင္ ၄ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
    

မဲစာရင္း မွားယြင္းမႈမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ အဓိကတာ၀န္ရွိေၾကာင္း တညီတညြတ္တည္း ေျပာၾကား

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလ်က္ရွိရာ ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားတြင္ အမွားအယြင္းမ်ားစြာရွိေနၿပီး ထိုမွားယြင္းမႈမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာ္မရွင္၌ အဓိကတာ၀န္ရွိေၾကာင္း  တညီတညြတ္တည္း ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိပါသည္။ 
 
■ ဘာေတြ မွားလဲ
 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရန္ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း မဲစာရင္းအေပၚ လူထုစိတ္၀င္စားမႈနည္းပါး

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲစာရင္းအေပၚ ျပည္သူလူထု စိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးေနေၾကာင္း ခ႐ိုင္ေကာ္မရွင္အရာရွိ ဦလိႈင္ဘြားကေျပာၾကားသည္။
    
ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္း မဲဆႏၵစာရင္းေၾကညာမႈကို ၿပီးခဲ့သည့့္ ဇြန္ ၈ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိ ၁၄ ရက္ၾကာေၾကညာေပးခဲ့ၿပီး အခ်က္အလက္မွားယြင္းမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
    

ျမ၀တီ အာရွလမ္းသစ္တစ္တန္ကူးဂိတ္အနီးတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ DKBA ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား

ျမ၀တီေဒါနေတာင္ပတ္လမ္း အာရွလမ္းသစ္တစ္တန္ကူး(နားမၾကားဂိတ္) ဂိတ္အနီးတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ DKBA တို႔ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ တပ္မေတာ္ဘက္မွ သံုးဦးဒဏ္ရာရၿပီး DKBA ဘက္မွ ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္း သိရၿပီး ျမ၀တီနယ္စပ္သို႔သြားမည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ကယ္မ်ားသြားလာျခင္းကို တားျမစ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

"ကားလမ္းေဟာင္းေတာ့ဖြင့္ထားပါတယ္။ လမ္းသစ္ေတာ့ေပးမသြားပါဘူး။ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ေနေတာ့ အႏၲရာယ္မ်ားတာေပါ့။ တည္ျငိမ္စျပဳေနတဲ့အေျခအေနမွာ အခုလိုျပန္ျဖစ္လာေတာ့ ေဒသခံေတြ စီးပြားေရးလာလုပ္စားသူေတြအတြက္ လံုး၀မေကာင္းပါဘူး" ဟု ေမာ္လၿမိဳင္-ေကာ့ကရိတ္ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္းကုိ စိတ္၀င္စားသူနည္းပါးၿပီး စာရင္းမွားမ်ားမႈအေပၚ လာေရာက္ျပဳျပင္မႈလည္း မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီက မဲစာရင္းေတာင္းယူျဖန္႔ေ၀မည္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း စိတ္၀င္စားသူနည္းပါးေနၿပီး စာရင္းမွားမ်ားအေပၚ လာေရာက္ျပဳျပင္မႈလည္း မရွိသေလာက္ရွားပါးေနသျဖင့္ မဲစာရင္းမ်ားကုိ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီမွေတာင္းယူကာ ျပည္သူမ်ားသုိ႔ ျဖန္႔ေ၀မည္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားအလုိက္ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္းကုိ  ဇြန္ ၂၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္စာရင္းအမွားမ်ားအေပၚ ေဒသခံမ်ား စိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးျခင္းသည္ မဲေပးခြင့္အေပၚ အာ႐ုံစုိက္မႈနည္းပါးျခင္းကုိ ျပသေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကသုံးသပ္ၾကသည္။

က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္း ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ေက်ာ္ မွားယြင္းေနဟုဆို

မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ ့နယ္အတြင္း ဇြန္ ၈ ရက္မွစတင္ေၾကညာခဲ့ေသာ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ေက်ာ္မွားယြင္းေနေၾကာင္း က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠ႒ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသတ္မွတ္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵနယ္သတ္မွတ္မႈမ်ားကို ဇူလိုင္ ၁ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔ထားရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၏ အဆုံးအျဖတ္ျဖင့္ ခန္႔ထားျခင္း မျဖစ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္လည္း တရားေရးအသြင္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ရမည့္အစား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၏ အလုိအတိုင္း ဆုံးျဖတ္ေနသည္ကို ေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း...

ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔ထားရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၏ အဆုံးအျဖတ္ျဖင့္ ခန္႔ထားျခင္း မျဖစ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္လည္း တရားေရးအသြင္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ရမည့္အစား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၏ အလုိအတိုင္း ဆုံးျဖတ္ေနသည္ကို ေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ မူလအတိုင္း ရပ္ခံျငင္းဆိုေနျခင္းသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မထိုးႏိုင္ဘဲ စစ္ပြဲမ်ားျပန္ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း NLD ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၌ မူလအတုိင္း ရပ္ခံျငင္းဆုိေနျခင္းသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မထုိးႏုိင္ဘဲ စစ္ပြဲမ်ားျပန္ျဖစ္မည္ကုိ စုိးရိမ္မိေၾကာင္း NLD ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ဦးက ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇူလုိင္ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၁၂  ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း၌ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ  မူၾကမ္း ပုဒ္မ  ၄၃၆၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ဦးက အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ေဆြးေႏြးေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ သက္တမ္းအား အသက္ ၇၀ ျပည့္သည္အထိ မူလအတိုင္းသာ ထားရွိရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၃၁၂၊ ပုဒ္မ ၃၂၁၊ ပုဒ္မ ၃၃၃ တို႔ကို ျပင္ဆင္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား..

ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ သက္တမ္းအား အသက္ ၇၀ ျပည့္သည္အထိ မူလအတိုင္းသာ ထားရွိရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၃၁၂၊ ပုဒ္မ ၃၂၁၊ ပုဒ္မ ၃၃၃ တို႔ကို ျပင္ဆင္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြး

ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ သက္တမ္းအား အသက္ ၇၀ ျပည့္သည္အထိ မူလျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္း ထားရွိရန္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာင္ခင္ေဇာ္က ဇူလိုင္  ၁ ရက္ ကျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ေနသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ေရး မ်ားစြာႀကိဳးစားရမည္ဟု KNU မွ ပဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္ ေျပာၾကား

ကရင္ျပည္နယ္ ေလာ္ခီးလာေဒသတြင္ ဇြန္ ၂ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) တုိ႔အၾကား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္က အတည္ျပဳထားသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းအေပၚ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ေနသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ေရးအတြက္ မ်ားစြာႀကိဳးစားရမည္ဟု ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား

၃၀-၆-၂၀၁၅ ေန႔ႏွင့္ ၁-၇-၂၀၁၅ ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း၌ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

■ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအးျမင့္ (၀က္လက္မဲဆႏၵနယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)

ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအား က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲေရာက္မွ မျပင္ဆင္ေပးပါက မျဖစ္ေတာ့သည့္ အေျခအေနေရာက္မွ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းထက္ ျပင္ဆင္ေပးသင့္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ကိုက္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းသည္ အက်ဳိးရွိေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအား က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲေရာက္မွ မျပင္ဆင္ေပးပါက မျဖစ္ေတာ့သည့္ အေျခအေနေရာက္မွ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းထက္ ျပင္ဆင္ေပးသည့္ အခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ကိုက္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းသည္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစံျပည့္က ဇူလိုင္ ၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အား ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာကို ျပည္သူကို ေပးအပ္ထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းအစား ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ျပင္ဆင္ရန္ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အား ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာကို ျပည္သူသုိ႔ ေပးအပ္ထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလုိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္၏ မူလမဲဆႏၵရွင္မ်ားအနက္ အနည္းဆုံး တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းအစား ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ အျဖစ္ ျပင္ဆင္ရန္ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ေဆြးေႏြးသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇူလုိင္ ၁ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ NLD ကိုယ္စားလွယ္က ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Pages