ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ထားရက္ ေရႊ႕ဆိုင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစုပင္လံုသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပရန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) က သတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္ကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ပအို၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) နာယက ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာထံမွ သိရသည္။

UPDJC အေနျဖင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္ အေစာဆံုးထားၿပီး သတ္မွတ္က်င္းပသြားရန္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ သတ္မွတ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု UPDJC အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ PNLO ဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားထားသည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား ထပ္ရွိထားသည့္အတြက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ထပ္ေရႊ႕လိုက္သည့္သေဘာ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) နာယက ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

“ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ မွာေတာ့ နည္းနည္းေလး အခ်ိန္ကပ္သြားတယ္။ ေနာက္ တခ်ဳိ႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြက အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပဖို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ရေတာ့ နည္းနည္းေလး တက္သုတ္႐ိုက္ေနရတာေပါ့။ ဥပမာ ခ်င္းေပါ့။ ခ်င္းက ၂၀ ရက္မွာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ရွိတယ္။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ေက်ာ္မွ သူတို႔က လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ရမယ္ဆိုေတာ့ အခ်ိန္နည္းနည္း အကန္႔အသတ္ျဖစ္တာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ နည္းနည္းေလး ေရႊ႕တဲ့သေဘာပါ။ မတ္လ ဒုတိယပတ္ေလာက္မွာ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္”ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအျဖစ္ ကရင္ျပည္နယ္၌ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၌ ေဒသအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပၿပီးသြားၿပီ ျဖစ္ကာ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပရန္ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းေပးထားၿပီးျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလည္း က်င္းပရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္။

UPDJC ဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ပဲခူးတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းေပးခ့ဲၿပီး ပအိုု၀္းလူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အေနာက္ျခမ္းနဲ႔ ရွမ္းျပည္မွာေတာ့ ပအို၀္းနဲ႔ရွမ္းေပါ့။ ပအို၀္းကေတာ့ ၁၆ ရက္စၿပီ။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာေတာ့ ဘယ္အဖြဲ႕မွ လုပ္ခြင့္မရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဟိုပုန္းမွာ လုပ္ခြင့္ရတယ္။ RCSS ကေတာ့ မုန္းပန္ေဒသမွာ လုပ္ခြင့္ရတယ္လို႔ၾကားတယ္”ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ၂၁ ရာစုပင္လံု အစည္းအေ၀း က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ရက္ကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ျခင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္က ေဆြးေႏြးေနသည့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ခ်င္းမိုင္အေျခစိုက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည့္ရက္ကိုလည္း အခ်ိန္အနည္းငယ္ ထပ္ယူသည့္သေဘာျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ လတ္တေလာျပဳလုပ္ထားသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို UPDJC ကတစ္ဆင့္ တင္သြင္းေဆြးေႏြး အတည္ျပဳသြားရန္ရွိသည္ဟု သိရသည္။                            

 

Writer: 
ဇင္ဘုိလြင္