ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အကဲျဖတ္ဒိုင္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ရန္ကုန္ဓာတ္ပံုပြဲေတာ္ ဆုေပးပြဲ