ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈ၊ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း.စုၾကည္ႏွင့္ သန္းၾကြယ္သူေဌး ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္ ေဆြးေႏြး

ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဧည့္ခန္းမ၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ Soros Fund Management ဥကၠ႒ Mr.George Soros ႏွင့္ အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံုစဥ္

(Photo:Myanmar State Counsellor Office Facebook)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈ၊ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အေမရိကန္ သန္းၾကြယ္သူေဌး ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္တို႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ Soros Management ဥကၠ႒ အေမရိကန္ သန္းၾကြယ္သူေဌး ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္ႏွင့္အဖြဲ႕ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈက႑တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုးလူပုဂၢိဳလ္ ၃၀ တြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္သည့္  Open Society Foundation ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ မစၥတာေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မၾကာခဏ လာေရာက္ေလ့ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း အေမရိကန္ခရီးစဥ္အတြင္းကလည္း မစၥတာေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သန္းၾကြယ္သူေဌး မစၥတာေဂ်ာ့ဆုိးေရာ့စ္သည္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားစြာတြင္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ထားသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

 

Writer: 
ၿငိမ္းေဇာ္လင္း